Home

Alderspsykiatrisk poliklinikk trondheim

Når legen har sendt henvisning til alderspsykiatrisk poliklinikk for å utrede deg for din sykdom eller dine plager, vil du få innkalling til time. Det er ingen spesielle forberedelser til undersøkelsen. Ta med deg briller og høreapparat dersom du bruker det. Ta også med oversikt over hvilke medisiner du bruker Bil: Ring 3 til Tåsen, Tåsenveien til høyre, Østhellinga til høyre, Pastor Fangens vei til venstre, forbi Tåsen sykehjem, til Alderspsykiatrisk avdeling. Gratis parkering på anviste plasser, ellers etter kommunalrettslige regler i Pastor Fangens vei Alderspsykiatrisk poliklinikk utreder og behandler pasienter med sammensatte alderspsykiatriske lidelser. De har også tilbud til personer med en diagnostisert demenssykdom hvor psykiatriske symptomer og utfordrende atferd er fremtredende Alderspsykiatrisk døgnpost og alderspsykiatrisk poliklinikk har nær kontakt med andre spesialfelt som geriatri og nevrologi, slik at tilbodet vårt til deg blir best mogleg. Har du vore innlagt i alderspsykiatrisk døgnpost kan det også vere at du blir tilvist til oppfølging i alderspsykiatrisk poliklinikk etterpå

Ved alderspsykiatrisk poliklinikk tilbyr vi også gruppeterapi for pasienter med hovedsakelig angst- eller depressive lidelser (link til «prosessgruppe»). Her får pasientene mulighet til å dele erfaringer, oppleve at de ikke er alene om sine utfordringer og utvikle seg selv i relasjon til andre Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk er fylkesdekkende, og gir tilbud etter henvisning fra lege eller psykolog

Seksjon for alderspsykiatri utreder og behandler personer som utvikler psykiatriske lidelser etter 65-års alder.15 døgnplasser, 6 av disse til utredning og behandling med demenstilstander med utfordrende adferd og/eller psykiatrisk tilleggsproblematikk Klikk her for å lese mer om Alderspsykiatrisk poliklinikk. Klikk her for å lese mer om Hukommelsesklinikk. Klikk her for å lese mer om Nevropsykiatrisk poliklinikk. Pakkeforløp-og-forløoordinatorer.aspx. Kontaktinformasjon. Oppmøtested Resepsjonen vår i 7.etg. i B bygget på Haraldsplass

Alderspsykiatrisk avdeling er for personer med psykiske lidelser som debuterer i høyere alder. Avdelingen har tilbud til pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander. Den har tre sengeposter, alderspsykiatrisk poliklinikk, hukomelsesklinikk og forskningssenter. Opptaksområdet er hele Innlandet Alderspsykiatrisk poliklinikk I alderspsykiatrisk poliklinikk arbeider vi både stasjonært, der vi tar imot pasientar på poliklinikken eller ambulant, der eit team reiser ut i disktriktet og besøker pasientane i heimen eller etter anna avtale

Østmarka er en avdeling i St. Olavs hospital, Divisjon psykisk Helsevern. Avdelingen yter øyeblikkelig hjelp til pasienter i hele Sør-Trøndelag fylke. I tillegg har avdelingen flere spesialposter og spesialpoliklinikker innen psykisk helsev.. Alderspsykiatrisk poliklinikk Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien . Bygg 4 i Skien Besøksadresse Ulefossvegen 56, bygg 4 (Kart) 3710 Skien. Buss til sykehuset i Skien. Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien

St. Olavs Hospital, Seksjon Øya, Alderspsykiatrisk Døgnpost Profil. Registrer deg i CV-database Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg Alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstad; Alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstad Vi utreder og behandler pasienter hvor psykisk lidelse er oppstått etter fylte 65 år. Vil tilbyr behandling for denne befolkningsgruppen i hele Vestre Viken. De vanligste lidelsene vi utreder og. Alderspsykiatri poliklinikk Tromsø gjør utredning poliklinisk ved å ta imot pasienter til konsultasjoner i egne lokaler i Tromsø, og ved besøk hjemme og på sykehjem. Til kommunene i Finnmark drives regelmessig ambulering. Vi gir et spesialisert helsetilbud til personer over 65 år som får en alvorlig psykisk lidelse Alderspsykiatrisk poliklinikk Gaustad sykehus, bygg 19 Sognsvannsveien 21. Telefon Ekspedisjonen: 22 92 37 30. Telefonen er betjent hverdager mellom 0800 og 1530 Postadresse Oslo universitetssykehus, HF Alderspsykiatrisk seksjon postboks 4950 0424 Osl

Alderspsykiatrisk avdeling Skytta fra , 100838380S12 - Alderspsykiatrisk avdeling Skytt Avdeling alderspsykiatri gir spesialisert helsetilbod til menneske med psykiske lidingar som debuterer etter fylte 65 år. Alderspsykiatriske lidingar er kjenneteikna ved at det er samanheng mellom psykiatrisk og somatisk sjukdom, eller mellom psykiatrisk sjukdom og biologiske, psykologiske eller sosiale aldringsfenomen Alderspsykiatrisk poliklinikk De viktigste sykdomsgruppene som behandles hos oss er depresjon og demens. Kontaktinformasjon. Oppmøtested. E-bygget, 1. etasje. Besøkstider. mandag - fredag: 08.00-15.00 : Telefon 51 51 51 90 E-post post@sus.no Postadresse Postboks 8100, 4068. St Olavs Hospital HF psykisk helsevern seksjon Alderspsykiatri poliklinikk Ragnhilds gate 15, 7030 Trondheim Vis kart Telefonnummer mangler, data er hentet fra offentlige registre

Poliklinikk i eigne lokale. Ambulant verksemd. Alderspsykiatrisk sengepost. Sengeposten har 8 sengeplassar til saman, og vi legg vekt på fleksibel bruk av desse overfor dei ulike målgruppene. Opphaldslengda er 4-12 veker, kortare opphald blir vurdert ved krise/hast der problemet er kjent frå før Alderspsykiatrisk avdeling. Grefsenlia har avtale med Helse Sør-Øst om 16 behandlings­plasser innen alderspsykiatri. Dersom du har vært behandlet ved innleggelse i døgnavdeling kan det være aktuelt at du i en periode kommer til alderspsykiatrisk poliklinikk eller får oppfølging ambulant Søknad kan komme fra fastlegen, kommunale tjenester eller man kan selv sende en skriftlig henvisning hvor man gir en kort beskrivelse av problemet man søker hjelp med, samt oppgir navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer slik at vi kan komme i kontakt med deg. Henvisningen sendes i brevform til: Psykologiske Poliklinikker Voksen, Institutt for psykologi, NTNU, 7491 Trondheim

Østmarka er et psykiatrisk sykehus som er lokalisert på Lade, og består av en rekke avdelinger. Disse avdelingene skal vi gå gjennom i teksten under, og er følgende: Akuttenheten (post A1, A2, A3 og A4) Spesialpost 3: personer med psykiske lidelser og samtidig rusproblematikk Spesialpost 4: personer med komplekse ikke-psykotiske lidelser Spesialpost 6: personer me Åpner ny poliklinikk for å hindre smitte i Trondheim Trondheim kommune åpner en egen luftveispoliklinikk for å sikre bedre smittevern mot det nye koronaviruset. Kommunedirektør Morten Wolden og Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune Hvilke grupper er det aktuelt å teste i Trondheim? Alle med symptomer på covid-19 bør testes. Testkriterier for koronavirus. Personer med behov for innleggelse på sykehus eller annen helseinstitusjon. Pasienter/ beboere i helseinstitusjoner med symptomer på luftveisinfeksjon eller nyoppstått endring av helsetilstand Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer E. Bildediagnostikk . Når pasienter henvises til demensutredning ved alderspsykiatrisk poliklinikk, bør hovedregelen være at bildediagnostikk er gjort før henvisning skrives slik at svaret kan vedlegges henvisningen. Hvis ikke, anbefales at henvisende lege SAMTIDIG henviser til alderspsykiatrisk poliklinikk og til MR eller CT caput

Overlege, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Gaustad fra FINN. Kart og flyfoto Trondheim kommune oppfordrer fra og med i dag alle som reiser med kollektivtrafikk i rushtiden om å bruke munnbind. Her er en oversikt over hvilke korona-tiltak som gjelder for oss alle. 05.11.2020. Revidert veileder for serverings- og skjenkesteder i Trondheim Avdelinger på Vinderen. I Forskningsveien på Vinderen ligger deler av sykehusets virksomhet innen psykisk helsevern: Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Forskningsveien 7 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) og Senter for Psykofarmakologi, Forskningsveien 13 Senter for psykofarmakologi (SFP), Forskningsveien 13 Slik kommer du hi Alderspsykiatrisk Poliklinikk » 3 unike treff Stavanger Universitetssykehus . Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger. 05151. Mer info · Hjemmeside · Kart · Avdelinger · Del av Helse Vest RHF. Bergen by 0 Oslo by 1 Stavanger by 1 Trondheim by 0. Alle kategorier

Alderspsykiatrisk poliklinikk, UNN Lena K. Nerdal Overlege Alderspsykiatrisk seksjon, UNN Heidi Dybesland Spesialsykepleier Alderspsykiatri døgn, UNN Anna S. Nygaard Psykiatrisk sykepleier Alderspsykiatri døgn, UNN Geir Selbæk Psykiater, professor, forskningssjef * Marit. Urologi Trondheim Første offentlige 100% avtalehjemmel i urologi i Helse Midt Norge RHF. Urologiklinikken AS holder til i moderne og funksjonelle lokaler i Brattørkaia 11, 2. etasje, som er bygget mellom Pirbadet og Clarion Hotel & Congress Alderspsykiatrisk Poliklinikk. Nyoppståtte psykotiske symptomer hos eldre, f eks hallusinasjoner, vrangforestillinger. Mistanke om frontallappsdemens. Demenssykdom med hallusinasjoner. Omfattende atferdsvansker som følge av langt kommet demens. Behandlingsresistente depresjoner/ angst hos eldre LHL-klinikken Trondheim eies og driftes av pasientorganisasjonen LHL, som har 30 års erfaring innen sykehusdrift og rehabilitering. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon. Du kan følge oss på Facebook og Lukket gruppe på Facebook: Livsstilsgrupp Sosiologisk Poliklinikk. 1,7 k liker dette. Et uavhengig arbeidsfellesskap bestående av sosiologer med tilknytning til eller med bakgrunn fra NTNU. Vi utfører oppdrag for eksterne oppdragsgivere,..

Video: Alderspsykiatri - Helse Nord-Trøndela

Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen - Diakonhjemmet Sykehus

Besøksadresse: Institutt for psykologi Bygg 12, nivå 3 Dragvoll Tlf. 73 59 74 06. Slik finner du klinikken - kart. Postadresse Psykologisk poliklinikk - Barn og ung Overlege, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Gaustad. Alderspsykiatrisk seksjon yter spesialisthelsetjenester til personer over 65 år med psykiske lidelser. Seksjonen består av poliklinikk beliggende på Gaustad i Oslo og 2 døgnenheter beliggende på Vardåsen i Asker. Seksjonen har egen forskningsenhet De som registrerer seg får en link med video på datoene som står nedenfor ca. kl 14. De som er registrerte får mulighet til å stille spørsmål inntil tre dager etter det på et forum

Alderspsykiatri - Universitetssykehuset Nord-Norg

Alderspsykiatrisk poliklinikk, St. Olavs Hospital Psykologspesialist Sørlandet Sykehus HF mai 2014 Trondheim University Hospital Trondheim. Ingrid Hyldmo. Ingrid Hyldmo Psykologspesialist i Diakonhjemmet Sykehus Oslo. Ingeborg Aarseth. Ingeborg Aarseth. Alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstad - Vestre Vike . Alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF . 2 samhandling mellom sykehjem/hjemmetjenesten og alderspsykiatrisk poliklinikk, Ahus. Alderspsykiatrisk Poliklinikk » 3 unike treff Stavanger Universitetssykehus . Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger. 05151 Alderspsykiatrisk avdeling, Gaustad Er lokalisert i Bygg 19 på Gaustad sykehus, og består av 3 døgnposter, dagavdeling og poliklinikk. Tlf.: 22 92 37 42. Alderspsykiatrisk avdeling, Skytta Er lokalisert i Brennaveien 18, Skytta i Nittedal, og inneholder en døgnpost med 14 senger og poliklinikk. Tlf.: 67 05 77 70. Kontakt: Terje Røst. Poliklinikk Trondheim - øyeoperasjon, grønn stær, pseudoakkomodativ, st olav, poliklinikk, øyeoperasjoner, øyeklinikk, øyelegesenter, st. olav, øyeklinikker.

Alderspsykiatri - Sykehuset i Vestfol

Kirurgisk poliklinikk finner du i 3. etasje. Ortopedisk poliklinikk finner du i Ulriksdal 8c 1. etg. (høyblokken bak sykehuset) - følg skilting fra sykehusets hovedinngang. Logg inn for å endre time. Telefon Kirurgisk Poliklinikk: 55 97 88 00 Mandag - fredag: 09:00-11:00 12:30-14:30 Postadresse Kirurgisk poliklinikk Norsk psykiatrisk forening. Forsiden. LIPS for LI 85 ledige jobber som Alderspsykiatrisk Poliklinikk, Psykiatrisk Avdeling Blakstad, Vestre Viken er tilgjengelig på Indeed.com. Helsefagarbeider, Sekretær / Helsesekretær, Helgestillinger og mer Published 22-05-2020 Deadline: 18-06-2020 Overlege, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Gaustad Org. nr: 998158923 Stillingsident: 4240098722 Presentasjon av stillingen: Alderspsykiatrisk seksjon yter spesialisthelsetjenester til personer over 65 år med psykiske lidelser. Seksjonen består av poliklinikk beliggende på Gaustad i Oslo og en døgnenhet beliggende på Vardåsen i Asker. Døgnenheten. Behandlingssteder for Alderspsykiatri, med ventetider og antall behandlinger; Behandlingssted Ventetid; Akershus universitetssykehus, avdeling for alderspsykiatr

Alderspsykiatrisk seksjon og poliklinikk; Sikkerhetsseksjon 1; Sikkerhetsseksjon 2 ; Kontaktinformasjon. Oppmøtested Se døgnseksjonenes egne sider for informasjon om oppmøte. Se Underliggende enheter litt lenger ned på siden. Telefon Sentralbord 69 86 00 00 Postadresse Postboks 300 1714 Grålu Alderspsykiatrisk avdeling består av poliklinikk, sengepost B1 og regionalt kompetansesenter (SESAM). Alderspsykiatrisk avdeling utreder, diagnostiserer og behandler personer som debuterer med en psykiatrisk lidelse etter 65 år. Alderspsykiatriske lidelse kan være depresjon, demens, angstlidelser og psykoser Alderspsykiatrisk avdeling, Gaustad Er lokalisert i Bygg 19 på Gaustad sykehus, og består av 3 døgnposter, dagavdeling og poliklinikk. Tlf.: 22 92 37 42. Alderspsykiatrisk avdeling, Skytta Er lokalisert i Brennaveien 18, Skytta i Nittedal, og inneholder en døgnpost med 14 senger og poliklinikk. Tlf.: 67 05 77 70. Kontakt: Terje Røst 15 ledige jobber som Stavanger Dps, Poliklinikk er tilgjengelig i Trondheim på Indeed.com. Lege i spesialisering, Overlege, Spesialsykepleier og mer

Søk etter Lis-lege-jobber i Trondheim. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.200+ jobbtilbud i Norge og utlandet Søk etter Lege vikariat-jobber i Trondheim. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.800+ jobbtilbud i Norge og utlandet Alderspsykiatrisk poliklinikk gjør utredning poliklinisk ved å ta imot pasienter til konsultasjoner i egne lokaler i Tromsø, ved besøk hjemme og på sykehjem. Til kommunene i Finnmark og Ofoten drives regelmessig ambulering. Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i utredningen i tillegg til det profesjonelle nettverket Dedicare søker nå på vegne av vår samarbeidspartner i Vestland etter en helsesekretær for et tre måneders vikariat med snarlig oppstart. Alderspsykiatrisk poliklinikk er en poliklinikk for personer over 65 år med nyoppstått psykisk lidelse. Arbeidsoppgavene vil være journalskriving etter diktat, ta imot pasienter, svare på telefoner, skanne dokumenter, samt diverse merkantile. Alderspsykiatrisk avdeling og Nevrologisk poliklinikk. Vi har initiert og bidrar fortsatt aktivt i en rekke kompetansehevende tiltak rettet mot primærhelsetjenesten i eget regi som for eksempel Geriatri-forum som er en kursserie for fastleger og sykehjemsleger som har gått over mange år

Alderspsykiatrisk poliklinikk og hukommelsesklinikk

Alderspsykiatrisk poliklinikk : Ved alderspsykiatrisk poliklinikk utreder vi tilstander der det er mistanke om demens. Vi tilbyr også undersøkelse og behandling av eldre med nyoppståtte psykiatriske sykdommer. Poliklinikken har lokaler på Haraldsplass Diakonale sykehus i 7. etg Ved Alderspsykiatrisk poliklinikk har vi ledig fast stilling for overlege i 100% stilling Poliklinikken gir tilbud om tverrfaglig utredning, diagnostisering, og behandling av kortere og lengre varighet, både individuelt og i gruppe. Det tilbys veiledning og undervisning til pårørende og samarbeidspartnere Nedenfor er det oversikt over alle avdelingene på Akershus universitetssykehus. I oversikten finner du avdelinger som tilbyr pasientbehandling, men også administrative enheter og fag- og forskningsavdelinger Alderspsykiatrisk poliklinikk er en spesialpoliklinikk som dekker Vestre Vikens opptaksområde. Våre målgrupper er: Pasienter med alvorlig psykisk lidelse som debuterer etter fylte 65 år. Pasienter med demens og betydelige adferdsproblemer og psykiatriske symptomer Trondheim kommune åpnet poliklinikk for mennesker med luftveissykdommer i Erling Skakkes gate 49 B i Trondheim.Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Her har Trondheim kommune åpnet koronaklinikk. Nyheter: Trondheim kommune åpnet en egen luftveisklinikk for potensielt koronasmittede fredag

Alderspsykiatrisk Jobber fra Alderspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk avdeling Blakstad. Overlege. Norge/ Viken/ Asker . Helse og Sosial -> Helse -> Lege. Utløpsdato: 23 nov 2020. Fakta om firma. Alderspsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk avdeling Blakstad. Tweet. Powered by jobbsys.no. Olav Kyrres gate 17, 7030 Trondheim. 06750. Mer info · Hjemmeside · Kart · Avdelinger · Del av Helse Midt-Norge. Tiller DPS Poliklinikk I Trondheim har vi tre distriktpsykiatriske senter som alle er lagt inn under St.Olavs Hospital. Disse er Nidaros DPS, Tiller DPS og Orkdal DPS. For å få plass ved DPS må man ha henvisning gjennom lege eller andre med henvisningsrett. DPS skal ivareta hovedansvaret for de generelle tilbud innen psykisk helsevern. En DPS skal derfo

Alderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpost - Helse Fonn

Alderspsykiatrisk poliklinikk - NKS Olaviken

Alderspsykiatri, Blakstad - Vestre Vike

Problemstilling: Undersøke om sammenslåing av poliklinikk med sengepost og innføring av integrerte behandlerteam er kostnadseffektivt i en alderspsykiatrisk avdeling. Metode: Kostnader og produksjon ved to alderspsykiatriske avdelinger ble sammenlignet for årene 2010-2015, en av avdelingene innførte integrerte behandlingsteam i 2012 Alderspsykiatrisk poliklinikk - Gaustad (9/17/2008) Personalet i poliklinikken reiser vanligvis på hjemmebeøsk til sykehjemspasienter eller hjemmeboende som har ytelser fra hjemmetjenesten. Konsultasjonene foregår oftest med representant fra sykehjemmet eller hjemmetjenesten og en av pasientens nærmeste til stede Tydligere føringer for alderspsykiatriens undervisningsansvar Tydligere føringer for alderspsykiatriens undervisningsansvar. Det er grunn til å forvente at helsemyndighetene vil skjerpe føringene når det gjelder alderspsykiatriens ansvar for å tilby veiledning og undervisning til samarbeidspartenere i kommunehelsetjenesten Utredning og diagnostisering ved alderspsykiatrisk poliklinikk og sengepostrer. Andre oppgaver er bl.annet undervisning, veiledning og utprøving av nye metoder innen demens. . Eier: N.K.S. Nordland Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap Oppdragsgiver: Driftsavtale Helse Nord RHF Daglig leder: Liv Herder Telefon: 75 55 16 10 E-post: post@kloverasen.n Her finner du informasjon om ledelse og styret i Alderspsykiatrisk poliklinikk. Daglig leder, styreleder, styremedlemmer og eiere

Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk poliklinikk

 1. Vi har også egen poliklinikk med ortoped ved våre avdeling på Tynset, Ottestad og i Trondheim. Produksjonen av alle hjelpemidler blir utført ved våre ortopediske senter i Ottestad og i Trondheim. Måltagning og tilpassing av proteser og mer omfattende hjelpemidler blir fortrinnsvis foretatt på hovedsentrene
 2. Overlege, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Gaustad Alderspsykiatrisk seksjon yter spesialisthelsetjenester til personer over 65 år med psykiske lidelser. Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling, Oslo NA
 3. utter, og det blir et nytt tema hver gang. Lenke til foredraget sendes ut til påmeldte på e-post. Deltakelse i Psyk-IT er gratis. Kontakt fagkonsulent Anna Jerkovics om du har forslag til temaer og andre tilbakemeldinger på anna.jerkovics@aldringoghelse.no. Kommende Psyk-IT 10. november: Somatisk helse hos eldre med psykiske lidelse

Alderspsykiatri døgn - seksjon - Sykehuset Telemar

 1. Alderspsykiatrisk poliklinikk -Hukommelsesklinikk -Nevropsykiatrisk poliklinikk -Ambulant virksomhet -Ventetid for poliklinisk utredning og innleggelse. -Gruppebehandling og kurs -NorKog og andre prosjekter: Døgnpostene. Nevropsykiatrisk spesialsykehjem for personer med Huntingtons sykdom
 2. Vi søker enhetsleder ved Alderspsykiatrisk poliklinikk. Vil du være med å utvikle Alderspsykiatrisk seksjon? Vi søker enhetsleder ved Alderspsykiatrisk poliklinikk Alderspsykiatrisk seksjon er organisert under Klinikk psykisk helse og avhengighet -- Avdeling døgnbehandling. Oslo universitetssykehus HF, Oslo NAV
 3. Overlege ved alderspsykiatrisk poliklinikk. Psykiatriveka ble første gang arrangert i Trondheim i 2006 og er Norsk psykiatrisk forening (Npf) sin årlige faguke med årsmøte og ulike videre-og etterutdanningskurs for psykiatere og leger i spesialisering
 4. Ved Alderspsykiatrisk poliklinikk har vi ledig fast stilling for overlege i 100% stilling. Poliklinikken gir tilbud om tverrfaglig utredning, diagnostisering, og behandling av kortere og lengre varighet, både individuelt og i gruppe. Det tilbys veiledning og undervisning til pårørende og samarbeidspartnere

Poliklinikk - NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehu

 1. Org. nr: - Stillingsident: 4294540613 Presentasjon av stillingen: Avd. Østmarka er et psykiatrisk sykehus med totalt 97 døgnplasser fordelt på akuttseksjon med tre tun, tre spesialposter, alderspsykiatrisk seksjon med sengepost og poliklinikker. I tillegg finnes det spesialpoliklinikk med spesialteam. Habiliteringstjenesten for voksne er organisert under avd
 2. Og neste uke oppretter Trondheim kommune en egen luftveis-poliklinikk for å sikre bedre smittevern mot koronaviruset. Klinikken skal ta imot pasienter som har fått en helsevurdering per telefon.
 3. Midtbyen Øyeklinikk utreder og behandler øyemedisinske tilstander hos barn og voksne. Vårt kontor er plassert sentralt i Trondheim
 4. Alderspsykiatrisk poliklinikk er en poliklinikk for personer over 65 år med nyoppstått psykisk lidelse. Arbeidsoppgavene vil være journalskriving etter diktat, ta imot pasienter, svare på telefoner, skanne dokumenter, samt diverse merkantile arbeidsoppgaver. Kompetanse: Fortrinnsvis helsesekretær med kjennskap til DIP
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstad; hvordan vet du hvis du er dating rett mann Alderspsykiatrisk poliklinikk, Blakstad online datingside i australia Vi utreder og behandler pasienter hvor psykisk lidelse er oppstått etter fylte 65 år. Vil tilbyr behandling for denne befolkningsgruppen i hele Vestre.
 6. Treningsstudioet er åpent alle dager 06.00-22.00. Dette med følgende retningslinjer: Bare tren hvis du er helt symptomfri; Vis hensyn, hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene: 1 meter ved moderat fysisk aktivitet, 2 meter ved hard fysisk aktivite
 7. Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim og professor II ved NST i Tromsø, og har drevet helserelatert forskning i en årrekke, blant annet formidlet gjennom bøkene Den moderne pasienten (2008), Digitale pasienter (2010), Helsesosiologi (2012) og Samhandling for helse (2013)

Alderspsykiatrisk avdeling - Sykehuset Innlande

 1. Sammen med Sykehuset Østfold Moss, utgjør Sykehuset Østfold Kalnes sykehustilbudet for 300.000 østfoldinger og Vestby kommune. Det er sentralt plassert i Østfold like utenfor Sarpsborg sentrum, rett ved E6
 2. Revmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende) R: Revmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende) Revmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende) Revmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende) Revmatologisk poliklinikk, Vesterålen (ambulerende) Rus- og psykiatrienhete
 3. Har jobbet med mange ulike pasientgrupper, slik som hjertepasienter, lungepasienter, pasienter med kreft og sykelig overvekt. Har også vært testansvarlig for pasienter på poliklinikk. Har erfaring som veileder i Arbeidsrettet rehabilitering, og siden 2014 vært faglig leder for alle rehabiliteringstilbud ved LHL-klinikkene Trondheim
 4. DIAKONHJEMMET SYKEHUS ALDERSPSYKIATRISK AVDELING TÅSEN. DIAKONHJEMMET SYKEHUS BUP VEST. DIAKONHJEMMET SYKEHUS SOMATIKK. POLIKLINIKK. Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo. Brønnøysundregistrene. Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret
 5. FysMed-klinikken er en privat poliklinikk for fysikalskmedisinske lidelser i Trondheim. Klinikken har drevet siden 1995 og holder til i egne lokaler på Øya i Trondheim, i Gudruns gate 9 rett ved St. Olav Hospital. Tverrfaglig poliklinikk: Vi tilbyr spesialistutredning til et bredt utvalg av pasientgrupper
 6. Published 23-06-2020 Deadline: 09-08-2020 Psykologspesialist Org. nr: 998158923 Stillingsident: 4254863731 Presentasjon av stillingen: Alderspsykiatrisk poliklinikk er lokalisert i Bygg 19 på Gaustad i Oslo. Vi lyser nå ut 100% fast stilling for psykologspesialist. Alderspsykiatrisk seksjon yter spesialisthelsetjenester til personer over 65 år som i hovedsak debuterer med eller lider a

Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal - Helse Møre og Romsda

Østmarka - St. Olavs hospita

Alderspsykiatrisk poliklinikk : Adresse: Sognsvannsveien 21, Bygg 19, 0372 Oslo: Telefon: 22 92 37 30 Bransjer: Sykehus - Psykiatriske: Lagre visittkort Ditt firma? Endre informasjonen via 1881 Oslo universitetssykehus. Alderspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold HF Carmen Oelze, overlege poliklinikk Alderspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold HF Solrun Borge, spesialergoterapeut døgnavdeling Alderspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold HF Øyvind Nordhus, psykologspesialist døgnavdeling Alderspsykiatrisk seksjon, Sykehuset Østfold H

 • Fibersirup clear oppskrift.
 • Sugar baby definition.
 • Muskelsvinn ms.
 • Saltsjø sverige.
 • Flz ansbach immobilien.
 • Strikkeoppskrifter plum.
 • Tidlig ultralyd sandvika.
 • Ob super.
 • Seleccion artificial perros.
 • Pedro almodóvar fernando iglesias.
 • Forsikring kryssord.
 • Universal studios rides.
 • Studentenwohnheim briach weingarten.
 • Al jazeera 101 east.
 • Ullundertøy herre.
 • Karamellsaus med matfløte.
 • Brikke orientering.
 • Auf und davon hannover.
 • Plattång borste melissa.
 • Sy brudepikekjole.
 • Flammenfärbung magnesium.
 • Drikking på offentlig sted bot.
 • Poseidon båt.
 • Sven voth tim spickenbom.
 • Ausflugsziele unna.
 • Camping sørkjosen.
 • Colocasia jacks giant.
 • Kaliumoxid mit wasser.
 • Mögen möchten übungen.
 • Moped teoriprøve pris.
 • Poster landhausstil.
 • Mohamed salah wiki.
 • David michelangelo.
 • Bade med bind.
 • Nebenjob edeka aurich.
 • Shaquille o'neal høyde.
 • Het pumpasoppa.
 • Verker i brystet etter amming.
 • Barn og dusjing.
 • Projektor bäst i test 2018.
 • Got7 schedule 2017.