Home

It kurs for eldre

Kurset holdes på Norsk · Få sertifisering · 350+ kur

I Lillesand bruker de KOMP Pro for å øke livskvalitet og trivsel hos pasienter. Det gjør at de kan utsette tjenester, spare penger og får mer fornøyde brukere På datakurs for seniorer får du en grunnleggende gjennomgang i PC-bruk. Du lærer blant annet å søke på Internett, bruke nettbank, skrive dokumenter og å sende e-post.Vi vil også ta for oss se tekstbehandling, regneark og hvilke forholdsregler du bør ta når du er på Internett Derfor er vi veldig fornøyd med å kunne tilby et gratis og lett tilgjengelig kurs for de eldre nettbrukerne. Gjennomfører de kurset, vil de mest sannsynlig bli tryggere på nett, sier Heie. Samfunnssikkerhetsminister Tybring-Gjedde viste i sitt innlegg til regjeringens lansering av Nasjonal strategi for digital sikkerhet og nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse i januar Etablering og drift av kurs for pårørende til innvandrere med demens. Innføring i hvordan arbeidet med kursene kan planlegges og gjennomføres. Gjennom tekster, video-innlegg, En kort innføring i emner en bør ha kunnskap om for å arbeide med eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Sårinfeksjon - FelleskatalogenKort og kurs: Gavesjekk

Pensjonistforbundet holdt kurs i bruk av plattformer for sosial kontakt og nettbank. Røde Kors var opptatt av å forebygge og redusere ensomhet blant eldre gjennom bruk av teknologiske verktøy, mens Seniorsaken ville lære eldre å bruke sosiale medier og Cura Guard: en løsning for å aktivere sosiale mikronettverk utviklet på Facebook Nettvett.no - Kurs - Sikkerhet for seniorer. Sikkerhet for seniorer. Dette kurset gir en innføring i de trusler den enkelte kan møte ved bruk av digitale verktøy og Internett. Samtidig gis det råd og veiledning til hvordan man allikevel kan opptre trygt på nettet, og sikre sin aktivitet best mulig Eldreomsorg Kurs. Vil du jobbe med eldreomsorg? Vi tilbyr en rekke kurs for deg som jobber, eller som ønsker å jobbe, med eldre og omsorg. Les kursbeskrivelsene selv og finn et kurs som passer din erfaring og dine ønsker. Eldreomsorg er oppfyllelsen av de spesielle behov og krav som er unike for eldre mennesker Det innebærer bl.a. at de tilbyr hjelp til eldre med å bruke datamaskinen. De har enda plass til flere på kurset. Ta kontakt! De tilbyr også andre former for innsats. F.eks. tilbyr de å gå i butikken for eldre, gjøre husarbeid som støvsuging, rake løv, måke snø eller kanskje bare rett og slett komme på besøk

Velferdsteknologi - KOMP Pr

 1. På grunn av koronautbruddet vil våre konferanser i år bli gjennomført på andre måter enn tidligere, mens våre kurs planlegges avholdt som normalt - selvfølgelig innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern. Det vil komme mer informasjon om hvert kurs og konferanse etter hvert som detaljene avklares. Så snart invitasjonen til det enkelte kurset/konferansen er klar.
 2. Eldre personer med utviklingshemning har høy forekomst av sykdommer som gjør at de er særlig utsatt for koronaviruset. Her finner du informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell og tilrettelagt materiell for personer med utviklingshemning
 3. Dansekurs for seniorer - I denne kategorien finner du dansekurs som hovedsakelig er ment for eldre og unge gamle. De mest populære kursene for denne

Datakurs for seniorer - nybegynner - Folkeuniversitete

 1. Grunnleggende kurs i LinkedIn. Vi tilbyr grunnleggende kurs i Sosiale Medier for nybegynnere. Du lærer å bruke facebook for profesjonelle ved å lage profil, lage et nettverk, legge til relevant informasjon om deg selv og mye mer. Etter endt kurs vil du være trygg på bruken av Linkedin
 2. Størst og ledende. Vi har hjulpet kurssøkende å finne kurs siden 2000, og med flere enn 2300 kurstilbydere, er vi best i Norge på det vi driver med. Velg fra over 43 000 kurs fra Norges ledende kurstilbydere innenfor alle kurskategorier
 3. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) anbefaler e-læringsprogrammet til alle som arbeider med eldre. Programmet viser gode eksempler på hvordan helsepersonell kan ta opp vanskelige spørsmål knyttet til overgrep og kan være ett av flere bidrag for å dyktiggjøre hjelpeapparatet i arbeidet med eldre som er utsatt for overgre
 4. Etter hvert som vi blir eldre vil kroppens væskebalanse endres, og mat, tilbyr vi kurs og foredrag på forespørsel. Tilbudene er fleksible, og vi kan bidra med korte og lengre opplegg som omfatter kartlegging, veiledning og utvikling i kommuner. 35 90 47 00. post@korus-sor.no
 5. Det tilbys IT- kurs for eldre. Imidlertid resignerer mange eldre, idet de blir overveldet av alt dette nye, som virker uoverkommelig. Mange erfarer dessuten at det tilbys lite opplæring utover i distriktene. Mange eldre kjører ikke bil lenger. Både busser og annen transport i distriktene reduseres stadig
 6. Hver modul vil telle som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist ut ifra anslagsvis 2-3 timer forarbeid, 1,5 timer forelesninger og 2 timer diskusjon i nettverksgruppe. Du melder deg på hele kurspakken, men kan hoppe av underveis eller for enkelte moduler hvis du vil. Godkjenningen gjelder pr modul

Gratis nettkurs for seniorer - NorSI

 1. ar på Thon Hotel Polar i torsdag 12. og fredag 13. mars 2020. Tema: Den eldre nevrologiske pasientenLink til påmelding og mer informasjon finner du he
 2. Helsedirektoratet tilbyr e-læringsprogram med flere små kurs i fallforebyggende trening og aktiviteter for eldre. Kort om kursene BASIS er et e-læringsprogram som skal styrke kunnskapen om fallforebyggende trening og behov for fysisk aktivitet i hverdagen blant ansatte eller personer som jobber ved landets treningssentre, aktivitetssentre og institusjoner for eldre
 3. Yoga for eldre trener både bevegelighet, styrke og balanse, noe som blir viktigere og viktigere jo eldre en blir. I Senior Yoga hjelper en instruktør til med å skape en hyggelig og rolig stemning blant klassens deltakere, samtidig som ulike bevegelser og posisjoner utføres
 4. Gjøre eldre bedre i stand til å redusere sjansen for skade når et fall inntreffer, samt gjøre dem i stand til å være mer aktive i hverdagen. Minske antall personer som behøver sykehusinnleggelse på grunn av fall fra lav høyde med 50% i forhold til tilsvarende gruppe som ikke har deltatt på kurs

Helsestasjon for eldre er et forebyggende og helsefremmende tilbud til innbyggere i bydel Grünerløkka over 60 år. Helsestasjonen tilbyr helsesamtale om hvordan man ser for seg årene fremover med tanke på helse, aktivitet og bolig Målrettet trening kan hjelpe eldre til bedre fysisk funksjon, mindre risiko for fall og økt livskvalitet. BASIS er et e-læringsprogram som skal styrke kunnskapen om fallforebyggende trening og behov for fysisk aktivitet i hverdagen blant ansatte eller personer som jobber ved landets treningssentre, aktivitetssentre og institusjoner for eldre Legemidler til eldre (4 timer) Pris for privatperson: 380,- inkl. mva. Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Vi har svært gunstige avtaler som gjør at hele kommunen kan få tilgang til våre kurs. (Gjelder ikke legekurs) Høy faglig kvalitet. Kursene er basert på innholdet i Norsk Elektronisk. Ergoterapeutene har utviklet kurset «Deltakelse og mestring for eldre» for å løfte frem ergoterap kompetanse og motivere til å ta i bruk dette mulighetsrommet. Kurset har som mål at ergoterapeuter skal innta en aktiv rolle i kommunenes arbeid med å legge til rette for deltakelse og mestring for eldre i sitt arbeid med kvalitetsreformen Leve hele livet Helsestasjon for eldre - mye hjelp på ett sted. De norske helse- og omsorgstjenester skal i størst mulig grad tilpasses individuelle behov. Det er brukernes funksjon og ressurser som skal stå i sentrum. På Helsestasjon for eldre på Grünerløkka i Oslo får brukerne gratis individuell veiledning innenfor flere områder

Kurs og opplæring; Hos eldre som er over 90 år kan den dype søvnen være nærmest fraværende. Bortfall av dyp søvn blir erstattet av lettere søvn, hvilket kan medføre at eldre våkner opp lettere om natten. Det gir igjen mer avbrutt søvn og totalt sett lengre våkenhetsperioder Kursrekken består av ett grunnkurs og tre temabaserte kurs: Alderspsykiatri, Ortogeriatri og osteoporose og Forebygging av fall og funksjonssvikt. Det anbefales å ta grunnkurs før temakursene. Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med eldre innen alle virksomhetsområder og har behov og ønske om fordypning i alderspsykiatri For eldre med internetterfaring finnes en del online-kurs. Facetime er det en god del eldre som klarer. Noen kjører til gamle foreldre og sitter i bilen med telefonen, mens de sitter ute, i egen bil eller i vinduet

eldre kan ha slike symptomer på grunn av alderdom, comorbiditet og polyfarmasi, andre symptomer enn yngre, svekket kognisjon. •Økende antall episoder med hypoglykemi hos eldre. •Økende grad av unawerness etter mange år med diabetes. Lecomle P. Diabetes Metab. 2005, 31: 59 105-11 Husk å spørre pasienten! Husk å tenke på det IT kurs - Vi har 20 års erfaring, og fokuserer på kvalitet. Book her! Minimer risiko for angrep | Sikre din virksomhet for fremtiden | Håndtering av sikkerhe Før Jul ble det også arrangert pc-kurs for bygdas eldre, og det har vært kurs på biblioteket for noen år siden. Over 40 deltakere deltok på kurset som startet før Jul, og nå er det klart for fem kursdager og like mange deltakere på det nye kurset, som har deltakere i alder fra rundt 60 til oppunder 90 år Det kommer stadig nye duppeditter, og for mange eldre kan det være en utfordring å henge med i jungelen av nettbrett, smarttelefoner og internett. Men det vil Røde kors og Telenor gjøre noe.

Du finner kurs innen teknologi, sport, programvare, personlig utvikling, hobby og business. Mange av kursene må du betale for, (16 år og eldre) og til elever med skoerett (16 - 19 år). Du finner mer informasjon om Sonans nettstudier på sonans.no • kurs i mestring av depresjon (KID-kurs) for personer over 65 år. Arrangeres vår og høst på SUS. For mer informasjon ta kontakt med SUS. • KIB-kurs i mestring av belastning/stress, fra 18 år. • Sola kommune har dagtilbud på Stangelandsenteret for personer med psykiske lidelser, Åpen dag, tirsdag og fredag, samt malegrupp Aktivitet for seniorer og eldre Godkjent av (departement): Helse- og omsorgsdepartementet (dd.mm.åå) 1.12.15 Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): 27.11.14 Alle endringer som omfattes av pkt 6.2.1.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt a-e skal fastsettes av HOD. 1. Mål for ordninge

Psyk-IT - Aldring og hels

280 000 eldre faller årlig. Det fører ofte til store lidelser og milliardutgifter for det offentlige. Les mer om årsaker, konsekvenser og forebygging Mestringskurs for eldre - Takk bra bra... For deg over 60 i Oslo/omegn: Ta kontakt på 23 48 69 60 eller e-post: Du må lære å holde KiD-kurs før du kan begynne med KiB-kurs. Hverdagsglede: Jobber du ved en Frisklivssentral eller med annet helsefremmende arbeid i kommunen,.

Tjenester til eldre. Helseveiviser Helseveiviseren hjelper deg over 60 år med å finne tilbud og tjenester for en aktiv og meningsfull hverdag. Seniorveileder Hjemmetjenester Dagsenter for eldre Seniorsenter Kommunalt frikort Demens Aldersvennlig by. Kurs Stillingsmarked Annonsører Om oss. Oppdag våre andre nettsteder: Norske og internasjonale forskningsnyheter. Forskningsnyheter for unge. Det viser et nytt forskningsprosjekt, hvor 28 eldre i Steigen og Tana har blitt intervjuet om hvordan det er å bli gammel og hvordan de opplever eldreomsorgen Blant hjemmeboende eldre vil trening og balansetrening være det mest effektive tiltaket for å redusere sannsynligheten for å falle og for antall fall. Risikoen for å falle kan reduseres med 20-40 % gjennom systematisk trening. Sentrale kilder: Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. (2014). (IS-2170). Oslo: Helsedirektoratet Mange eldre har problemer med å tygge og/eller svelge mat på grunn av svekket spyttproduksjon, dårlig tannhelse eller svekkede muskler i kjeve og svelg (dysfagi). Dysfagi gjør at man får behov for mat med konsistens tilpasset den enkelte med dysfagi - alt fra de som har behov for mat som er lett å tygge, til de som kun kan innta væsker På denne siden vil du finne aktuell informasjon til alle eldre. Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for at innbyggerne våre skal leve gode, trygge og selvstendige liv

Eldre blir buande lenger heime med omsorgsteknologi

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien og det har de siste månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser. Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen Antallet eldre over 80 år vil øke betydelig fra rundt år 2020. Selv om de fleste eldre mottar nødvendige tjenester i eget hjem, vil trolig antallet eldre med behov for tilrettelagte tilbud med heldøgns helse- og sosialtjenester også øke

Derfor er det viktig med god IT-opplæring for eldre

Aktiviteter for eldre Frisklivssentralen Sola kulturhus Livsglede for eldre Seniortrening med Sola turn Sola historielag Sørnes kirke Ræge kirke Pensjonistforbundet Rogaland TABO kafé og aktivitetssenter Seniordrøsen - et tilbud til deg som er pensjonist Pensjonistsvø;mming for kommunale pensjonister Dette elementet er ikke publisert Frivillighe Legemidler til eldre, helsefagarbeider. Du skal på hjemmebesøk til Olav Olsen, men han åpner ikke døren. Vi har svært gunstige avtaler som gjør at hele kommunen kan få tilgang til våre kurs. (Gjelder ikke legekurs) Høy faglig kvalitet. Kursene er basert på innholdet i Norsk Elektronisk Legehandbok (NEL) NAF inviterer til kurs for seniortrafikanter. Lokalavdeling Oslo og Omegn. Lokalavdeling Oslo og omegn er en av 69 lokalavdelinger som sørger for et lokalt tilbud og aktiviteter ute i distriktene gjennom entusiastiske frivillige tillitsvalgte som jobber for et sterkt og tydelig NAF Og bare i løpet av årets 6 første måneder har Color Lines støtte ført til etablering av 11 nye klubber, avholdelse av 41 it-kurs og til at 487 nye deltakere har lært seg å surfe på internett. Eldre rett på nett med Color Line Tall fra SSB viser at det er rundt 400.000 seniorer i Norge som aldri har brukt PC eller internett Er du 70 år eller eldre kan du delta på vårt kurs i akrylmaling gjennom Den kulturelle spaserstokken, DKSS. Vår billedkunstlærer Yvonne Rosten starter opp med nytt kurs for eldre i mai. Forrige runde med kurs for eldre ble en knallsuksess

Sikkerhet for seniorer - Nettvett

Kikhoste kan være en alvorlig sykdom hos eldre. Fordi infeksjonssykdommer hos eldre ofte får et mer alvorlig forløp med risiko for varig redusert funksjonsnivå eller død, bør personer fra og med 65 år og eldre få tilbud om: pneumokokkvaksine hvis det ikke er gitt i løpet av de siste 10 årene Eldre er forståelig nok mer opptatt av å fryde seg her og nå, enn å ruste seg for de kommende tiårene. Det er viktig å dele historier om spennende aktiviteter som kan skape gledesstunder for samfunnets eldste. Selv har jeg opprettet en egen mappe på PC-en med tittelen «Sprell for eldre» Fem av studiene undersøkte effekten av sammensatte og individuelt tilrettelagte tiltak til hjemmeboende personer med demens. Disse fem studiene hadde til sammen inkludert 1142 eldre, de fleste hadde mild form for demens. Fire studier brukte Mini Mental Status Evaluering (MMSE) for å vurdere graden av demens

- Vi vet at eldre er ekstra utsatt for brann, men dette er et urovekkende høyt tall. At en så stor andel pårørende melder om branntilfeller hos eldre, må være et varsko til alle som jobber med forebygging, både innen brann og helse Våre eldre kan bli spesielt sårbare under en verdensomspennende pandemi. Det vet mange av de over 250 ledende ekspertene på avansert teknologi innen geriatrisk helse. Denne uken møtes de digitalt i Trondheim når den store helsekonferansen International Society for Gerontechnologys (ISG) avholdes for tolvte gang Harstad kommune har hatt helsestasjon for eldre i 30år, og har drevet med systematisk forebyggende arbeid for eldre lengre enn de fleste kommuner, på tross av nedskjæringer og omorganiseringer. Hva er suksesskriteriene for å ha holdt fokus over så lang tid, og hva kan andre kommuner lære av Harstad

You are here: Home / Tjenester / Kurs - Styrketrening for eldre. INTROKURS I STYRKETRENING FOR ELDRE. De siste årene har det blitt mer og mer trendy med styrketrening, og til tross for at styrketrening ikke er noe nytt, tror vi at kunnskapen om styrketrening blant eldre er for dårlig Siden det å være sprek og bo lengst mulig hjemme er målet, har forskerne fått en del kommunale institusjoner som «Den kulturelle spaserstokken» og «Infosenter for eldre» til å legge ut informasjon om arrangementene sine. Folk i aldersgruppen 65+ har ikke et nært forhold til smarttelefoner; derfor kjøres det kurs om emnet for de eldre Et fåtall eldre vil av ulike grunner som alder eller sykdom, ikke bli i stand til å bruke IT og moderne velferdsteknologi. Myndighetene må vie denne gruppen ekstra oppmerksomhet

21. oktober arrangeres Fagdag: Eldre med rus og psykiske helseproblemer. Publisert 24.09.2020 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester arrangerer i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet, Senter for Omsorgsforskning Øst, NTNU og Sykehuset Innlandet divisjon Psykisk helsevern fagdag for eldre med rus og psykiske helseproblemer Vold og overgrep mot voksne og eldre. Mange utsettes for vold og overgrep fra sine nærmeste uten at andre er klar over det. Å bli utsatt for vold i nære relasjoner kan medføre alvorlige og langvarige fysiske og psykiske plager, og det regnes som et folkehelseproblem Kurs og opplæring . Et av de viktige satsingene for Mental Helse er å ha et godt og aktivt miljø for kurs og opplæring i alle deler av organisasjonen. Mental Helse tilbyr kurs for medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte Det vil i tillegg bli gjennomført kurs i Hamar, Kristiansand og Bergen. Detaljert informasjon om disse vil bli lagt ut så snart det er klart. Kurshefte fra kurset; Påmelding til: matgledekurs@lmd.dep.no. For mer informasjon, ta kontakt med: Stine Sem, Landbruks- og matdepartementet (tlf. 22 24 91 19/977 94 956), stine.sem@lmd.dep.n

Kurs for eldre førere i Vestfold. Effekter på sikkerhet og mobilitet I Vestfold har det i flere år vært arrangert kurs for eldre førere. Kursene omfatter både teoretisk undervisning og praktisk kjøring. Målsettingen med kursene har vært å bedre sikkerheten og opprettholde/bedre mobiliteten ved å gi førerne bedre kunnskap og ferdighet Statens vegvesen arrangerer kurs for bilførere over 65 år i Arendal neste uke. - Vi ønsker at eldre skal kjøre bil lenger, slik at de fortsetter å være mobile, sier. Mange eldre opplever ensomhet og isolasjon. Med KOMP blir det lettere å ha sosial kontakt med familie og venner - selv om man ikke kommer seg ut eller mangler tekniske ferdigheter. Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft Vi ønsker å tilby ulike kurs til alle de 18 kommunene i Sør- Rogaland. Vi fortsetter å satse på Demensplan 2020 med hovedfokus på Demensomsorgens ABC, perm 1 og perm 2. Videre Eldreomsorgens ABC med perm Aldring og Omsorg, Psykiske sykdommer i eldre år og Geriatri perm

Nytt kurs om mat for eldre. Feilernæring blant eldre er en stor utfordring. Et nytt kurstilbud ved UiS skal gi ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten mer kunnskap om ernæring og måltider. Del artikkel: Kai Victor Hansen og Olaug Bollestad er opptatt et godt mattilbud for eldre NYTT KURS?: 30 prosent av dem som mistet livet i trafikken i fjor var over 65 år. Nå vurderer Statens vegvesen å innføre obligatoriske kurs for eldre bilførere Foto: Mike Schröder / Argus. Kirsti Hotvedt, Ketil Beer Johansen, Frode Kibsgaard Larsen, Bengt-Ole Nordstrøm: Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning; Evaluering av STERK - Støtte, erfaring og kunnskap Rapport 52 s. Forlaget Aldring og helse 2013 ISBN 978-82-8061-201-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-8061-201-4 ( PDF Riktig ernæringsbehandling kan bidra til bedre livskvalitet og økt overlevelse. Dette kurset belyser temaet underernæring hos eldre, hvordan man identifiserer disse personene og hva man kan gjøre av forebyggende og behandlende tiltak i forhold til kosthold og ernæringsstatus

Kunstfag 60+ Kurs i maling og tegning for aktive eldre i Sandnes, Sandnes, Norway. 302 liker dette. Kulturskolen i Sandnes tilbyr tegne- og malekurs. Aldersspennet er +/- 60 år. Noen plasser settes.. Eldre og problemlegemidler. En lang medisinliste og en kropp i aldring Abonnerer arbeidsgiveren din på våre kurs legges de fortløpende inn i det elæringssystemet du bruker allerede. Bruk kurskoden for å finne kurset raskt. Lukk vinduet eller gå til kurssøket. OM APOKUS Onsdag lanserte Statens vegvesen i samarbeid med Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL) et nytt kurs for sjåfører over 65 år. Målet med kurset er å skape mer kunnskap og trygghet hos eldre bilførere, slik at de kan fortsette å bruke bilen aktivt i sin hverdag Vi har nå den store gleden av å presentere en rykende fersk utgivelse av Sang for eldre - del 3. Materialet inneholder to hefter med innspilte cd-er. Det ene heftet består av et variert utvalg av kjente og kjære sanger. Det andre heftet inneholder utvalgte julesanger. Vårt materiale Sang for.

Eldreomsorg Kurs 2020/2021 - Kursguiden

De eldre trengte hjelp til å logge på og organisere kontakten. Det problemet bidrar KOMP til å løse. Det eneste den eldre trenger å gjøre er å skru på KOMP, sier Dolva. Du kan lese mer om AV1-roboten for unge funksjonshemmede her. Mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse. Rosenvinge, S.H. & Rosenvinge, J.H. (2003). Forekomst av depresjon hos eldre - systematisk oversikt over 55 prevalensstudier fra 1990-2001. Tidsskrift for Den norske legeforening. 123: 928-9. Relaterte artikler

Datakurs for pensjonister Pensjonistforbunde

Taushetsplikt og samhandling innenfor rus og psykiskTrenger du hjelp til å stelle munnen? - Utviklingssenter

Video: Kurs og konferanser - ALDRING OG HELSE - Nasjonal

Koronaviruset - Aldring og hels

KURS FOR ELDRE I FOREBYGGING OG MESTRING AV DEPRESJON Du kan få det bedre Forskning har vist at de metodene du lærer på kurset, som kalles kognitive metoder, er effektive både for å forebygge og mestre depresjon. Kognitiv står for tanker eller oppfatninger Kurset vil gjøre deg tryggere i ditt daglige arbeid med eldre. Det er samlingsbasert slik at du kan delta selv om du er i arbeid. Du vil lære mer om: om multisyke eldre, akutt funksjonssvikt, infeksjoner, delir, diabetes, nyresvikt og smertelindring; å observere og gjenkjenne tegn på sykdom/forverring på et tidlig tidspunk Arrangerer digitalt arbeidsverksted for eldre innbyggere i Hedmark Innfører gratis kurs for å bedre unges mobilbruk i trafikken. Økning av antall mobilbøter i 2019. Les mer. Java 13 arrives with improvements to garbage collection, application class-data sharing, and text blocks En kulturskole for de eldre 05.09.2017 av Ole Christian Foss - Vi håper det er mange seniorer som har både lyst og mot til å lære noe nytt, og som vil ta del i Sarpsborgs nye kulturskole, sier Britt Paulsen og Solveig Hovde Martinsen

Dansekurs for seniorer (28 kurs) Kursagente

KURS HØST 2020 . Tankevirus Kurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine.Kurset presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer. 3 kurssamlinger fra 31.august 2020 Kurs for Bilfører 65+ vil inntil videre avlyses for å bidra til å begrense smitte av koronaviruset (covid-19). Det vil derfor ikke være mulig å melde seg på kurs inntil videre. Vi håper å kunne tilby kurs igjen høsten 2020. Skriv ut Her kan du melde deg på et gratis oppfriskningskurs over.

Jan Ove Ekeberg - Forfatterkatalogen

Datakurs for nybegynnere (94 kurs) Kursagente

Ønsker du mer informasjon om livsgledetilbudene for hjemmeboende eldre, kontakt Trondheim kommune v/Linda Gjørøy på tlf. 476 12 845, hverdager mellom kl 09.00-15.00. Påmelding. Se livsgledetur for mer informasjon og påmelding eller ta kontakt med Trondheim kommune v/Linda Gjørøy, tlf. 476 12 845, hverdager mellom kl 09.00-15.00. På sine nettsider skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at «eldre» er «personer (>65 år)» på dette stedet, mens de her skriver at «alvorlig forløp av denne sykdommen er vanligere hos noen grupper: «eldre over 60 år og særlig over 80 år samt personer». For Utdanningsforbundets medlemmer som kan beordres på jobb er det viktig med en avklaring Legemiddelforbruket blant eldre. Andelen personer over 65 år utgjør ca. 17% av befolkningen, men de forbruker 40-50% av alle reseptpliktige medikamenter. I Norge er det funnet et gjennomsnittlig forbruk på 4-5 reseptpliktige medikamenter + 2 ikke-reseptpliktige medikamenter blant eldre Butikksjef Tore Ole Karlsen hos Power Gran tilbyr nettkurs for eldre, med oppstart av kurs 13. september. DEL Granstunet GRAN: Sammen med kursutvikler «Din Opplæring» ønsker Tore Ole Karlsen å tilby kursing og hjelp når det gjelder bruk av nettbrett og smarttelefoner til nyttige formål Torrevieja tilbyr en rekke gratis kurs for eldre Begynner i oktober. Spaniaavisen. Publisert 13. september 2018 22:19. TORREVIEJA. Kursene starter i oktober og en nyhet er nybegynnerkurs for eldre som ikke kan svømme. Andre tilbud fra kommunen er blant annet gymnastikk for eldre, keramikkurs, meditasjon og avslapning, malekurs og dans

Elisabete og Roger: VannhodeFargeklatten: Torsdag den 4 oktober l 19 ,VelkommenKunst og håndverk Cicignon: 17 mai på 3 trinnfru storlien: brodere med barn

Ressurssenter for eldre landbruksbygninger er et prosjekt i Akershus som eies av Akershus Bondelag, Fortidsminneforeningen og Hvam videregående skole v/ Hvam Agroutvikling.Prosjektet har som mål å bidra til utvikling, bruk og bevaring av den eldre bygningsmassen i landbruket Utdanning/kurs Eldre kurs 2018. Medisinsk-filosofisk forum tirsdag 13. mars Vold Kurs i psykiatri 17.-18. november 2017 Legemiddelbehandling - klinisk emnekurs november 2017 . Akuttmedisin for allmennleger 2017 - Obligatorisk emnekurs ifm. Eldre som er fysisk aktive og i god fysisk form vil i større grad kunne være selvhjulpne i hverdagen og kan bo hjemme lengre. Hvor aktiv bør du være. Kroppen har omtrent like god effekt av trening og fysisk aktivitet gjennom hele livet

 • Medrol i kreftbehandling.
 • Asker seilforening klubbhus.
 • Tog narvik kiruna priser.
 • Jugendbegegnungsstätte ravensbrück.
 • Sme modellen sykepleie.
 • Hva er naturrettstanken.
 • Pokemon schwarz 2 pokemon fundorte.
 • Action deko ideen.
 • Høsten bok.
 • Akita inu dog time.
 • Webcam fulda.
 • Immobilienmarkt neustadt an der weinstraße.
 • Silvester düsseldorf restaurant.
 • Trampoline park sarpsborg.
 • Berlin tag und nacht 1552.
 • Gta 5 mods pc online.
 • Cala d'or things to do.
 • Holy diver chords.
 • Grasfaser.
 • Coburg history.
 • Super bowl free online.
 • Skisenter kryssord.
 • Grønlandsåre emne.
 • Osnabrück münster fussball.
 • Oi konzerte 2018.
 • Hva betyr kvad.
 • 1 søndag i advent sang.
 • Proteiner gravid.
 • Ingefær pulver.
 • Rains crosshair csgo.
 • Flow rate.
 • Serdar ortaç annesi.
 • New york friseur münchen milbertshofen.
 • Impresjonismen snl.
 • Tegn på hasj avhengighet.
 • Hanfblatt bilder kostenlos.
 • Norske sedler verdi.
 • Lewandowski age.
 • Melkeveien planeter.
 • Tegnekurs barn bergen.
 • Hormoner gravid depresjon.