Home

Pensum jus uio

Pensum egnethetsprøven Egnethetsprøven omfattes av regler om eksamen gitt i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, Nærmere regler for Det juridiske fakultet og Programplan for Master i Rettsvitenskap. postmottak@jus.uio.no. Ansvarlig for denne siden Leganto er et nettbasert verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer, knyttet til søketjenesten Oria. Fra og med høstsemesteret 2020 vil du kunne finne pensum-/litteraturlister for nesten alle emner ved UiO i Leganto. Med Leganto kan du blant annet: finne og se pensum-/litteraturlister få. Pensum og læringskrav; Studiekvalitet. Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Utsendelse av vitnemål. Info om utsendelse av vitnemål/Vitnemålsportale

Pensum. Pensum for Egnethetsprøven. Tidligere oppgaver. Tidligere oppgaver gitt som Egnethetsprøve . UiO > Det juridiske fakultet > Studier > 0130 OSLO. Telefon, faks, e-post. 228 59500 228 59658 postmottak@jus.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Webredaksjonen på Jus. Logg inn Logg ut meny. Administrer dette dokumentet. Opptak og adgangsregulering. Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år).Du søker opptak til studieprogrammet gjennom Samordna opptak. For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister.. Privatistadgang Du kan ikke avlegge dette emnet som privatist.. Emnet JUS1111P - Privatisteksamen i Privatrett I tilbys kun. info@jus.uio.no / + 47 22 85 95 00. Åpningstider: Man-fre 08.00-20.00; Bibliotekskranken har i tillegg åpent lørdag 10.00-18.00; Andre kontaktpunkter. Finn emner. Finn emner Søk. Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle juridiske emner. Finn alle juridiske emner. Logg inn på Canvas Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering. Annet Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1430 - Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett). Se.

Søk i 4 mill. produkter · Sammenlign priser · Se de beste tilbuden

 1. arundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister
 2. Les denne saken på UiOs nettsider. Juridisk nettviser Søkeside for juridiske databaser og nettsider som er gratis tilgjengelig på nett.. Eur-Lex EUs lovgivning, avgjørelser fra EU-domstolen m.m.. HUDOC Avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Norges traktater Informasjon om traktater Norge er part i
 3. Det juridiske fakultet i Oslo - Den eldste og største utdannings- og forskningsinstitusjonen for rettsvitenskap i Norge
 4. Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største fag- og forskningsbibliotek. UBs nettside er inngangen til tusenvis av fagdatabaser, tidsskrifter og bøker, trykte og elektroniske. UBs støtter UiO i forskning, utdanning, formidling og innovasjon
 5. Prisar og gebyr frå 01.01.2018. Det er gratis å låne frå Universitetsbibliotekets samlingar. Erstatningskrav og gebyr kan betalast med anten Vipps (Kjøp og betal, Vipps nr. 542872 eller UiO Universitetsbiblioteket), med Epay eller med kort i fleire av biblioteka
 6. Søketips Du kan søke på kursnavn, kurskode i søkefeltet. Tittel, forfatter eller ISBN i søkefeltet øverst på siden
 7. ologi og informatikk? Fakultetet tilbyr spennende studieprogrammer som leder til bachelor- og mastergrader. Informasjon om hvordan du søker opptak finner du på nettsidene til det enkelte program

Finn databaser, anbefalt litteratur og gode kilder innenfor ditt fag. Jus; Menneskerettigheter ; Retts- og forvaltningsinformatikk; Publisert 16. nov. 2011 10:57 - Sist endret 24. sep. 2019 15:1 Masterprogrammet består av masteroppgave og fagteoretisk pensum. Oppgaven gjennomføres ofte i tilknytning til et forskningsprosjekt, og under veiledning av en vitenskapelig ansatt. Alle masterstudenter skal ha en individuell studieplan som skal leveres inn til godkjenning innen 1. desember Rettsvitenskap (jus) UiO > Universitetsbiblioteket > Skrive og publisere > Besøksadresse. Georg Sverdrups hus, 4.etasje Moltke Moes vei 39. Postadresse. Våre postadresser. Telefon, faks, e-post +47 22 84 40 50 postmottak@ub.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Nettredaksjonen på UB Notater pensum folkerett. Notater pensum folkerett. Universitet. Universitetet i Oslo. Fag. Statsforfatningsrett og internasjonal rett (JUS2111) Studieår. 2016/2017. Visse sedvanerettslige regler anses som jus cogens, og kan derfor ikke fravikes ved konvensjon (er usikkerhet, men eksempler kan være forbudet mot makt, folkemord. Pensum Høstseminar. Forsikringsmegling. Det å kunne matche hver enkelt kundes fremtidige behov av økonomisk beskyttelse med riktig produktmiks avseende pris, risiko og oppfølging er hva forsikringsmegling egentlig handler om. Les mer. Kapitalforvaltning. Vårt mål er å tilby.

Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo driver med forskning og undervisning innenfor de tre fagområdene matematikk, mekanikk og statistikk Farmasøytisk institutt er Norges største forsknings- og utdanningsinstitusjon innen farmasi, og har landets bredeste farmasifaglige miljø Utdanningsinstitusjoner knyttet til butikken: Universitetet i Oslo, jus. Fagområder: Jus, kriminologi og rettssosiolog

Pensum egnethetsprøven - Det juridiske fakultet (UiO

Rettsvitenskap UiO has 4,637 members. Gruppe for alle som studerer rettsvitenskap ved UiO. Her kan man dele alt som er relevant for studentene, både faglig og sosialt Kunnskapsdepartementet har laget denne filmen om medisinstudent Ellen Mathea Kirsch Warlo som går på Forskerlinjen. Her får hun en tidlig start på forskerkarrièren og erfaring hun mener vil gjøre henne til en bedre lege Les denne saken på UiOs nettsider. - Hvis USA og Kina hadde gått sammen om å redusere utslippene, ville mye vært gjort i retning av å finne en løsning på klimaproblemet, sier Tora Skodvin, som har studert internasjonal og amerikansk klimapolitikk i en årrekke

Men en kompis av meg som følger fagene ved UiO og som har en søster som også har studert Jus og nå er i arbeidslivet gjør at jeg har hørt litt her og der. Blant annet har jeg hørt at studiemodellen ved UiB gjør at man blir flink på de spesifikke områdene, men lite flink på å se tverrfaglige sammenhenger Det finnes digitalt pensum gratis tilgjengelig for UiB-studenter i de fleste emner. Universitetsbiblioteket kjøper inn mye digital litteratur, og en del av dette er også pensumlitteratur. Se vår nye film om digitalt pensum her Kapittel 19: Pensum fram til s. 872; pensum fra s. 874 til s. 881. Kapittel 20: 20.3, 20.4 Laboratorieveiledningen vil inneholde en del teoristoff direkte knyttet opp mot velsene. Dette er ment som en utdyping av l rebokas tekst. Tempoplan. Kolonnen Dato angir n r den aktuelle uka (gitt i kolonnen Uke) begynner (MMDD)

Seksjon 1.3: Ikke pensum (mesteparten av det som står her er dekket av pensum i videregående skole) Seksjon 1.4: Vi skal bare gå så vidt innom denne seksjonen. Det er greit å vite hva Pascals trekant og binomialformelen er, men de kommer ikke til å spille noen viktig rolle i dette kurset EN RASK GJENNOMGANG AV PENSUM. På denne siden skal vi se litt nærmere på de ulike delene av pensum. Jeg skal prøve å si litt om hensikten med de forskjellige kapitlene og også litt om hvor du kan få bruk for lærdommen videre i studiet Kontaktinformasjon E-post: eksamensseksjonen@jus.uio.no Tlf: 22 85 95 00. Ansvarlig for denne siden: Sensorportalen; Logg inn Logg ut meny. Administrer dette dokumente

Leganto - pensum-/litteraturlister - Universitetet i Osl

Pensum for kommende studieår blir fortløpende tilgjengelig etter hvert som det blir registrert og godkjent. Søk. Søk på emnenavn eller emnekode for å finne pensumet ditt. Oversikt over emnekoder og emnenavn finner du i din timeplan. Pensum for 2014/15 og. Stort utvalg billige pensumbøker. Hos Adlibris finner du fagbøker, skolebøker, pensum og billig studiemateriale. Alltid fri frakt for studentkunder

Oppbygging og gjennomføring - Rettsvitenskap (jus) (master

 1. Professor Næss ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO mener at det burde være en menneskerett å få tilgang til et rikt ordforråd. Hun vet hvordan barn med svakt ordforråd kan få tidlig og riktig hjelp. Gå til forskning. Jobb ved instituttet
 2. I Mine studier får UiO-studenter. personlig timeplan; beskjeder fra emner og studieprogram; lenker til studieprogram og emner; snarveier til verktøy og tjeneste
 3. Jussbuss har ikke normal drift neste uke. Neste saksmottak er mandag 16. november kl. 17-20 og tirsdag 17. november kl. 10-15 på tlf. 22 84 29 00
 4. Kurset består av filosofiske samtaler mellom Exphil-forelesere, og spørsmål og svar fra de to lærebøkene som utgjør pensum. Kurset har 14 moduler, hver med ti filmsnutter. Du følger filmsnuttene og øver på innholdet ved å svare på enkle quiz-oppgaver. Totalt er det 140 quizer, 20 modultester og en stor avsluttende test
 5. Her finner du populære fagbøker og pensumbøker innen jus. Hos Adlibris finner du et bredt utvalg av pensumbøker og skolebøker, vi har lave priser og et stort utvalg fagbøker. Finner du ikke pensumboken din her, kan du søke på ISBN-nummer, forfatter eller tittel i søkefeltet
 6. QUIZ - OM ALT inneholder alle spørsmålene fra mappene til moduluke 20-22, og er nyttig for repetisjon av hele pensum. Vi setter pris på spørsmål og tilbakemeldinger. Kontakt: eirik.frengen@medisin.uio.no. Ansvarlig for denne tjenesten E-læring - Det medisinske fakultet. Kontaktinformasjon E-post: j.b.guttulsrud@medisin.uio.no Tlf: 22857867
 7. Les denne saken på UiOs nettsider. Det er ikke alle elever som deltar i den tradisjonelle samtalen i klasserommet, men nå viser ny forskning at digitale samtalerom gir økt deltakelse og bedre samtaler

Egnethetsprøven - Det juridiske fakultet (UiO

Forsiden UiO Det samfunnsvitenskapelige fakultet Økonomisk institutt (ØI) UiO UiO Universitetet i Oslo Økonomisk institutt (ØI) Det samfunnsvitenskapelige fakultet For ansatt EN RASK GJENNOMGANG AV MAT1100 PENSUM AV TOM LINDSTRØM. På denne siden skal vi se litt nærmere på de ulike delene av pensum. Jeg skal prøve å si litt om hensikten med de forskjellige kapitlene og også litt om hvor du kan få bruk for lærdommen videre i studiet Kontaktinformasjon Har du en sak du ønsker hjelp med? Vi tar imot nye henvendelser hver mandag fra kl. 17.00 til 20.00 og hver tirsdag fra kl. 10.00 til 15.00.Dette kan være alt fra korte juridiske spørsmål til større saker Kjøp og salg av pensum for alle fagområder! Merk Regel 1: Gruppen er KUN til glede for de som ønsker å selge eller kjøpe litteratur. Alt annet, herunder reklame, salg av joggesko og rekruttering til.. I tillegg er det en egen side for hvert semester med eksamensinfo, timeplan, pensum. På uio.no/studier finner du også viktig studieinformasjon, for eksempel om registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging; UiO-epost. Hvis vi må sende deg e-post, sender vi kun til din UiO-konto, og ikke til privat e-post

Norges største fagbokhandel. Alltid oppdatert på pensum og faglige nyheter. Besøk en av våre butikker eller bestill dine bøker på nett i dag Pensum for INF3272 og INF5272: Morville, Rosenfeld & Arango: Information Architecture, 4. utgave (2015): Del I og II (kap.1-10) pluss kap. 11 og 13 fra del III; subsidiært: Morville & Rosenfeld, 3. utgave (2007): Del I og II (kap.1-9) pluss kap. 10 og 12 fra del III (samme stoff i begge, men oppdaterte eksempler og bedre språk, etc. i 4. utgave) Institutt for klinisk odontologi, UiO. Studier . Bachelor. Tannpleie. 5-årig master og profesjon. Odontologi (tannlege) Finn emner. Finn emner Søk. Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner. Gå til studier, spesialist og forskerutdanning. Personer. Finn ansatte og studenter UiO - Pensum (salg bytte kjøp) has 15,461 members. Kjøp og salg av pensum for alle fagområder! Merk Regel 1: Gruppen er KUN til glede for de som ønsker.. Les denne saken på UiOs nettsider. På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil

Video: JUS1111 - Privatrett I - Universitetet i Osl

Studier - Det juridiske fakultet (UiO

 1. Her finner du oppgaver og løsninger fra tidligere kvalifiseringsrunder til Kjemi-OL. Oppgavene til 1. og 2. runde dekkes i hovedsak av pensum i kursene Kjemi1 og Kjemi2. Finaleoppgavene er i tillegg basert på pensum som er undervist i den norske kjemi-OL finaleuken, og er dermed en del vanskeligere enn uttakingsprøvene som arrangeres på skolene
 2. estudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil. Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging
 3. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) er Norges eldste institusjon som tilbyr undervisning i og driver forskning innen rettsvitenskap.Det juridiske fakultet er et av de fire opprinnelige fakultetene ved UiO, opprettet samtidig med universitetet i 1811.Fakultetet holder til i Universitetsbygningene ved Karl Johans gate og Domus Juridica
 4. Det medisinske fakultet (UiO) tilbyr profesjonsstudium i medisin og andre studier innen helsefag og ernæring
 5. Alle JUS-kurs vil gå digitalt i tiden fremover. I tråd med byrådets beslutninger vil ingen kurs arrangeres fysisk, ut november. Til gjengjeld kan du gjennomføre kurset akkurat der du er. Deltakere på de fysiske kursene vil automatisk flyttes over på livestreamkurset. Se kursoversikten, og finn ditt kurs

Se alle studieprogrammer i geofag ved UiO. Vi har bredde i våre studier. Du kan mellom annet studere energi- og naturressurser, geofarer, miljø og klima i fag som geologi, geofysikk, naturgeografi, hydrologi, meteorologi og oseanografi

Det medisinske fakultet er vertskap for satsningen på livsvitenskap ved UiO. Forskningen vår har livsvitenskap som et gjennomgående tema. Livsvitenskap ved UiO. SHE. SHE er et Senter for fremragende utdanning For å få hele pensum på lydbok må du. melde deg på prosjektet ved å fylle ut innmeldingsskjema på ditt studiested. Følg denne lenken for OsloMet eller denne lenken for Høgskolen i Innlandet. melde deg inn i NLB ved å fylle ut dette skjemaet dersom du ikke allerede er låner Denne siden er sist oppdatert 15. januar 2020. Innholdet er levert av Universitetet i Oslo; Kontakt lærestedet dersom du har spørsmål om denne utdanningen Pensum på matnat - UiO has 3,031 members. Velkommen til Pensum på matnat - UiO - gruppa der du kan kjøpe og selge brukte pensumbøker! Vær snill og les denne posten før du bruker gruppa:) Must read: - Vit hvilken versjon av boka du skal ha

JUS5430 - Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett

Det humanistiske fakultet er UiOs største med 7 000 studentar og 1 000 tilsette. HF har leiande forskingsmiljø og særs breitt studietilbod Pensum Psykologi UiO has 2,313 members. Denne gruppen er til for å ha et lett tilgjengelig sted å utveksle info om kjøp og salg av pensum til alle.. NRK-suksessen «Skam» blir pensum på UiO til høsten. Det skriver Uniforum, nettavis for Universitetet i Oslo. For de som lurer på hvor serien kan studeres, er svaret Institutt for medier og kommunikasjon. Her vil serien være case i faget digital historiefortelling, og telle 10 studiepoeng Pensum som lydbok. Studentar med lesevanskar kan låne studielitteratur som lydbok frå Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek. Sjå også HVL sine sider om tilrettelegging av studiesituasjonen. Pensum for tidligare studieår. Pensum frå 2018/2019 finn du i HVL sitt pensumlistesystem. Du må endre til inaktiv på Status for emne

Oppfriskningskurs er for deg som trenger å få frisket opp deler av pensum. Videreutdanning og deltid. Videreutdanning og deltidsstudier er tilpasset deg som er i arbeidslivet. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. men Pensum Det er forventet at studenter selv kjøper egne eksemplarer av pensumbøker. Alle pensumbøker er tilgjengelige på biblioteket, som kjøper inn flere eksemplarer av pensumlitteraturen, slik at studentene kan låne og kopiere fra disse Hjelp / Help Lukk. Mitt dashbord; Sider; Pensum

301 Moved Permanently. ngin Disse sidene har lenker til ressurser for det obligatoriske faget dynamisk tingsrett i jusstudiet ved Universitetet i Oslo (JUS 3212, med litt innføring i JUS 3111) og for valgfaget konkurs- og panterett (JUS5860) Alle opplysninger om undervisning, læringskrav m.m. finner du fortsatt på semestersidene (her JUS 3212) INF242 Høsten 2002: Læremidler og pensum Lærebok. Modern Operating Systems, 2nd Edition, by Andrew Tanenbaum, Prentice-Hall, 2001. Tilleggslitteratur Informasjonen i disse bøkene finnes også tilgjengelig på Internet. Protected Mode Software Architecture, by Tom Shanley, MindShare, Inc. 1996. The Undocumented. Title: PENSUM KRIS1815 V2018 Author: Birgitte Lerheim Created Date: 11/20/2018 7:51:00 P Rektorutdanningen Er du skoleleder i grunnskolen eller videregående opplæring? Rektorutdanningen gir kompetanse som hjelper deg å håndtere den omfattende oppgaven det er å lede en skole. Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som skoleleder

Studentparlamentet avholdt i september sitt handlingsplansseminar. Der ble studentpolitisk plattform for 2020-2021 og handlingsplanen for 2020-2021 vedtatt. Studentpolitisk platform er Studentparlamentets grunnpolitiske program, og legger føringer for det politiske arbeidet det neste året Dette er en oversikt over de 70 åpne wikiene ved wiki-tjenesten til UiO. Det er i tillegg 213 wikier som er lukket. Wikitjenesten er til for forskere og undervisere som har behov for en fleksibel samskrivingsløsning. For informasjon om wiki, bestilling eller andre spørsmål, gå til tjenestesidene UiO:Norden En tverrfaglig forskningssatsing ved UiO som gir ny viten om den nordiske modellen. Det teologiske fakultet er vertsfakultet for NORDHOST (Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis) og deltar i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-190 UiO Energi (1) Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT (17) Universitetets senter for informasjonsteknologi - USIT (17) Andre enheter (13) Det humanistiske fakultet (10350) Institutt for arkeologi, konservering og historie (1803) Arkeologi (349) Historie (1226 JURK holder stengt onsdag 11.november kl. 17.00-20.00, grunnet nedetid på våre telefonlinjer. Neste mottak er mandag 16.november kl. 12.00-15.00. Du kan alltid sende inn saken din elektronisk via våre nettsider HE

FYS 1210 Pensum / kunnskarav . Electronics Technology Fundamentals . Second edition Robert T. Paynter & B.J.Toby Boydell . Forelesningene har hentet stoff fra følgende kapitler . Generelle prinsipper om elektrisitet. KAP 1 Ladning, strøm, spenning, ledere, isolatorer og halvledere p. 25 - 38 1 Ansvarlig for denne tjenesten. Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter (INT

JUS3212 - Formuerett II - Universitetet i Osl

 1. UiOs åpne data er tilgjengelige for alle og er maskinlesbare i et åpent format. Universitet i Oslo (lisensgiver) gir deg som lisenstaker rett til å bruke dataene fra tjenesten i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD) (oppsummering). Tjenestene er REST-baserte og tilbyr sammensatte data fra flere UiO-kildesystemer
 2. Juridisk studentutvalg (JSU) er det øverste studentpolitiske interesseorganet for jusstudentene ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. JSU er representert i alle organer som har betydning for studentene ved fakultetet, for eksempel Fakultetsstyret, Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap og Studentparlamentet..
 3. Oversikt over filosofene/etikerne på pensum (vår 2019) Platon (427 - 347 fvt)Aristoteles (384-322 fvt)René Descartes (1596-1650)David Hume (1711-1776)Immanuel Kant (1724-1804)Simone de Beauvoir (1908-1989)Fred Feldman (1941-)Marilyn Friedman (1945-)J. J. C. Smart (1920-2012)Charles Fried (1935-)Rosalind Hursthouse (1943-)Peter Singer (1946-) Kategorisering ut i fra ulike ståsteder.

hjemmeeksamen er tidsbegrenset. Gjeldende regler ved UiO er at oppgaven skal besvares i løpet av tre eller fem virkedager, avhengig av emne. En semesteroppgave har gjerne en lenger tidsfrist, kanskje setter man av 6 uker av semesteret til oppgaveskriving. Omfanget på oppgavene varierer, men er alltid angitt på forhånd 2011-12-15T09:09:57.000Z tag:www.med.uio.no,2010-09-17:https://www.sv.uio.no/sai/personer/adm/mettekst/index.html 2010-09-17T19:05:18.000 Hentet fra «https://wiki.uio.no/jus/tredjemannsvern/index.php?title=Materiale_JUS3211&oldid=351 Det humanistiske fakultet (HF) er Universitetet i Oslos fakultet for humaniora.HF er det største fakultet ved UiO, og har ca. 8000 studenter og 917 ansatte. Fakultetet har sine røtter i Det filosofiske fakultet, et av universitetets fire opprinnelige fakulteter, som rommet alle andre fag enn teologi, jus og medisin i tradisjonen fra middelalderens universiteter (sammenlign det filosofiske.

Fagside for jus - Universitetsbiblioteke

Institutt for biovitenskap er et institutt under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.Instituttet ble dannet i 2013 ved fusjon av Biologisk institutt og Institutt for molekylær biovitenskap.. Instituttet har ca. 400 studenter, fordelt på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har ca. 330 ansatte.Instituttet ledes av instituttleder Rein Aasland Meny. Barnehage, skole og familie; Helse og omsorg; Kultur, idrett og fritid; Plan, byggesak og kart; Næring, bevilling og skatt; Vei, vann og miljø; Sosiale. Akademikerne-UiO Postboks 1174 0318 Oslo. Telefon, e-post +47 22857145 akademikerne (at) uio.no. Ansvarlig for denne siden. akademikerne. Logg inn Logg ut meny 2010-07-07T13:57:14.000Z tag:www.hf.uio.no,2012-08-15:https://www.med.uio.no/klinmed/personer/adm/ericjo/index.html 2012-08-15T11:19:17.087

Forsett, bevissthet om følgene. Noen skarp grense mellom forsett og uaktsomhet er det ikke mulig å trekke. Som hovedregel kan man si at følgene av en handling tilregnes gjerningsmannen som forsettlige både når han likefrem har villet dem, og når han har foretatt handlingen skjønt han forstod at den med overveiende sannsynlighet ville medføre slike følger (selv om han helst ønsket at. Fadderuke Jus UiO Vår 2016, Oslo, Norge. 280 liker dette. Informasjonsside om fadderuken ved det juridiske fakultet i Oslo våren 2016 Innlegg om Jus UIO skrevet av cfpacta. Tekst: Agnes Harriet Lindberg, Ressursperson for jusstudentenes menneskerettighetspris 2014 Foto: Menneskerettighetsuka Fem år på juridisk fakultet handler om å bli formet inn i en profesjon der vi skal tilegne oss en metode for å komme frem til hva som 2011-04-13T08:34:33.000Z tag:www.uv.uio.no,2008-11-18:https://www.jus.uio.no/ifp/personer/vit/msandena/index.html 2008-11-18T14:20:58.000 Over 1 000 000 bruker Nettkatalogen til å finne leverandører, produkter, privatpersoner, navn, telefonnummer, priser, offentlig info, kart og veibeskrivelse hver måned

Forside - Det juridiske fakultet (UiO

Denne uken arrangeres en stor konferanse som dreier seg om Life Science satsningen ved UIO. Du kan se innslag under konferansens første dag her. Det juridiske fakultet ønsker å styrke og samordne sin forskning knyttet til livsvitenskap. Livsvitenskap er Universitetet i Oslos (UiOs) største satsing noensinne. Innen livsvitenskapen studerer forskere oppbygging, struktur og funksjon av levend Om stillingen. Det juridiske fakultet har ledig to stillinger som stipendiat i rettsvitenskap. Stillingene er knyttet til fakultetets forskergruppe i naturressursrett og inngår i fakultets satsing på å styrke forskningsmiljøet i plan-, konsesjons- og ekspropriasjonsrett Om stillingen Ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, er det ledig en stilling som stipendiat i rettsvitenskap (SKO 1017). Tiltredelse etter avtale. Stillingen inngår som del av en omfattende samarbeidsavtale mellom fakultetet og næringen for å opprettholde forskning og undervisning i forsikringsrett og videreutvikle faget ved fakultetet, se her (https://www.jus.uio.no. Uio Bibliotek Jus. Uio Medisinsk UiO : Medisinsk bibliotek Instagram posts - Picuki.com. Professor Collett mener toppledelsen må ta ansvar for utsatt UBAgder on Twitter: Rekorer UiO og BI: viktigheten av Universitetet i Oslo - Wikipedia. Uio Bibliotek åpningstider Påske

Forside - Universitetsbiblioteke

K You Seishi KaLlm Uio Utveksling Bruk disse fantastiske inspirasjonsbildene til bloggen din, tumblr, nettside, portefølje eller hva du velger å dele. Stunning scenic and sunset picture },

 • Verbo comer en pasado en ingles.
 • Shoei bike helmets.
 • First row soccer online streaming.
 • Żurek śląski winiary.
 • Høstblomster stauder.
 • Samenspender werden nrw.
 • Sonnenfinsternis 2018 spirituelle auswirkungen.
 • Haus kaufen klagenfurt welzenegg.
 • Cafe lotus meny.
 • Onleihe düsseldorf.
 • Italian prime minister election.
 • Sover hvaler.
 • Fahrrad mieten konstanz.
 • Hotmail logg på.
 • Hochzeit gerzen.
 • Halsen anatomi.
 • Hvordan endre navn på nettverk.
 • Scarlett byrne.
 • Ctc heat injection 120.
 • Rp app installieren.
 • Gulvmaling bad.
 • Vw nutzfahrzeuge hannover werksabholung.
 • Federgabel einstellen stahlfeder.
 • Spinal nerve.
 • Online dating tipps.
 • Action trailer.
 • Bergen city marathon resultater 2015.
 • Pseudoefedrin i norge.
 • Nedtelling til ferie.
 • Westfalen blatt warburg.
 • Susan sideropoulos joel panagiotis shtizberg.
 • Moelven militær henger.
 • Konzert schwerin.
 • Wohnung in eisenach mit einbauküche.
 • Antikk sølvbestikk.
 • Enkoprese seksuelle overgrep.
 • Kundalini yoga kriya.
 • Karenstid offentlige anskaffelser.
 • All in diner einbeck facebook.
 • Weckman ws40.
 • Ü30 party biberach bilder.