Home

1814 tidslinje

1814 - Det selvstendige Norges fødsel - Store norske leksiko

I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige. Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i. Følg utviklingen av demokratiet i Norge etter 1814 i denne tidslinjen Tidslinje 1814 Tidslinje 1814-1905 Stortinget VR Filmer Oppgaver Hjem Tidslinje 1814 Personvern. Kontakt oss. Støttet av Utdanningsdirektoratet. I 1814 gjennomlevde Norge to valgprosesser, to nasjonalforsamlinger, krig og stormaktsforhandlinger. I løpet av året var landet styrt av tre ulike konger og opptil syv ulike regjeringskonstellasjoner. Ingen kunne i januar 1814 ha forutsett verken hendelsesforløpet eller resultatet i november Tidslinje om stemmerett og politisk representasjon fra 1814 til i dag. Oppgaver til klasserommet. 1. Ta utgangspunkt i tidslinja og beskriv stemmerettsutviklingen med egne ord. Oppsummer skriftlig over en halv side. 2. Tidslinja viser.

Bruk tidslinja som gir en oversikt over fra da eneveldet blir innført for Danmark-Norge i 1660, til Grunnloven i 1814. La elevene jobbe temabasert. Bruk minstemme.no og andre relevante kilder i arbeidet 1814 var et år spekket med politiske begivenheter: Fra å bli forsøkt overgitt fra den danske til den svenske konge, fulgte opprør mot kongemakt og Kieltraktaten. Den norske eliten godkjente opprøret i stormannsmøtet på Eidsvoll i februar, som ga fullmakt til å lyse ut valg og at en riksforsamling med grunnlovsutforming og fritt kongevalg skulle finne sted her på Eidsvoll i april og mai Kongeriket Noregs Grunnlov, Kongeriket Norges Grunnlov, utgjør sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges konstitusjon. Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814

Tidslinje - Grunnlovsjubileet - Dokumenta

Tidslinje over norsk historie tek for seg viktige tidspunkt og hendingar som kan knytast til det området Noreg utgjer i dag. Frå eldre 1380-1814 Noreg og Danmark i union. 1397 Kalmarunionen mellom Danmark, Sverige og Noreg, etter initiativ frå dronning Margreta Den svensk-norske krigen i 1814 var en kortvarig krig som ble utkjempet mellom Sverige og Norge sommeren 1814. På papiret endte krigen med at Norge gikk inn i en personalunion med Sverige, men som et eget rike med sin egen konstitusjon og nasjonalforsamling.Etter mange militære stridigheter gjennom historien, så var dette den siste mellom de to nabolanden Tidslinje 1814 Tidslinje 1814-1905 Stortinget VR Filmer Oppgaver Hjem Tidslinje 1814-1905 Personvern. Kontakt oss. Støttet av Utdanningsdirektoratet. Lær barna om hva som skjedde i 1814. Hvilke hendelser ledet frem mot Grunnloven vi har i dag? Bruk rollespill og la elevene gjenoppleve hva som skjedde Norge 1814-1905. 1814-1905: oversikt (tidslinje) Demokratisering og parlamentarisme. Statsbygging og nasjonsbygging. 1905: unionsstrid. Industrialiseringen på 1800-tallet. Samisk historie. Norge 1905-1940. Hovedlinjer 1905-1940 (1av2) Hovedlinjer 1905-1940 (2av2) Fordypning

Tidslinje norsk språkhistorie Noen viktige milepæler: 1350: Svartedauden, norsk skriftspråk dør ut; 1380: Union med Danmark; 1500-tallet: Dansk bibel og dansk kirkepråk i Norge; 1814: Unionen oppløses, men dansk fortsatt skriftspråk; 1830: Språkdebatt, Wergeland tar til orde for fornorsking Velkommen til Eidsvoll 1814. Som stedet der den norske grunnloven ble skrevet, er det riktig å kalle Eidsvollsbygningen for det moderne Norges vugge. Kom og opplev den store historien og finn din egen rolle som demokratisk medborger i nåtiden og fremtiden Historisk tidslinje . I Europa framstår perioden 1792-1807 som en nesten sammenhengende krigstid. Norge var helt avhengig av korn fra Danmark og årene 1807-1814 ble preget av krig og nød. I denne perioden begynte også det dansk-norske dobbeltmonarki å rakne i nordmennenes bevissthet PC: Hold down CTRL and press + to enlarge or - to shrink Mac: Hold down CMD and press + to enlarge or - to shrink. Click inside this box to close it Året 1814 er kanskje det mest hendelsesrike i Norges historie. Norge har tre konger dette året, og går fra å være underlagt Danmark og eneveldet, til å være et konstiusjonelt monarki i union med Sverige

Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå. Året er 1814. Norge får en fri forfatning og selvstendighet innenfor en union og kongefellesskap med Sverige. Hva som hendte og hvorfor det hendte er tema i det sjette programmet. Manuskript: Eli Fure. Tilrettelegging og regi: Gerd Inger Polden MOSSEKONVENSJONEN 1814. 1-4 trinn - 5-7 trinn - 8-10 trinn - Tidslinje.

Tidslinje 1814-1905 Timeline created by Yippi. In History. Period: Jan 1, 1814 to Dec 31, 1905. Tidslinje 1814-1905 I 1904 inntok svenskene en urettferidg holdning ovenfor Norge og kom med et forslag til en utenrikstjenteste som var helt fullstendig styrt av kun Sverige ; Dette regnes som det moderne Norges fødsel, selv om det skulle gå. Legen Herman Wedel Major (1814-1854) fikk i oppdrag å sette seg inn i forholdene for de sinnssyke. Hans «Indberetning om Sindsygeforholdende i Norge» i 1846 gav opptakten til Sinnsykeloven av 1848. Det første statlige asylet, Gaustad, ble bygget i 1855. Major regnes som Norges første psykiater og grunnleggeren av norsk psykiatri. (Kringlen. På siden Tidslinje ser du en rekke viktige nasjonale hendelser i 1814 i forbindelse med grunnloven - nederst på siden. Ved å trekke bildet (tidslinje i grått felt) mot høyre eller venstre kan du se de ulike hendelsene. På hver av sakene er det et kommentarfelt. Gi oss gjerne dine kommentarer eller still oss spørsmål

14. Januar 1814 Fredsavtalen i Kiel mellom kongene av Sverige og Danmark-Norge, avsluttet Napoleonskrigen i Norden. Forpliktet Danmark til å avstå Norge til Sverige. 16. Februar 1814 Det ble holdt stormannsmøte i Hagestuen på Eidsvoll. Her ble de enige om å avvise fredsavtalen o Liste over Norges monarker, som hersket over et samlet Norge, regnes tradisjonelt fra Harald Hårfagre, muligens som en arv fra Snorres fremstilling i Heimskringla.Det er imidlertid usikkert hvor stabil kongemakten var i de første ca. 150 år, og historikere har argumentert for at Norges kongerekke like gjerne kunne regnes fra Olav Tryggvason, eller fra Harald Hardråde

Tidslinje 1814 - Plenu

Tidslinje 1814 Delt av: aktiv undervisning - Publisert: 25.02.2013 14:45 - Oppdatert: 28.05.2015 12:30 Interaktiv arktavle for brukere av ActivBoar 1814: Visekonge, stattholder, statsminister og førstestatsråd I unionsårene 1814-1873 ble regjeringsarbeidet i Christiania ledet av visekongen, stattholderen eller den norske førstestatsråden. I unionsårene 1873-1905 var det Norges statsminister som ledet arbeidet i Christiania. 1814: Statsrådsekretære

Året 1814 - Norgeshistori

 1. Dersom du skal vise kronologisk informasjon i form av dato- eller årstallslister bør du lage en tidslinje. Tidslinjer ligger til høyre i artiklene, og kan knyttes til en mellomoverskrift. De gir en god oversikt over hendelser. Eksempler på gode tidslinjer: norsk språkhistorie første verdenskrig (litt nedover i artikkelen) Kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 Terrorangrepene i.
 2. Tidslinje fra 1814-1905! 1814: Vi gikk inn i året som en del av Danmark-norge og ut av året som en stat i union med Sverige. Grunnloven ble skrevet på Eidsvoll. 17. mai for å være nøyaktig. Det viktigste resultatet var at kongen måtte gi slipp på eneveldet, og dele makta med folket
 3. Tidslinje: Viktige årstall i norsk kvinnehistorie. 1814. Noen menn får stemmerett. Den norske grunnloven gir stemmerett til embetsmenn og menn med eiendom, til sammen 40-45 prosent av den mannlige befolkningen, et høyt antall i europeisk målestokk
 4. Tidslinje 1807-1814 Timeline created by Gusswillhann. Sep 7, 1807. Flåteranet Britene tok den dansk-norske flåten i september/Oktober Jan 1, 1808. Russland angriper Finland Krigen førte til at svenskene måtte avstå Finland til Russland Jan 1, 1809. Statskupp Den svenske.
 5. Tidslinje 1814-1905 Timeline created by Yippi. In History. Period: Jan 1, 1814 to Dec 31, 1905. Tidslinje 1814-1905 Feb 5, 1818. Karl Johan Karl Johan ble svensk-norsk konge 5. februar 1818. Han angret med en gang på at han hadde gitt Norges nasjon en så fri stilling i unionen og krevde endringer i den norske grunnloven. Det var.
 6. 1814. Norge får egen grunnlov etter 400 år lang union med Danmark. Det skjedde på Eidsvoll. Formannskapslovene innført 1837. Mer lokalt selvstyre. Norge delt inn i herreder og amter, senere kalt kommuner og fylkeskommuner. Ja vi elsker 1859. Bjørnstjerne Bjørnson skrev Ja vi elsker

Tidslinje: myndighetenes håndtering av koronasituasjonen Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset Tidslinje. En kort innføring i norsk litteraturhistorie. I 1814 gikk Norge fra å være i union med Danmark til å være i union med Sverige. Unionen med Sverige innebar større selvstendighet i nasjonale saker, også på området språk og kultur

Tidslinje om stemmerett og politisk representasjon fra

1905 Begynnelsen på 1900-tallet 1907 1870-tallet 1892 1884/5 1862 1850 1814 Daverende kirkedepartementet innførte fire endringer som førte skriftspråket i Norge et lite skritt nærmere talemålet; 1830/40 Rettskrivningsreformen for riksmålet ble vedtatt I 1885 hadd Tidslinje norsk språkhistorie; Tidslinje norsk språkhistorie Noen viktige milepæler: 1350: Svartedauden, norsk skriftspråk dør ut; 1380: Union med Danmark; 1500-tallet: Dansk bibel og dansk kirkepråk i Norge; 1814: Unionen oppløses, men dansk fortsatt skriftspråk Tidslinje over norsk historie tek for seg viktige tidspunkt og hendingar som kan knytast til det området Noreg utgjer i dag I 1814 da Grunnloven ble vedtatt var det vanlig å betale høye avgifter, som naturlig nok var svært upopulære, for utføringen av rettslige forretninger. Avgiftene ble innkrevet av embetsmennene selv og gikk delvis til dem selv som avlønning og delvis til statskassen. Hensikten med paragrafen var å få et lavere avgiftsnivå Tidslinje - mossekonvensjonen1814.no Tidslinje Tidslinje - Grunnlovsjubileet - Dokumenta . I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige. Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380

Tidslinje 1660-1814 - Min stemm

 1. Israels historie er samlet i flere tidslinjer for ulike tidsperioder. Klikk her for å se alle.. Klikk her for bakgrunnsartikler som forklarer Israels versjon og svarer på de viktigste spørsmål i den aktuelle politiske debatten. Se også alle MIFFs temasider.. 2000-1800 f. Kr. Patriarkene Abraham, Isak og Jakob mottar - hver i sin tid - Guds løfte om et land
 2. Tidslinje over epidemier er en oversikt over epidemier og pandemier i norsk historie. I tidslinja er det en kombinasjon av enkeltår Hovedtrekk i perioden 1814-1945 Kolera herja regelmessig mellom 1832 og 1873. Kopper ble gradvis slått tilbake gjennom massevaksinering
 3. Sammendrag: Tidslinje Den Franske Revolusjon-1814. Oppgaven inneholder et sammendrag av den Franske revolusjon, Danmark-Norge og 1814. Sammendraget er skrevet ut ifra boken Historie Vg3- fra 1700tallet til idag Innhold 1789: 14.juli 1776: 1791: 1792: 1792 -> 1793: 1795: 1799: 1804: 1813: Januar 1814.
 4. 1814 - veien mot selvstendighet. 1814-1905: oversikt (tidslinje) 1814: Grunnloven og union med Sverige. Fordypning. Kong Christian 4. Nærbilde. Etter undervisning. 1. Skriv et sammendrag så raskt som mulig etter undervisningen. Da finner du ut hva du kan og hva du må jobbe mer med på egenhånd. 2
 5. Grunnloven som ble til i 1814 var en seier for demokratiet i Norge. Sammenlignet med andre land i Europa på samme tid var den meget demokratisk. Grunnloven sikret embetsmenn, bønder og byborgene stemmerett. Det var kun menn over 25 år som ikke var ansatt i annen manns tjeneste som var stemmeberettiget (Wikipedia u.d.)

1814 og grunnloven - Eidsvoll 1814

Grunnloven - Store norske leksiko

 1. Våren 1814 rykket tropper fra hele Europa over de franske grensene, og selv om Napoleon utkjempet et av sine mest blendende felttog, var overmakten for stor. Da fiendtlige armeer inntok Paris, nektet Napoleons marskalker å fortsette kampen. Han måtte tre tilbake og akseptere eksil på øya Elba utenfor Italia. Napoleonskrigene sluttet ved.
 2. erende rolle i styret av lande
 3. Tidslinje 1814-1914 Timeline created by Jogu. In History. May 17, 1814. Eidsvoll mennene signerer grunnloven Grunnloven av 1814 ga stemmerett til embetsmenn, byborgere og bønder. Da nordmenn i 1815 for første gang skulle velge Storting, hadde bare 6,5 prosent av folket stemmerett. Alle var.
 4. 1814 - hvordan Norge fikk sin egen grunnlov Kapittel 3 og 4 er faktatunge kapitler som det kan være vanskelig for elevene å få oversikt over. Samtidig er intrigene rundt overføringen av Norge til Sverige interessante å se på, både med tanke på virkningene av ideene fra opplysningstida og med tanke på den politiske revolusjonen i Europa
 5. Vedlegg. Oppsummering og oppgaver til filmen om Grunnloven 1814 15 KB Last ned; Oppsummering og oppgaver til filmen om den første industrien 16 KB Last ned; Oppsummering og oppgaver til filmen om utvandringen til US
 6. Tidslinje - Medisinsk museum. Glimt fra den medisinske historie i Trondheim. Glimt fra den medisinske historie i Trondheim. 1100-tallet: Mariahospitalet Trondheim har nå fått et fullverdig medisinsk studium; det fjerde i Norge etter Oslo i 1814, Bergen i 1946 og Tromsø i 1973
 7. Mellom 1870 og 1914 gjorde ikke Europa bare et inntrykk på verden, det satte sitt stempel på den og hevdet eierskap. Behovet for råvarer og ressurser økte i de voksende industrisamfunnene, og det samme gjorde behovet for nye markeder for salg av industrivarer og ferdigvarer. Derfor ledet store stat
Industrialiseringen 1840-1914: Overblik i DK i form af301 Moved Permanently

Tidslinje over norsk historie - Wikipedi

Den svensk-norske krigen (1814) - Wikipedi

Ei tidslinje er nyttig for å forstå fortida. Lag ei tidslinje i skriveboka. Skriv inn viktige ting som har skjedd. Du vel sjølv kva tid tidslinja skal begynne og slutte. Andre, meir detaljerte tidslinjer: 1814. franske revolusjon. Napoleon. norsk språkhistorie. temperatur på jorda og viktige hendinga Alle tiders Bergen - en tidslinje. Olav Kyrre - Bergens grunnlegger? Unionsoppløsningen i 1905 markerte slutten på unionen mellom Norge og Sverige som hadde eksistert siden 1814. Oppløsningen av unionen ble vedtatt av Stortinget 7. juni 1905. Christian Michelsen var født og oppvokst i Bergen,.

Tidslinje. År: Norge: 1814 Stemmeberettigede ere de norske Borgere Stemmerett ble i Norges grunnlov av 1814 knyttet til eiendomsrett, kjønn og alder. De menn som fikk stemmerett var over 25 år, og enten selveiende bønder, embetsmenn handselborgere eller eiere av gård eller grunn til en verdi av minst 300 riksbankdaler.. Tidslinje 1814 Timeline created by Hau Tran. In History. Jan 14, 1814. Personalunionen med Sverige. Kieltraktaten ble underskrevet 14. januar og slo fast at Norge skulle gå inn i perosnalunion med Sverige. Norge og Sverige skulle være selvstendige stater, med en felles konge Explore this photo album by Stortinget on Flickr Tidslinje 1814 Embetsmenn, byborgere og bønder over 25 får stemmerett ved stortingsvalg. 1838 Formannskapslovene som gir kommunalt sjølstyre 1839 Ny Håndverkslov som gav uforsørgede kvinner rett til å drive håndverk 1842 Ny Handelslov som gav uforsørgede kvinner rett til å drive hande

Tidslinje 1814-1905 - Plenu

1814-22: Castlereagh som utenriksminister (utenriksminister) samarbeider med kongressen i Wien for å gi en fred i Europa i samsvar med dagens konservative stemning. Kongressystemet hans ser hovedmaktene møtes hvert annet år for å kollektivt administrere europeiske saker. Det løser den polsk-saksiske krisen i Wien og spørsmålet om gresk uavhengighet i Laibach Historisk tidslinje. BC = f.kr. Print; Norden. Eldre steinalder 10000 bc - 4000 bc. Yngre steinalder 4000 bc - 1800 bc. Bronsealderen 1800 bc - 500 bc. Eldre jernalder 500 bc - 550. jernalderen. Yngre jernalder 1814 - 1905. Verden. De første bondefamiliene 11000 bc. Mesopotamia 5000 bc - 539 bc Ledig kapital ble plassert i fast eiendom når anledningen til det bød seg. Den frembød seg til gangs da den dansk-norske enevoldskonge - på grunn av krigføring i 1660-årene kom i så alvorlig gjeldskrise at han måtte overlate en stor del av krongodset til sine kreditorer 1814-loven talte om pligt til at tage del i skoleundervisning i syv år. Fra 1855 blev der tale om undervisningspligt, der tillod forældre og værger selv at stå for børnenes undervisning under myndighedernes tilsyn Tidslinje Fra 1810-1820. Tiår etter tiår: Tidslinjer av 1800-tallet. 1810: 23 mai 1810: Margaret Fuller, redaktør, forfatter og feminist-ikon, ble født i Massachusetts. 23 juni 1810: John Jacob Astor dannet Stillehavet Fur Company. 05.07.1810: Amerikansk showman Phineas T. Barnum ble født i Bethel, Connecticut

Fra Antikken til det 20-århundre m Økonomisk tilbakeslag Norsk økonomi hadde økt etter under første verdenskrig Bønder og fiskere tjente godt, og det var mange som tok opp lån for å invistere på nytt utsyr blant annet Norsk skipsfart økte og på folkemun het det at de jobbet. Men det var et fåtall som tjente penger, og de fleste opplevde at prisene økte, mens prisene enten stod. Film laget av elever ved Senja VGS i 2016 om Norges vei mot egen grunnlov Kilde: Den originale grunnloven av 1814 Kilde: Kristian Fredriks ed 20. mai 1814 Kilde: Til vaaben! Kilde: Kristian Fredriks åpning av riksforsamlingen på Eidsvoll Kilde: kongeloven av 1665 Kilde: Siktelsen mot regjeringen Selme Mirakelåret 1814, Danmark-Norge, flåteranet, napoleonskrigene, Kristian Fredrik, Karl Johan, riksforsamlingen, Eidsvoll, Grunnloven, 17. mai, Mossekonvensjon.. Fremhev viktige hendelser i historien, og spor dem langs en vannrett tidslinje. Bruk malen som den er, eller enkelt ta i bruk et PowerPoint-tema for å endre skrifttyper, farger og bakgrunner. Dette er en tilgjengelig mal. Tidslinje over milepæler og historie Tidslinje: Viktige årstall i norsk kvinnehistorie. 1814. Noen menn får stemmerett.

Det offisielt avsluttet med traktaten av Gent den 24. desember 1814. Følgende er en tidslinje av de store hendelsene som førte til erklære krig sammen med hendelsene i selve krigen. Tidslinje av krigen i 1812 . 1803-1812 - British imponere ca 10.000 amerikanere,. Tidslinje. Tidslinje. Startsida; Søk i folketellingene; Tidslinje Tidslinje for: Bertel Nilsen År Kilde idd pid; 1865: FT1865: 1814-006-0007-000-0003 : 1875: FT1875: 1814-007-0053-00-001 : 1900: FT1900: 1814-007-0012-00-001 : 1910: FT1910: 1814-008-0013-00-001 : Lenkene er generert maskinelt. RHD vil derfor ikke utelukke at det kan forekomme. Med Skoleloven af 1814 indførtes almindelig skolegang, og ca. 1850 var analfabetismen udryddet. Bedre ernæring, hygiejne og medicinske fremskridt øgede middellevetiden. Der foregik et fysisk opbrud med en befolkningstilvandring fra land til by, ligesom mange, dog færre end i Sverige og Norge, udvandrede til især USA historien, og spor dem langs en vannrett tidslinje. Bruk malen som den er, eller enkelt ta i bruk et PowerPoint-tema for å endre skrifttyper, farger og bakgrunner. Dette er en tilgjengelig mal. Tidslinje over milepæler og historie Tidslinje: Viktige årstall i norsk kvinnehistorie. 1814. Noen menn får stemmerett. Den norske grunnloven gir. En tidslinje som summerer opp hele pensum for rettshistorie. Studieår. 16/17. Helpful? 15 0. Del. Kommentarer. Vennligst logg in eller registrer for å poste kommentarer. Forhåndsvis teks

På elevsidene er det samlet informasjon og fakta om frivilligheten, samt utviklet en tidslinje for hvordan frivilligheten har endret det norske samfunnet siden 1814. Her finner elevene også lenker til diverse fakta og statistikk om deltagelse i frivillige organisasjoner. Til ele Fortell om diskriminering, særleg knytt til stemmerett, i tida etter 1814. Sjå film, les tekst og gjer oppgåver HER. Film: Stemmerettsjubileet 1919-2019 Tidslinje om stemmerett. Dokumentar: Kvinner og stemmerett. Avisartikkel: Samer i 1814. Kven har stemmerett i dag Aksjen tidslinje støtter tre video og påfølgende lydspor sammen med en fortellerstemme spor og ett for soundtrack. Legge til media er så enkelt som å klikke på tavla som sitter i midten av grensesnittet. Du vil ha tilgang til det før du importere første eiendeler inn i programmet. Annet enn det, er det en ganske standard tidslinje Fremhev viktige hendelser i historien, og spor dem langs en vannrett tidslinje. Bruk malen som den er, eller enkelt ta i bruk et PowerPoint-tema for å endre skrifttyper, farger og bakgrunner. Dette er en tilgjengelig mal. Tidslinje over milepæler og historie Tidslinje: Viktige årstall i norsk kvinnehistorie. 1814. Noen menn får stemmerett Christian Frederik aksepterer kongevalget og avlegger ed på 17. mai-grunnloven

Hva skjedde i 1814

langs en vannrett tidslinje. Bruk malen som den er, eller enkelt ta i bruk et PowerPoint-tema for å endre skrifttyper, farger og bakgrunner. Dette er en tilgjengelig mal. Tidslinje over milepæler og historie Tidslinje: Viktige årstall i norsk kvinnehistorie. 1814. Noen menn får stemmerett. Den norske grunnloven gir stemmerett til embetsmenn. Tidslinje 1814 - 1905. Tidslinje 1814 - 1905. Norsk historie fra 1814 - 1905. En tidslinje. Strekk 1: Strekk 2; År; Hendelser; 1380 - 1536. Ulike foreninger og unioner mellom Danmark og Norge (Personalunionen, Danmark-Norge, Kalmarunionen med Sverige, Danmark og Norge) 1500-1800: Befolkningen i Norge mangedobles Begrep. Bastillen, betyr befestning. Bastillen i Paris ble bygd ut på slutten av 1300-tallet med murer som var 25 meter høye. På 1700-tallet var det et fengsel både for vanlige kriminelle og politiske fanger, men det var bare plass til ca. 50 fanger Bilde: Utvandrere fra Vågå (1903) av Gustav Wentzel (1859-1927).Fra Wikicommons. Bruk tidslinjen, læreboka og andre historiske framstillinger eller kilder til å lage et foredrag om den norske utvandringen til Amerika Det nationale efter 1814. De historiske forestillinger, der kom til udtryk i dansk kulturliv efter 1814, var båret af den tanke, at nationen altid havde eksisteret som fænomen. Denne overbevisning blev rendyrket i kulturkredse. Man forestillede sig, at især oldtid og middelalder var epoker, hvor Danmark havde haft saft og kraft som nation

norsk historie 1814-1940 barehistorie

Henrik Wergeland Han syntes at Norge skulle fornorske dansken og lage et bedre norsk språk, han skrev en bok? og brukte språket i diktene sine. Norge får grunnlov Norge fikk grunnlov i 1814 fordi de ble uavhengig av Danmark Unionen oppløses, men dansk fortsatt skriftspråk, Språkdebatt, hva slags språk skal Norge ha? 1814-1830 Unger på skolen synes det var vanskelig å lære dansk så. 1814 (MDCCCXIV) i den gregorianske kalender var et år uten skuddag som begynte på en lørdag. Ny!!: Tidslinje over Russlands historie og 1814 · Se mer » 1815. Ingen beskrivelse. Ny!!: Tidslinje over Russlands historie og 1815 · Se mer » 1825. Ingen beskrivelse. Ny!!: Tidslinje over Russlands historie og 1825 · Se mer » 1833. Ingen.

Derfor kan du sette ett årstall som 1814 i ett tidsperspektiv og hendelser du knytter til det årstallet kan du tidfeste til 1814. - fordi du har lært det på en eller annen måte. Men - hvordan er din tidslinje organisert? eller Hvordan administrerer du din tidslinje? Det kan ha stor betydning for hvordan du opplever dagen Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange kommer hit, og hvor mange reiser ut? Og hvor mange vil vi bli i fremtiden Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside

Tidslinje norsk språkhistorie - Portfoli

Forside - Eidsvoll 1814

JøDenes HistoriePoteten - Grunnlovsjubileet ØstfoldmuseeneIndustrielle gennembrud 1840-1914 2
 • Homosexualität wann merkt man es.
 • Shakira caine.
 • Bratwurst spruch.
 • Sentimente .ro sibiu.
 • Tsb hagen.
 • Tolk ledig stilling.
 • Dab beredskap.
 • Ally kano tilbud.
 • Forkurs ingeniør uis.
 • Vaskemiddel allergi symptomer.
 • Marc bolan titel.
 • Historie vg2 portal.
 • Firmen in troisdorf spich.
 • Containerhus värmdö.
 • Varmepumpe luft til luft best i test.
 • Kamelen konsert.
 • Zen seng test.
 • Kompost sammelstelle basel.
 • Stückwerk wuppertal langerfeld telefonnummer.
 • Insekten im eis.
 • Google cloud on board.
 • Poseidon båt.
 • Nrk p3 radio.
 • App ideer.
 • Lydskrift alfabet norsk.
 • Todelt kjole.
 • Paradise humiliation lyrics.
 • The han.
 • Erste hilfe kurs köln asb.
 • Butikker strandgaten bergen.
 • Figaros bryllup handling.
 • Werra rundschau unfall.
 • Dermatomyositt symptomer.
 • Lilly konfirmationskjoler udsalg.
 • Norsk karaoke app.
 • Galeria de fotos antiguas de torreon.
 • Toyota chr hybrid.
 • Ada hegerberg english.
 • Albino menneske.
 • Syria konflikten tidslinje.
 • Pc videregående skole oslo.