Home

Seksuell trakassering i norge

Kjent komiker anklages for overgrep og seksuell trakassering

seksuell trakassering - Store norske leksiko

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering er forbudt, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 13. Forbudet mot seksuell trakassering kom inn i norsk rett i 2002, blant annet for å gjennomføre Norges forpliktelser etter EØS-avtalen Seksuell trakassering er forbudt i Norge. Fra 1. januar 2018 trådte en ny felles Lov om likestilling og forbud mot diskriminering i kraft. Loven gjelder på alle samfunnsområder. Forbudet mot trakassering er hjemlet i §13 første ledd i likestillings- og diskrimineringsloven Kampanjen fikk også stor gjennomslagskraft i Norge, hvor kvinner i ulike bransjer og yrkesgrupper sto fram og delte sine historier om seksuell trakassering i egne metoo-opprop. #metoo ble et synonym for seksuell trakassering opplevd i jobbsammenheng, og den kollektive responsen fra kvinner i ulike yrkesgrupper vitnet om seksuell trakassering som et omfattende problem på norske arbeidsplasser Flere former for trakassering. Seksuell trakassering deles gjerne inn i tre former: Verbale, ikke-verbale og fysiske utrykk. Verbale uttrykk er direkte bruk av kjønnede ord som hore og homse, kommentarer om kropp, utseende eller privatliv, eller forslag om seksuelle aktiviteter.; Ikke-verbale former er visning av pornografiske bilder og mer indirekte former som meldinger. Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8. Det er domstolene som håndhever forbudet, mens Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) tar imot innklagede saker. Det er kun domstolene som kan konkludere om klager har blitt utsatt for seksuell trakassering eller ikke

4. Dette sier lovverket - Norsk Redaktørforenin

 1. #Metoo har også skapt mye oppmerksomhet rundt seksuell trakassering i Norge i løpet av høsten, både innen politikken og i kulturlivet. Stor kjønnsforskjell. I SSB har vi tall som viser at det er stor forskjell mellom kjønnene på hvem som blir mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen
 2. I Norge har kvinnelige skuespillere samlet flere hundre historier om seksuell trakassering, i tillegg til at kvinner i både mediebransjen og i politikken har stått frem med sine historier. I fjor gjennomførte dessuten Nito en undersøkelse blant norske ingeniører, hvor det kommer frem at nesten én av fire kvinnelige ingeniører mener dagens lover ikke beskytter mot seksuell trakassering.
 3. Norge. Siste nytt Dokumentar Klima NRK Ytring Høsten 2018 svarte vernepliktige og ansatte på en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret
 4. Trakassering forekommer i mange ulike varianter, der mobbing og seksuell trakassering er de mest kjente formene. Mobbing Seksuell trakassering. Trakasseringen kan være rettet mot den personen man er (personorientert) eller mot arbeidsoppgavene og arbeidssituasjonen (jobborientert)

Seksuell trakassering i ulike deler av arbeidslivet i lys

Blir skuespillere sex-trakasserte? - NRK - Kultur og

Hva er seksuell trakassering? - Ung

40 prosent av alle jentene på videregående skole har fått seksuell oppmerksomhet de ikke ønsket. Eller de har blitt seksuelt trakassert. Det er i løpet av det siste året. 24 prosent av guttene har opplevd det samme. Det viser undersøkelsen Ungdata, ifølge kanalen NRK. - Dette er en. Ifølge Statistisk sentralbyrå er seksuell trakassering på arbeidsplassen like vanlig overalt i Norge, men rammer særlig enkelte yrkesgrupper og flere kvinner enn menn. I tillegg viser en ny medieundersøkelse at dagens bruk av sosiale medier er svært egnet til seksuelt misbruk og mobbing, særlig blant barn og unge Seksuell trakassering i politiet: En virkelighet de færreste i politiet kjenner seg igjen i Måten politiet har blitt fremstilt på, svekker tilliten til politiet. Denne typen harselering med en hel yrkesgruppe er uverdig og ikke minst krenkende overfor dem som faktisk har opplevd trakassering Rapporten viser at seksuell trakassering i hotellbransjen er et vanskelig område på arbeidsmiljøfeltet. Saker hvor det er gjester som trakasserer, oppfattes som lettere å håndtere enn når det er kolleger eller ledere som trakasserer. Norge og Sverige,.

Fakta: Hva er seksuell trakassering? - Arbeidslivet

 1. Lovverket i både Sverige, Danmark og Norge er tydelig. Seksuell trakassering er forbudt. Selv om lovverket er klart, vet vi at vernet mot seksuell trakassering ikke er godt nok i praksis. På mange arbeidsplasser mangler de rutiner for å forebygge og håndtere slike saker, og i mange miljøer er det fortsatt en høy terskel for å varsle
 2. - Seksuell trakassering er en potensiell risikofaktor i arbeidsmiljøet på lik linje med brann. Derfor bør rutinene for hva en arbeidstaker skal gjøre hvis for eksempel en kollega stikker hånda opp under skjørtet hennes på et møte være like godt innarbeidet som hva hun skal gjøre hvis brannalarmen går, sier Gunn Robstad Andersen
 3. 08:24 Norge Flere jenter enn gutter på videregående har opplevd seksuell trakassering 08:01 Sport Luksusproblem på topp for Klopp etter hat trick: - Gode prestasjoner gir meg aldri hodepine 07:59 Penger Oljeprisen stiger 07:47 Verden Støtter grusom konspirasjonsteori - valgt inn i kongressen 07:16 Norge 161 nye smittede registrert i Oslo siste døgn 06:58 Politikk Trump: - Demokratene.
 4. Seksuell trakassering er uønsket seksuell atferd rettet mot en person eller en gruppe mennesker. Definisjonen av seksuell trakassering er vag: Fordi den sier uønsket seksuell atferd. Vi har et politisk Norge som er ute å synes ting er grusomt i media,.
 5. Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingslovens § 8. Seksuell trakassering defineres i loven som «uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes». Seksuell trakassering er uønsket i bokbransjen på lik linje med resten av samfunnet. - Allerede i 2017 grep bokbransjen fatt i denne problemstillingen, sier DnF-leder Heidi Marie.

4 prosent utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet - SS

7,8 prosent i Norge sier de har opplevd ydmykende oppførsel, mens 1,5 prosent har opplevd seksuell trakassering. Land som Sverige og Nederland plasserer seg over Norge på samtlige tre kategorier Kraftig oppgjør med seksuell trakassering i Medie-Norge: − Vi vet hvem dere er. Aleksander Schau benyttet lørdag kveld Twitter til å komme med en rekke historier om overgrep i norsk medie- og. I løpet av det siste tiåret er det flere som har blitt ofre for seksuell trakassering på jobben. Tall fra Levekårsundersøkelsene til Statistisk Sentralbyrå tegner et nedslående bilde: i 2003 var andelen som rapporterte om seksuell trakassering på jobben 2,4 prosent av alle yrkesaktive Metoo, startet som en kampanje i sosiale medier i oktober 2017 med at kvinner delte historier om overgrep og seksuell trakassering og brukte emneknaggen #metoo. Kampanjen spredte seg raskt, i et samspill mellom millioner av enkeltpersoner som delte historier i sosiale medier og journalister som dekket kampanjen i redaksjonelle medier, og fikk etter hvert preg av å være en global bevegelse Både i Norge og internasjonalt har kvinner i bransje etter bransje gått samlet til media for å vise at seksuell trakassering skjer på deres arbeidsplasser. Skuespillere, musikere, journalister og forskere var tidlig ute med å påpeke hvor omfattende problemet er

Nito-undersøkelse: Én av fire kvinnelige ingeniører synes

Hålogoland lagmannsrett har 12.12.19 avsagt dom i sak som gjaldt seksuell trakassering og erstatningsansvar for to kunder og arbeidsgiveren Ifølge granskningen er det avslørt flere tilfeller av seksuell trakassering eller manglende rolleforståelse som leder. «I årets medarbeiderundersøkelse svarte 1,6 prosent av de ansatte at de har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet de siste 12 månedene. Av disse sa 4 av 5 at de ikke har sagt ifra», står det i meldingen Seksuell trakassering kan være alt fra uønskede seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til seksuelle overgrep. Visning av bilder og videoer med seksuelt innhold vil også være seksuell trakassering Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet og oppleves som ubehagelig, nedverdigende eller truende for den som blir utsatt for det. Et eksempel på seksuell trakassering kan være dersom noen kaller deg «hore». Slik trakassering er forbudt. Seksuell trakassering er forbudt i Norge Brent levende etter å ha varslet om seksuell trakassering. Får jobben tilbake etter metoo-skandale. Nå kan de komme til Norge. Raser etter overgrepsskandalen: - Har sviktet os

DEBATT Seksuell trakassering i politiet Politifolk blir kalt purkhore Jeg har fått høre om ansatte som i møte med publikum blir nedverdiget på det groveste med tilrop som «purkhore. Jeg er veldig glad for at vi med podkasten kan sørge for at spørsmålet om seksuell trakassering fortsatt blir debattert, sier Ola Kellgren, direktør for Nordisk kulturkontakt. - Vårt mål med podkasten har vært å få inn et ungt perspektiv og peke på framskritt i arbeidet som er gjort mot seksuell trakassering, men også gi rom for kritiske stemmer og synliggjøre utfordringene som. Seksuell trakassering i hotell- og restaurantbransjen ett i Norge og ett i Sverige. Det er gjen-nomført totalt 20 kvalitative intervjuer, som utgjør undersøkelsens datagrunnlag. Et premiss for analysen er at likhetene mellom de skandinaviske landene, hotellbran Norge Publisert: 26. november 2019 Forsvaret har spurt folk som jobber hos dem, om seksuell trakassering. 6,23 prosent av kvinnene i Forsvaret har fått «uønsket seksuell oppmerksomhet» det siste året. Det viser Forsvarets medarbeider-undersøkelse for 2019. Det skriver. Seksuell trakassering blant ungdom utgjør et be-tydelig samfunnsproblem. Undersøkelser i Norden tyder på at seksuell trakassering er et utbredt både blant gutter og jenter, og at minoritetsgrupper (etniske og seksuelle) er mer involvert i seksuell trakassering både som utøvere og utsatte. Barne-

Stor undersøkelse: Slik trakasseres kvinner i Forsvaret

 1. Seksuell omgang med barn under 14 år har siden straffeloven av 2005 trådte i kraft (1.10.2015) blitt betegnet som voldtekt (jf. straffeloven 2005 § 299). I motsetning til straffeloven §§ 291 - 294 setter ikke bestemmelsen krav om at handlingene er oppnådd ved vold eller truende adferd m.v
 2. I Norge er vi fortsatt på snakkestadiet når det kommer til finansiering av forskning på seksuell trakassering i akademia, sier Zachariassen. Kif-komiteen har nylig hatt sitt årlige møte med Forskningsrådet, og deretter blir det med Kunnskapsdepartementet. Seksuell trakassering og behovet for mer forskning står på agendaen for begge møtene
 3. erings- vern for personer som blir utsatt for seksuell trakassering
 4. Seksuell trakassering skal forebygges på sosiale arrangementer Både store og små arbeidsgivere, offentlige og private, skal jobbe med forebyggingsarbeid og gripe fatt i enkeltsaker. Arbeidsgiverens plikter favner svært vidt og gjelder ikke bare i arbeidstiden og på arbeidstedet, men også i situasjoner som har en naturlig sammenheng med arbeidet
 5. - Seksuell trakassering pågår i alle næringer. Dette er uakseptable hendelser hvor ledere både har et ansvar for å fremstå som gode forbilder, forebygge hendelser og slå ned på faktiske saker som blir kjent, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr

Kampanjen fikk også stor gjennomslagskraft i Norge, hvor kvinner i ulike bransjer og yrkesgrupper sto fram og delte sine historier om seksuell trakassering i egne metoo-opprop. #metoo ble et synonym for seksuell trakassering opplevd i jobbsammenheng, og den kollektive responsen fra kvinner i ulike yrkesgrupper vitnet om seksuell trakassering som et omfattende problem på norske arbeidsplasser. Spørsmålene i undersøkelsen gikk på verbal seksuell trakassering, ryktespredning og beføling. Norge vil trenge flere med denne utdanningen Aktuelt. Slik blir årets julegatetenning i Midtbyen Aktuelt. Nå har Iphonen din fått en helt ny «knapp. Undersøkelse: Svært mange opplever seksuell trakassering på fest. 28.06.20. UTENRIKS. Unge menn sjokkert over YouTube-utstilling . 09.06.20. UTENRIKS. Tara Reade reagerer etter sak om Biden-klage Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på Hver sjette arbeidstaker av begge kjønn har vært utsatt for seksuell trakassering i Norge, viser tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Ifølge Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse for 2013 opplever 13 prosent av kvinner i aldersgruppen 16-24 år uønsket seksuell oppmerksomhet to ganger i måneden eller mer

Trakassering - Arbeidstilsyne

 1. Saker om trakassering og overgrep. Det har vært fokus på seksuell trakassering, overgrep og varsling i bistandsbransjen den siste tiden. Også internasjonalt i Redd Barna har vi dessverre saker der ledere har misbrukt sin stilling, og der ansatte har handlet i strid med våre etiske retningslinjer
 2. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper
 3. eringsnemnda gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskri
 4. Seksuell trakassering: - Hvis vi skal løse problemene, må vi faktisk snakke om dem Kristine Wendt har selv opplevd seksuell trakassering på byggeplass. Nå bistår hun kvinner i næringen gjennom blant annet nettverket Kvinner i teknikk og håndverk samt likestillings. og inkluderingsutvalget i EL- og IT-forbundet
 5. Denne artikkelen tar for seg potensialet for normendring mot seksuell trakassering i forbindelse med #metoo. Den argumenterer for at kampanjens brede gjennomslagskraft i Norge i stor grad skyldes medienes innledende dekning av seksuell trakassering som et arbeidslivsproblem, der diskursen resonnerte med både eksisterende lovverk og en politisk konsensus
 6. ering Seksuell trakkasering Behov for et bedre kunnskapsgrunnlag Ledelse og prioritering Referanser Rom for mangfold i akademia? En surveyundersøkelse om internasjonalisering, diskri

MOST-undersøkelsen (mobbing og seksuell trakassering) ble nylig sendt ut for andre gang, og Forsvaret venter på svar fra ansatte og vernepliktige. 15. november er svarfristen. Hensikten med undersøkelsen er å få avdekket omfanget av hendelser med mobbing og seksuell trakassering, og å kartlegge hvor skoen trykker. Misforstått humo - Vi føler at dette angår oss veldig og vil ikke vente på at vi blir pekt på, sier politileder i Oslo. Han innrømmer det finnes trakasseringssaker ved distriktet og at det finnes mørketall. Uønsket seksuell kontakt omfatter et stort spenn av typer overgrep som av forskere beskrives som mild krenkelse, seksuell trakassering eller seksuell vold . I løpet av ungdomstiden vil mange, spesielt jenter, oppleve uønsket seksuell beføling (Mossige & Stefansen 2007, Mossige & Huang 2010) Om en uke sendes en ny undersøkelse om seksuell trakassering ut til medarbeidere i mediebransjen. Høsten 2017 gjennomførte medieorganisasjonene en kartlegging av seksuell trakassering i mediebransjen.Drøyt 5700 medarbeidere svarte på spørsmålene, og tre prosent av dem oppga at de var utsatt for seksuell trakassering de siste seks månedene

Unge kvinner løper høyest risiko for trakassering også i Norge, ifølge Arbeidstilsynet. Spesielt utsatte bransjer er overnatting og servering og helse og sosial. I norsk mediebransje opplever sjefer sjeldnere enn andre ansatte seksuell trakassering, viser en undersøkelse fra flere medieorganisasjoner som Fagpressen omtaler Lite seksuell trakassering til domstolene Seksuell trakassering er ulovlig i Norge. Men svært få saker har nådd domstolene de siste ti årene seksuell trakassering kan være redd for represalier eller straff, føle usikkerhet, skam og skyld eller redsel for ikke å bli trodd. Det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver Rett før jul avsa Hålogaland lagmannsrett dom i en sak som gjaldt en arbeidstakers krav om erstatning mot tidligere arbeidsgiver og to av arbeidsgiverens kunder på grunn av seksuell trakassering på arbeidsplassen. De tre sakene ble behandlet under ett, men beholdt hvert sitt saksnummer (LH-2019-87696 - LH-2019-135298 - LH-2019-135200)

De to siste ukene har den ene historien om seksuell trakassering på jobb overgått den andre i Norge. Det begynte med eksempler fra mediebransjen, så har #metoo-kampanjen bredd om seg til. Veiledninger fra Norge Seksuell trakassering På Arbeidstilsynet sine nettsider finnes god informasjon om lovverket om seksuell trakassering, hvordan forebygge trakassering, risikofaktorer, samt råd til både arbeidsgiver og arbeidstaker. Veiledningen baserer seg på arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven i Norge Det er ikke aleine: Ingen av de ti største teatrene i Norge kjenner til problemer med seksuell trakassering på arbeidsplassen, viser vår gjennomgang. Dette til tross for at 45 prosent av skuespillerne i en undersøkelse fra 2010 svarte at de hadde opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb det siste halvåret Fakta om Seksuell trakassering og krenkelse blant ungdom. 29 prosent av 18-19-årige jenter sier at de har opplevd en eller annen form for kroppslig, seksuell krenkelse i løpet av livet. 7 prosent av guttene har opplevd det samme. 21 prosent av jenter i alderen 17-18 år sier at de i løpet av det siste året har opplevd at noen har befølt dem mot sin vilje på en seksuell måte. 9 prosent.

Ingen skal være nødt til å oppleve seksuell trakassering. Hverken privat eller på jobb. Bygg- og anleggsbransjen har et problem. Det må vi erkjenne og samtidig iverksette tiltak som virker I Norge har sykepleiere tre ganger høyere sannsynlighet for å oppleve vold på arbeidsplassen enn gjennomsnittet i andre yrkesgrupper. Innenfor medieindustrien har 48% av kvinnelige ansatte opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Innenfor hotell- og restaurantnæringen har 35% av de kvinnelige ansatte opplevd seksuell trakassering I den siste uken har vi gjennom media fått høre rystende beretninger om seksuell trakassering og misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser.Instruktørene skal ha hatt intime relasjoner til studentene, i en setting hvor makt, autoritet og styrkeforhold åpenbart er skjevt, og da spesielt i B3-leir for politistudentene

Kommunal leder anmeldt for seksuell trakassering: - Får slibrige bilder og videosnutter. I 20 minutter ble Mira (26) skjelt ut av en mann på busstoppet: - Første gang jeg føler meg så krenka. norge rundt Perla (20) ble seksuelt trakassert på byen - nå får hun kritikk for sitt. Seksuell trakassering og voldtekt skjer over alt og i alle miljøer, også blant etnisk norske, men i dette innlegget skal jeg skrive om de utenlandske miljøene. Nå skal jeg gå inn på de mest ekstreme miljøene og her grer jeg ikke alle under samme kam Retningslinjer mot seksuell trakassering i rørbransjen. Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med en seriøs og profesjonell rørbransje. Det skal være nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming på norske arbeidsplasser

Seksuell trakassering - Aftenposte

 1. Seksuell trakassering innebærer at oppmerksomheten må være seksuelt betont eller av seksuell karakter. I tillegg må den som utsettes for oppmerksomhet gi uttrykk for at den er uønsket. Fortsetter den likevel, vil den defineres som trakassering
 2. MeningerDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den siste uken har vi gjennom media fått høre rystende beretninger om seksuell trakassering og misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Instruktørene skal ha hatt intime relasjoner til studentene, i en setting hvor makt, autoritet og.
 3. Auke i seksuell trakassering etter metoo: Berre eí lokal serveringsbedrift på gratis førebyggingskurs Flere får refs for seksuelle krenkelser i Forsvaret: Én ble slikket i øret
 4. - Det å forebygge seksuell trakassering er i all hovedsak et lederansvar. Nå må det settes i gang en grundig prosess hvor alle fakta kommer på bordet og hvor man blant annet får avdekket omfanget. Det er dessuten viktig slik at enkelte grupper i politiet nå ikke opplever en stigmatisering. Så får man se på videre tiltak
 5. Seksuell trakassering er enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har til hensikt eller har som virkning at den er krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Det som for den ene kan oppfattes som frivillig og ønsket seksuell oppmerksomhet, kan for den andre oppfattes som vanskelig å avvise særlig der det er et skjevt maktforhold, som for eksempel.

Disse retningslinjene omhandler først og fremst seksuell trakassering, men skal også brukes ved andre typer trakassering, for eksempel på grunn av funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion m.m. I likestillingsloven defineres seksuell trakassering som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den som oppmerksomheten rammer» Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til Enhver form for seksuell trakassering er en krenkelse av disse rettighetene og derfor uakseptabelt. Formålet med AI Norges retningslinjer for seksuell trakassering er å: Skape et miljø i AI Norge der trakassering ikke forekommer. Støtte personer som har blitt utsatt for seksuell trakassering Det europeiske råd og Europaparlamentet definerer kjønnsbasert trakassering og seksuell trakassering slik [uoffisiell oversettelse til norsk]: Kjønnsbasert trakassering er a tferd knyttet til en persons kjønn [som] skjer i den hensikt eller med den virkning at en persons verdighet blir krenket, eller at det skapes et truende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller krenkende miljø

Det er altså 2 prosent som oppgir at de har opplevd å bli seksuelt trakassert de siste seks månedene. Av det totale utvalget utgjør dette 96 personer, av disse er 80 prosent kvinner. Det er en lavere andel enn i 2017 da 3 prosent oppga at de var blitt seksuelt trakassert. Det er unge kvinner som er mest utsatt for seksuell trakassering Dommen er interessant fordi den viser at det ikke nødvendigvis kreves direkte vitner for å konkludere med at det har skjedd seksuell trakassering. Forbudet mot seksuell trakassering gjelder også på julebord. Den siste saken (LA-2009-189015) vi kort omtaler er aktuell i disse julebordstider

Fortsatt seksuell trakassering i norske parti. Flere partier har mottatt varsler om seksuell trakassering siden i fjor sommer. MDG har fått fire, men partisekretæren mener tallet fortsatt er «litt lavt» Retningslinjer ved seksuell trakassering Bli medlem! Du som skriver fagbøker, generell sakprosa, lærebøker, biografi, reiseskildringer, debattbøker, kokebøker, essayistikk eller oversetter sakprosa: NFFO jobber kontinuerlig for sakprosaens kår i Norge

Hver fjerde student utsatt for seksuell trakassering

Seksuell trakassering og overgrep - idrettsforbunde

I kjølvannet av Haddy Njies bok om det vi kan kalle Giske-saken har både hun og Trond Giske selv, vist til en formulering i Norsk Redaktørforenings veileder om forebygging av seksuelle trakassering, hvor det heter at «Seksuell trakassering er forbudt i Norge». Med det som referanse har Njie hevdet at «Når en journalist skriver at Trond har seksuelt trakassert noen, anklager journalisten. Nå har #meetoo-kampanjen slått rot i Norge også, og i den sammenheng kommer det fram påstander om - og studier som skal kartlegge graden av - seksuell trakassering. Flere påstander og flere studier, men få plasser som gir en klar definisjon av hva det egentlig er snakk om I Norge har seksuell trakassering lenge vært forbudt. Grasrotbevegelsen Metoo, som oppfordret personer som hadde blitt utsatt for seksuell trakassering til å stå frem med sin historie, synliggjorde for mange at seksuell trakassering er mer utbredt i arbeidslivet enn det mange har vært seg bevisst, på tvers av sektor og bransje - Seksuell trakassering er forbudt i Norge etter likestillingsloven §8 og kan i mange tilfeller være straffbart, sier Bredesen til KK. - Det er et strengt beviskrav i straffesaker og det kreves at det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at det har funnet sted seksuell trakassering for at straff kan ilegges

Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger. Definisjonen, med tilføyelser, er hentet fra Arbeidsliv.no. Se film om seksuell trakassering på i NTNUs Youtube-kanal. Varsle om seksuell trakassering/overgrep # Er du utsatt for seksuell trakassering eller. Vi ber derfor alle som opplever seksuell trakassering i NCC eller på en av våre arbeidsplasser om å melde fra om dette, Landsrådet i NCC i Norge. Per Jonsson Roger Nygård Joar Caspersen Thomas Dahle Kim Cassim Terje Stachnik Hansen . Denne bloggen er også publisert som innlegg på bygg.no 20. juni På landsplan er det 299 personer som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av det siste året. Beklager sterkt - Funnene er svært alvorlige, aller mest for dem som er rammet, og vi beklager sterkt at ansatte har blitt utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering Caroline M. Grønbekk (29) ble utsatt for seksuell trakassering for tre år siden. Hun mener at det ikke blir gjort nok i skolen for å forebygge seksuelt krenkende adferd. tirsdag 08.01 201

seksuelle framstøt, forslag og hentydninger; visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser med seksuelle undertoner; Arbeidsgivers ansvar. Det er viktig at arbeidsgiver viser en tydelig holdning mot seksuell trakassering og viser handlekraft når problemet oppstår Seksuell trakassering i akademia er et dårlig utviklet forskningsfelt og det er få tiltak. Norden er ikke noe unntak. - I Norge har vi mye på plass allerede, som en likestillings- og diskrimineringslov. Rapporten er ganske generell og det er stor variasjon Seksuell trakassering eller seksuelle krenkelser, tidligere også omtalt som seksuell sjikane, er uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som blir rammet.[1][2 I den siste medarbeiderundersøkelsen vår svarte 200 personer (1,3%) i politiet at de hadde opplevd seksuell trakassering, og det er svært beklagelig. Jeg er derfor glad for at politidirektøren tar til orde for at vi skal gjennomføre en ny, anonym medarbeiderundersøkelse hvor undersøkelsen «spisses» mot seksuell trakassering Seksuell trakassering er et omfattende problem i hotell- og restaurantbransjen. Undersøkelser av opplevd seksuell trakassering blant medlemmer i det norske Fellesforbundet og det danske Fagligt Fælles Forbund 3F viser at 21 prosent i Norge og 24 prosent i Danmark har opplevd seksuell trakassering i jobbsammenheng

Rita saksøker kommunen: - Jeg ble sagt opp fordi jeg varslet om rusede lærere og seksuell trakassering Artikkeltags. Nord-Norge; Troms. GOD MORGEN NORGE (TV 2): Redd Barna og Norges idrettsforbund vil forhindre og avdekke seksuell trakassering og overgrep i barneidretten

Lagkampen Norge-Polen endte 10-4 - Norges Bokseforbund

Fafo-rapporten «Seksuell trakassering i arbeidslivet» Vern også utenfor arbeidstiden For både arbeidsgivere, ledere og ansatte er det viktig å være klar over at vernebestemmelsene også gjelder i mer uformell kontakt mellom kolleger slik som treff etter jobb, firmafester og lignende Ved seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Skriv ut kapittel Den som utsettes for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep. Kontakt en du stoler på eller ledelsen i klubben, eventuelt fotballkretsen eller NFF. Mistanke om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering. Det kan være vanskelig å ta opp trakassering og overgrep Seksuell trakassering er ødeleggende for læringsmiljøet Et læringsmiljø der seksuell trakassering forekommer er ikke bare brudd på paragraf 8 i likestillingsloven, det er også ødeleggende for kvaliteten i utdanningene. Publisert av Terje Mørland den 12. desember 201 Deilas klubb innrømmer seksuell trakassering Fotballklubben New York City FC tar grep etter at en kvinnelig ansatt ble utsatt for seksuell trakassering av en gruppe spillere og ledere

Norske storbedrifter oppfordrer ansatte til å varsle om

1,35 millioner nordmenn har opplevd seksuell trakassering

Boken «Seksuell trakassering i arbeidslivet» setter fokus på det juridiske rundt seksuell trakassering i arbeidslivet og kan brukes som et oppslagsverk for ledere og HR-avdelinger. Den er skrevet av advokatene Lill Egeland, Thorgeir Hole og Ingrid Fladberg Brucker, advokater ved Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Metoo i Norge har vært noe helt spesielt, skriver Emil Flatø. Seksuell trakassering er en torn i siden på akademia og skal ikke tolereres. Aktuelt / Vitenskap / Metoo. Aktuelt / Vitenskap / Metoo. Oppropet: #MetooAkademia. 661 akademikere er lei av at frykt for karrieren hindrer folk fra å varlse om trakassering kjønnstrakassering og seksuell trakassering, for å analysere om skillet lar seg forsvare innen-for EU-rettens rammer. En stor utfordring underveis var å finne nyere forskning og god juridisk litteratur. På 90-tallet ble det skrevet og forsket noe rundt temaet seksuell trakassering i Norge.18 Men de t Seksuell trakassering kan gjøres av noen man kjenner godt, men det kan også skje på bussen, på jobben, ute blant folk eller i et nettspill. I #metoo kampanjen har det vært snakket mye om seksuell trakassering som har vært gjort av personer som bestemmer mye, eller er populære, for eksempel sjefer, politikere eller kjendiser på TV

Nytt rekordresultat for Elina Krantz – humorselskapet harVernepliktundersøkelsen: Kvinnelige soldater er mer

Seksuell trakassering - Wikipedi

Stand Up Norge, bookingbyrået som forvalter scenen Latter og flere av landets største standup-komikere, har avsluttet samarbeidet med mannen. Nå etterlyser flere komikere en debatt om hvilke tiltak bransjen kan ta, for å gjøre det enklere å varsle om, og reagere på, seksuell trakassering Og hva er den nedre grensen for seksuell trakassering? Fagbokpodden har snakket med Lill Egeland, partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig hvor hun leder arbeidsrettsavdelingen. Sammen med Thorgeir Hole og Ingrid Fladberg Brucker har hun skrevet boka Seksuell trakassering i arbeidslivet. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen Flere jenter på vei hjem fra byen skal ha opplevd forsøk på seksuell antasting av en ukjent mann. Politiet har fått signalement på mannen og ønsker å snakke med han Etterforskningsleder Mikalsen: - Vi i politiet har snakket med mannen som skal ha fulgt etter ei dame hjem fra byen Nord-Norge.

Rapport: Seksuell trakassering utbredt blant ungdom - NRK

Barn utsettes for vold og overgrep også her hjemme, og er et svært underkommunisert samfunnsproblem i Norge. Titusenvis av norske barn opplever seksuell, fysisk og psykisk vold i løpet av oppveksten - hjemme, på skolen eller andre steder. I dag vet vi blant annet at Nesten 300 ansatte ved universiteter og høgskoler opplyser at de har opplevd seksuell trakassering på jobb, viser en ny kartlegging En studie utført av Norsk Sykepleierforbund finner at en av tre sykepleiere i Norge under tretti år har opplevd seksuell trakassering fra pasienter de siste tolv månedene. Når en inkluderer uønsket seksuell oppmerksomhet, stiger tallet og nærmere halvparten rapporterer å ha opplevd dette i løpet av karrieren (Bergsagel, 2018)

 • Gruppenausflug köln.
 • Tv test 2017 billig.
 • Wetter paderborn 30 tage.
 • Spontacts münchen.
 • Samtykkeerklæring byggesak.
 • Concluding observations of the human rights committee.
 • Dåpslokale trondheim.
 • Hundebarnehage majorstua.
 • Viet vo dao anzug.
 • Rasta flag.
 • Amfi ledige stillinger.
 • Summit1g twitter.
 • Papa roach wiki.
 • Eli roth american horror story.
 • Citadella.
 • Høsten bok.
 • Erbil.
 • St james park stadium.
 • Tysk musikk.
 • Festantrekk oslo.
 • Tanzschule zorneding.
 • Shell bilvask priser.
 • Botn snl.
 • Personifikation frühling.
 • Puky roller für 3 jährige.
 • Riksvåpen russland.
 • Mannen tenner ikke på meg.
 • Unglück symbol.
 • Us senators.
 • Hudpleie tønsberg.
 • Www theater des friedens de.
 • Øye pupill.
 • The miracle worker – wunder geschehen.
 • Sykemelding etter fjerning av visdomstenner.
 • Sodastream lefdal.
 • Hs mannheim bachelorarbeit.
 • Sájvva malmö.
 • Herrscher tarot liebe.
 • Nrz dinslaken sport.
 • Geocaching steganography.
 • Unnvikende personlighetsforstyrrelse ufør.