Home

Avtalerett rettslære 2

Tolking av avtalerettens rettsregle

Prinsipper i avtalerette

Avtalerett Test deg selv. Begreper. Absolutte ugyldighetsgrunner. er Regelen bygger på en analogisk tolkning av avtl. § 39,2. punkt, og den går ut på at en part kan kalle tilbake sin viljeserklæring etter at avtalen har blitt inngått dersom to vilkår er oppfylt Rettslære 2 | Erstatningsrett og avtalerett [5] Kjøp tilgang til dette dokumentet. Allerede medlem? Logg inn. Rettslære 2; Utdannelse: Vgs - Studieforberedende Vg3 Fag: Rettslære 2; Karakter: 6 Antall sider: 5 Antall ord: 1642 Filformat: PDF Rettslære 2. Rettslære 2 . Det er nå et nytt fagnettsted for rettslære.Fagnettstedet er åpent for elever, og her finner du stoff til de nyeste utgavene av Rettslære 1 og Rettslære 2

Rettslære 2, Avtalerett by Karoline Nikolaise

 1. Deler av D A L E F A G er kun tilgjengelig for registrerte skoler. Logg deg inn med skolens brukernavn og passord for å få tilgang til denne siden
 2. Rettslære 2: Nynorsk: Rettslære 2: Nordsamisk: Riekteoahppa 2: Engelsk: Law 2: Fagkode: SAM3023 (gjeldende) Ressurser Eksamensoppgaver m.m. Gjeldende læreplan for faget Læreplan i rettslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (RTL1-03) Fant du.
 3. Rettslære 2 Metodelære Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjere greie for hovudprinsippa i juridisk metode; gjere greie for og skilje rettsreglar frå andre reglar i samfunne
 4. Oppgave 9 s. 79 i Rettslære II for VKII. Handler om avtalerett. Forsiden. Avtaleloven § 2 første ledd. Tilbudet ble gjort gjennom en annonsekampanje, altså skriftlig. Tilbudet gjelder til 1. april altså foreligger det en akseptfrist, og tilbudet må da aksepteres etter reglene i avtaleloven § 2 første ledd
 5. Oppgave i rettslære om Avtalerett (Fullmakt). Har ikke selve oppgaven, men den står i undervisningsboka som blir brukt på de fleste videregående skolene. Karakter: 5-
 6. Avtalerett Ugyldige avtaler Rettslære 2 Flipped classroom Kaardahl - Duration: 7:15. Jannicke Kaardahl 1,556 views. 7:15. How to Build an 8 x10 Deck for Beginners - Duration: 14:57

Erstatningsrett, avtalerett og forvaltningsrett

Oppgave 5 Rettslære-innelvering Løsningsforslag oppgaver avtalerett Eva Darin - Fru Gjeder Hansen LØsningsforslag Wendell - bokhandel - Kopi ALT til ex fac eksamen Samle Dokument Obligatorisk Gruppeoppgave i Rettslære Rettslære 1 Rettslære 2. Heim / Rettslære 2 / KAPITTEL 3 Avtalerett; Elev; Korte spørsmål og svar; Avtaleinngåelsen; Ordbok Dommer Avtaleinngåelsen Fullmakt Prinsipper i avtaleretten Tolking og utfylling Ugyldighet Avtaleinngåelsen På hvilket område gjelder avtaleloven.

Rettslære 2 - Portfoli

Rettslære 1 Rettslære 2. Heim / Rettslære 2 / KAPITTEL 3 Avtalerett; Elev; Løsningsforslag / 2015-utgaven; TEST DEG SELV side 104; Ordbok Dommer Øvinger side 114-117 Øvinger side 127-128 Øvinger side 134-137 Øvinger side 143 Øvinger side 151. Avtalerett (ØK0113_A) 2 Avtalerett (MIN170_1) 2 Rettslære (BØK125_1) 10 Emne BØK275_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:57 side 3. Norges Lover eller annen lovsamling uten kommentar BØK275_1 - Rettslære - revisoreksamen side 4. Created Date

Eksempelbesvarelse i erstatning- forvaltnings- og

 1. Rettslære 2, hovedemner: • Metodelære • Erstatningsrett • Menneskerettigheter • Avtalerett • Kjøpsrett og forbrukerrett • Forvaltningsrett KORT OM FAGET «Der loven slutter begynner tyranniet» (John Locke). Rettslære handler om hvordan lover og regler gir grunnlag for folkestyre og menneskerettigheter. Loven
 2. Rettslære 2 Metodelære Erstatningsrett Menneskerettar Avtalerett Kjøpsrett og forbrukarrett Forvaltingsrett . Læreplan i rettslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplankode: RTL1-03 Side 3 av 8 Hovudområde Rettslære 1 Metodelær
 3. Rettslære. Dette kurset er en gjennomgang av praktiske regler knyttet til kjøp og avtalerett. Advokat Ida Brabrand presenterer ulike former for kjøp og redegjør for hva som er relevante momenter i en mangelsvurdering, samt fremgangsmåten for reklamasjon og prinsippene om kjøpers undersøkelsesplikt
 4. Rettslære 2 kan du enten ta etter du har tatt rettslære 1, eller samtidig. I Rettslære 2 lærer du om 5 ulike rettsområder. I tillegg lærer du juridisk metode som vi bruker for å løse de ulike oppgavene, den samme som i Rettslære 1
 5. Rettslære 2. I dette faget er de mest sentrale emnene blant annet erstatningsrett, avtalerett og forbrukerrett. Faget bygger videre på Rettslære 1, og du må ha en oversikt og forståelse for Norges lover for å lykkes. Privatlærerne våre i rettslære er selv jusstudenter og har masse kunnskap om faget
 6. 2 Avtalerett som fag ved UiO og forholdet til andre fag 2.1 Faginndeling er et hensiktsmessighetsspørsmål 2.2 Avtaleretten som en del av «formueretten» 2.3 Avtalerettens forhold til «kontraktsrett», «kjøpsrett» og «obligasjonsrett» 3 Læringskravene i JUS 1111.
rettslære 2 - YouTube

Løsningsforslag oppgaver avtalerett Eva Darin - Fru Gjeder

 1. Tråd for de som har eksamen i rettslære 2 den 26. mai 2016 Forbredelsesdel Forberedelsesdel SAM3023 Rettslære 2 v16.pdf Eksamenssett SAM3023 Rettslære 2 eksamen v16.pdf Sentrale temaer 1. Kjøps- og forbrukerrett. 2. Avtalerett
 2. Avtalerett (eller avtaleinngåelsesrett) omhandler den del av kontraktsretten som dreier seg om avtalers inngåelse (binding), tolkning, ugyldighet, lemping og representasjon.. Betegnelsen kontraktsrett dekker i tillegg til dette regelverket også avtalers innhold og virkninger.Avtalerettens regler er delvis lovfestet og delvis ulovfestet. Du finner generelle regler i Avtaleloven og Kong.
 3. ologi Juridisk . Oppgave 2 Denne tvisten omhandler avtalerett

Video: Oppgaveløsning i erstatningsrett og avtalerett - Studieweb

Rettslære 2. Metode- lære . Erstatnings-rett. Menneskerettar. Avtalerett. Kjøpsrett og forbruker-rett. Forvaltnings-rett . Nytt fra Osloskolen Vi ønsker alle en god sommer! 19.6.2020 Elevene på Nordstrand skole lærer livredning ute 18.6.2020. RETTSLÆRE 2. Rettslære 2 er et programfag i programområde for samfunnsfag og økonomi. Faget går over 5 uketimer i ett år. Det er ikke nødvendig å ha rettslære 1 før man velger rettslære 2. Det er mulig å ha ett av de to fagene på Vg2 og det andre av de to fagene på Vg3. Eksempler på problemstillinger i rettslære 2 er

A-besvarelse i rettslære. Eksamen fant sted våren 2016. Tema i eksamensoppgaven; 1)Teori: Økonomisk kriminalitet (straffbarhetsvilkår og hvitvasking), pengekravsrett. 2) Praktikum relatert til kjøpsrett og rett til heving av kjøp samt rett til å kreve erstatning. 3) Praktikum relatert til avtalerett (fullmakt, om bundet av avtale) Selger også et sammendrag i rettslære, hvor A. Oppgavesamling i avtalerett Mathilde Lund Meltvedt. Levering 2-6 dager . Heftet, Bokmål. 459,-NÅ 381,-Avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett... Daniel Sipos. Juss 2, rettslære for videregående skole Svein Børre Lyngdal. Levering 2-6 dager . Heftet, Bokmål. 719,-Ugyldighet ved formuerettslige disposisj... Hilde Hauge Avtalerett (ØK0113_A) 2 Avtalerett (MIN170_1) 2 Rettslære (BØK125_1) 10 Emne BØK275_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:03 side 3. Norges Lover eller annen lovsamling uten kommentar BØK275_1 - Rettslære - revisoreksamen side 4. Created Date Rettslære 2 VG3. Hovedemnene i Rettslære 2 er erstatningsrett, avtalerett, kjøpsrett og forbrukerrett, forvaltningsrett og menneskerettigheter. Hvordan er studieløpet? Rettslære 2 underviser vi på Bjørknes som halvårskurs med 6 uketimer i vårsemesteret. Eksamensform. Privatister avlegger en skriftlig eksamen i Rettslære 2

Rettslære 1 handler om Familierett, Arverett, Arbeidsrett, Strafferett og Rettgangsordningen. I tillegg skal du lære juridiske metoder. Rettslære 1 tas som regel på Vg2, men kan også tas på Vg3. Rettslære 2 handler om Erstatningsrett, Menneskerettigheter og personvern, Avtalerett, Kjøpsrett og forbrukerrett og Forvaltningsrett. I. nedenfor. Rettslære består av to programfag: rettslære 1 og rettslære 2. Fagene kan velges uavhengig av hverandre, men vi anbefaler å starte med rettslære 1 på Vg2 og eventuelt fortsette med rettslære 2 i Vg3. Rettslære 1: Metodelære Familie- og arverett Arbeidsrett Strafferett Rettergangsordningen Rettslære 2 Norsk avtalerett er bygget på romerretten, og er derfor veldig lik annen europeisk rett og nær identisk annen nordisk avtalerett. Både FN og EU har utformet regler for avtalerett som anses som norsk avtalerett. Med økt internasjonalisering er det en merkbar trend mot globalisering av avtaleretten SVAR - Hvordan besvare oppgaver i rettslære gir deg en god innføring i hvordan du som elev kan gi gode besvarelser i rettslære 1 og rettslære 2. Boka viser hvordan oppgaver besvares ved bruk av juridisk metode, og inneholder mange eksempeloppgaver med kommenterte løsningsforslag

Rettslære 2 gir deg svarene. Faget er delt inn i hovedområdene erstatningsrett, menneskerettigheter, avtalerett, forbrukerrett og forvaltningsrett. Rettsområdene som er hovedfokus for Rettslære 2 er lover og regler som skal beskytte deg mot overgrep fra store og mektige aktører 100188 GRMAT Oppgaver med loesninger i rettslaere 180401.indd 25 13/12/2017 15:36 26 om å skrive juridiske eksamensoppgaver sjansen når du har den, og løs så mange oppgaver du klarer Avtaleloven (forkortet Avtl.) regulerer spørsmål knyttet til avtaleinngåelse gjennom tilbud og aksept. Avtaleloven har ingen definisjon av begrepet avtale, men loven legger til grunn at en avtale kommer i stand ved en sammenkobling av to dispositive utsagn: tilbud og aksept.Avtalelovens modell med tilbud og aksept illustrerer de generelle prinsippene for inngåelse av avtaler

Avtalerett. Introduksjon - Avtale. Avtaleinngåelse. Fullmakt. Ugyldige avtaler. Tolking og utfylling av avtaler. Kjøpsrett. Introduksjon - Kjøp. Forbrukerkjøp. Privatkjøp. Miljøinformasjon- forurensings- og friluftsloven. Startside. Velkommen til fagsiden for rettslære 2! Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page. Rettslære 1 Metodelære Familierett Arverett Arbeidsrett og likestilling Strafferett Rettargangsordninga Rettslære 2 Metodelære Erstatningsrett Menneskerettar Avtalerett Kjøpsrett og forbrukarrett Forvaltingsrett Hovudområde . Rettslære 1 . Metodelær Rettslære 2 (2RETB) Rettslære 2 kan tas uavhengig av rettslære 1, men det vil være en fordel å ha hatt rettslære 1 fra før. Faget skal gi elevene innsikt i en rekke sentrale lover og hvordan man tolker rettsreglene. Metode er viktig, og elevene lærer hvordan man skriver gode juridiske oppgaver Rettslære 2 er et studieforberedende fag, hvor en kan komme opp enten til en sentralt gitt skriftlig eksamen eller en lokalt gitt muntlig eksamen. Det er en fordel at en har tatt Rettslære I først, men det er også mulig å starte direkte på Rettslære 2. Rettslære 2 gjennomgår mange aktuelle temaer, som man har bruk for både privat og i.

Fagtilbud. Studiespesialisering. Hvorfor velge studiespesialisering? Oppbygging og fag. Programområde for realfag. Programområde for språk, samfunnsfag og økonom Rettslære 1 Rettslære 2 Metodelære Metodelære Familierett Erstatningsrett Arverett Menneskerettighet Arbeidsrett og likestilling Avtalerett Strafferett Kjøpsrett og forbrukerrett Rettergangsordningen Forvaltningsrett Fagene er bygd opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre. Timetall i rettslære: Rettslære 1: 5 timer per uk 1 og kjøpsrett, avtalerett, erstatningsrett, forvaltningsrett og menneskerettigheter i rettslære 2. Jeg har valgt en oppgave fra erstatningsretten som er vedlagt i sin helhet i vedlegg 2. Erstatningsrett handler om at en person som har fått ødelagt noe har krav på å få dette erstatte

RET1 Rettslære for økonomer. Høst 2020. Innhold. Faget RET1 omhandler juridisk metode, avtalerett, kjøpsrett, gjeldsforfølgningsrett, panterett, pengekravrett, selskapsrett og skatterett. Juridisk metode omhandler de generelle retningslinjene for juridisk argumentasjon Rettslære 1 Rettslære 2 Nettressurser for elev og lærer Lovsamling. Det hender av og til at de kombineres med avtalerett. 2.1. Typiske rettsspørsmål i kjøpsrettslige oppgaver Rettslære 2 gir deg svarene. Faget er delt inn i hovedområdene erstatningsrett, menneskerettigheter, avtalerett, forbrukerrett og forvaltningsrett. Innhold: Rettsområdene som er hovedfokus for Rettslære 2 er lover og regler som skal beskytte deg mot overgrep fra store og mektige aktører. Kort sagt et svært nyttig og anvendelig fag

Juss og samfunn: 5. Avtalerett

2.utgaven følger samme struktur som tidligere, og det meste av stoffet er kjent. De fleste endringene er gjort i forbindelse med lovendringer, men det er også andre justeringer. Kapittel 4 Avtalerett har noen større endringer Rettslære består av to programfag: rettslære 1 og rettslære 2. Fagene kan velges uavhengig av hverandre, men vi anbefaler å starte med rettslære 1 på Vg 2 og eventuelt fortsette med rettslære 2 i Vg 3. Rettslære 1: Metodelære Familie- og arverett Arbeidsrett Strafferett Rettergangsordningen Rettslære 2 Avtalefrihet (avtalefrihetsprinsippet) er et rettsprinsipp som sier at den enkelte fritt kan velge: om han vil forplikte seg overfor andre gjennom avtale, hvordan avtalen i tilfelle skal se ut, og hva avtalen i tilfelle skal gå ut på. Enhver begrensning i avtalefriheten må ha hjemmel i lov. Avtalefriheten hviler på en respekt for det enkelte individs autonomi, som i kraft av sin frihet. Rettslære 2 | Erstatningsrett og avtalerett - Studienett.no. Forholdet mellom avtalerett og arbeidsrett ved inngåelse og. To oppgaver om fullmakt innen avtalerett - Studienett.no. Samferdsel & Infrastruktur nr 10 by VALUE PUBLISHING - issuu Hovedområder i faget rettslære 2. Erstatningsrett. Avtalerett. Kjøpsrett og forbrukerrett. Forvaltningsrett. Menneskerettigheter. Faget på Edvard Munch videregående skole. Det handler om å se og løse små og store juridiske problemer. For å kunne løse juridiske problemer må man finne og forstå relevante rettsregler

Opplæringen i rettslære skal legges til rette slik at arbeidet med lærestoffet blir knyttet til praktiske oppgaver, og slik at elevene får trening i å bruke rettsreglene for å løse de praktiske oppgavene. Rettslære består av to programfag: rettslære 1 og rettslære 2. Fagene er bygget opp slik at de kan velges uavhengig av hverandre 2. utg. Focus Forlag Langfeldt, Sverre Faafeng, red. 2015. Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger : eksamensoppgaver i rettslære på revisorstudiet, på siviløkonomstudiet og på bachelorstudiene 2004-2015. 12. utg. Focus Emneoversikt. Oversikt over rettskilder og juridisk metode; Hovedpunkter i avtalerett; Hovedpunkter i.

Rettslære 2 Erstatningsrett og avtalerett - Studienett

Videregående | Rettslære Rettslære 2, d-bok For programfaget rettslære Hasse Bergstrøm ISBN : 9788211028044 Pris : 215,-Forlag : Fagbokforlaget Utgitt : 2018 Utgave : 4 Sider : 340 Dette er 4. utgåva (2018) av Hasse Bergstrøms Rettslære 2. I forhold til forrige utgåva er ho oppdatert me IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Elevane som har rettslære 2 gjekk ein avtalerett-promenade på Prestegardslandet på fagdagen før ferien. Dei diskuterte og løyste ein tvist mens dei gjekk, med lovsamlinga i handa sjølvsagt! The students who have a court teacher 2 took an appointment-walk on the Prestegardslandet on the subject day before the holidays

<p>Den reviderte læreplanen innebærer noen endringer både i treningslære 1 og treningslære 2: De grunnleggende ferdighetene er mer tilrettelagt for faget treningslære.</p> <ul> <li>Prestasjons- og helseperspektivet ivaretas bedre i kompetansemålene enn tidligere.</li> <li>Det presiseres at faget skal være nært knyttet til aktivitetslære.</li>. Rettslære case - kjøp av hytte - Rettslære VG3 - StuDocu Forholdet mellom avtalerett og arbeidsrett ved inngåelse og Bearbeidet avtaleretten §§ 2-3-4-5-6-7-10 og 11 - Studienett.n Rettslære 2. Timer 140. Trinn Vg2 eller Vg3. Karakterer Elevene skal ha standpunktkarakter. Eksamen Hovudområdet avtalerett omfattar hovudprinsippa i avtaleretten, reglane om inngåing av avtalar, fullmaktslære, ugildskap og prinsippa for utfylling og tolking av avtalar

Dalefag.no - Rettslære 2

Avtalerett: avtaleinngåelse, avtaletolkning og ugyldighet, da med særlig vekt på om og når bindende avtale er inngått. Kjøpsrett, Rettslære I SA021 1 2. Rettslære I Ø15 1 2. Rettslære II ØKB2030 1 7.5. Rettslære II (revisor) ØKB030 1 7.5. Kontaktperson: Ole Christian Paasche Avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett . ISBN 9788293404057, 2018, 2. utgave, Daniel Sipos, Håkon Tømt Oppgaver i rettslære inneholder oppgaver og løsningsforslag og er et hjelpemiddel i studiet av sentrale juridiske emner.. Den systematiske oppgavedelen er utarbeidet for å dekke emner som er sentrale innenfor økonomisk/administrative studier og revisorstudiet: Personrett, familierett, arverett, avtalerett, kjøpsrett, pengekravsrett, tingsrett, panterett, konkursrett, selskapsrett.

Avtalerett - 2 besvarelser med paragrafer | Caserapport

Dalefag.no - 3 Avtalerett - Løsningsforsla

Besvarelser. Oppgavene avtalerett, omfatter kjpsrett.forvaltningsrett. Mer informasjon full størrelse Løsningsforslag Rettslære 2 Kjøpsrett bilde. Løsningsforslag Jur 2001 - Rettslære JUR2001 - NTNU - StuDoc 3.2 Tolkningsmomenter Utgangs- punkt 3.2.1 Felles forståelse av avtalen Utgangspunktet for avtaletolkning er hva partene seg i mellom ble enige om. Dersom partene i ettertid ikke er enige om hva avtalen sier, må ordenes mening tolkes. 3.2.2. Avtalens ordlyd Tolkninge n av ordlyden skal normalt skje i tråd med de

Læreplan for rettslære, Formål, Grunnleggjande dugleik. Skal du begynne på Vg1 hausten 2020? Byt til Vg1 for å sjå nye utdanningsprogram, programområde og læreplanar i vidaregåande opplæring Rettslære 1 og Rettslære 2 vert tilbode høvesvis på Vg2 og Vg3, og faga kan veljast uavhengig av kvarandre. Eksamen er anten munnleg eller skriftleg. Begge faga har eit omfang på fire timar i veka og fem fagdagar i året, totalt 140 årstimar á 60 minutt. Faga krev ingen forkunnskap Rettslære 2 Metodelære Erstatningsrett Menneskerettar Avtalerett Kjøpsrett og forbrukarrett Forvaltingsrett . Læreplan i rettslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Side 3 av 8 Hovudområder Rettslære 1 Metodelære. Avtalerett / Kontraktsrett; Avtalerett / Kontraktsrett. Filtrer utvalget. Filter Kategorier. Kommende bøker 341 Produkter ; Allmenn juridisk litteratur 70 Produkter ; Arbeidsrett 30 Produkter ; Avtalerett / Kontraktsrett 28 Produkter. Rettslære 1 og 2. Kategori: Rettslære. Juss og samfunn tar rettslære på alvor som samfunnsfag, forklarer de ulike rettsemnene grundig og er skrevet med utgangspunkt i elevene. Lærebokforfatter Alf Marcus Wiegaard presenterer fagdidaktikken og metoden i læreverket. Sigmund Dalehaug.

Rettslære. Rettslære handler i stor grad om å løse juridiske problemer. Vi lærer om ulike lover og rettsområder, og jobber mye med praktiske oppgaver (caser) for å løse problemene. Da bruker vi såkalt juridisk metode. Rettslære består av to programfag: rettslære 1 og rettslære 2. Fagene kan velges uavhengig av hverandre Tar du Rettslære 2 som privatist må du for øvrig ha både skriftlig og muntlig eksamen for å få det godkjent. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Da jeg hadde eksamen i dette faget nå i vår var temaet kjøpsrett og avtalerett tror jeg. I tillegg fikk vi en oppgave som gikk under menneskerettighetskapittelet (personvern) Rettslære for regnskaps­førere. Dette kurset skal gi deg nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstillinger i lovverket av betydning for revisjonsfaget. Avtalerett og obligasjonsrett - Kontrakters betydning og funksjon, avtaleslutning, fullmaktslære,.

Advokat Halvorsen på besøk i Rettslære 2. Publisert: 07.12.2017 / Sist endret: 08.12.2017 Fredag 1. desember hadde elevene i Rettslære 2 besøk av advokat Øyvind Tronier Halvorsen fra advokatfirmaet Halvorsen Dette er 4. utgave (2018) av Hasse Bergstrøms Rettslære 2. I forhold til forrige utgave er den oppdatert med ny lovgivning og nyere rettspraksis, bla Start studying Rettslære begreper 1.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Rettslære 2 (SAM3023) - Udi

Kjøp- og avtalerett - Accountor Training

Læreplan i rettslære - programfag i utdanningsprogram for

Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning. Emnet har to individuelle semesteroppgaver i henholdsvis forvaltnings og avtalerett/kjøpsrett. Semesteroppgavene har vurderingen godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav. 2 innleveringer som må være godkjent før eksamen kan avlegges Rettslære. Svein Børre Lyngdal. Juss 1 er et faglig solid læreverk. Pris 669,00. Legg i handlekurv Læreverket består av lærebøker, Smartbøker og nettressurs. Juss 1 og 2 kjennetegnes ved: Faglig solid innhold; Klar og ryddig framstilling av fagstoffet; Pedagogisk struktur.

Avtalerett - Daria.n

Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Oppgavesamlingen inneholder tidligere eksamensoppgaver som er gitt på ulike kurs i rettslære ved Handelshøyskolen BI, ordnet etter følgende emner: 1

Kurs - Regnskap og økonomi på nett - Accountor Training

Dokumentet inneholder de sentrale paragrafene på temaer som er realistisk å få på eksamen i Ret1 - Rettslære for økonomer, altså Avtalerett, kjøpsrett, og forbrukerkjøpsrett. Visse paragrafer og vilkår for disse utdypes dersom disse er spesielt relevante. Herunder generelt om avtaler, avtaletolkning, dispositive utsagn, ugyldighet (Inkl. §33), generelt om kjøp, vesentlig. JU 100 Rettslære (2011) JU 202 Rettslære 2 (2011-2013) JU 303 Rettslære 3 (2010-2013) JU 104 Rettslære (2015) JU 404 Kontraktsrett (2013-2014) JU 405 Kontrakrstett (2013-2014) IND 412 Avtalerett (2011-2015) SV 126 Næringsjuridiske problemstillinger (2013-2014

Studentene skal oppøves i etisk tenkning, dvs. etiske tradisjoner, normer og verdier i det moderne samfunn. Dette skal bidra til økt forståelse for lover, regelverk og praksis, og utvikle studentenes evne til å forholde seg til etiske problemstillinger på en bevisst måte Avtalerett. Grunnleggende kurs i avtalerett fra Confex - markedets eneste ISO-sertifiserte kursleverandør. Hvordan lese en kontrakt rett, kartlegging av risiko før avtaleinngåelse og forhandlingsteknikk Avtalerett, kjøpsrett og erstatningsrett : oppgavesamling med løsningsforslag ISBN 9788299916028 , 2014 , Daniel Sipos, Håkon Tømte Fra 75,- Kjøp Sel Oppgavebok i rettslære Anne Marit Vigdal (Heftet) Tips en venn 479 kr Antall . Kjøp. Spare i ny ønskeliste. Du må velge størrelse før du kan legge varen i handlekurven Forventet leveringstid: 2-5 arbeidsdager Selges av Adlibris 4,2 / 5 med 2822 vurderinger. Totalkarakter 4,2 / 5. Dette er 4. utgave (2018) av Hasse Bergstrøms Rettslære 2. I forhold til forrige utgave er den oppdatert med ny lovgivning og nyere rettspraksis, blant annet på området kjøps- og forbrukerrett

2: Ikke påkrevd: To arbeidskrav, hvorav minst et må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen Kjøp Oppgavesamling i rettslære med løsningsveiledninger fra Bokklubber Oppgavesamlingen inneholder tidligere eksamensoppgaver som er gitt på ulike kurs i rettslære ved Handelshøyskolen BI, ordnet etter følgende emner: 1. Arbeidsrett 2. Avtalerett 3. Eneretter 4. Erstatningsrett 5 Rettslære 1 JU-100-1. Inngår i studieprogram. Matematisk finans, bachelorprogram; Den sentrale del er innføring i avtalerett (grunnleggende regler om avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet), kjøpsrett (innføring i kjøpsloven, andre kontraktsrettslige særlover vil JU-1100-2 med 5 studiepoeng. JU-1100-G med 5 studiepoeng. JU-1100.

Michael - Sandnes,Rogaland : Jurist tilbyr individuell- og
 • Nsb komfort stille.
 • Hva hjelper mot sår hals.
 • Tix youtube.
 • Oman urlaub 2018.
 • Engelske krimforfattere.
 • Megging.
 • Vad är mentaliseringsbaserad terapi.
 • Bade med bind.
 • Imdb netflix love.
 • Amerikansk gyngestol pris.
 • Tegretol farlig.
 • King charles spaniel wikipedia.
 • Youtube hele verden.
 • Ulv usa.
 • Gesicht wird immer schmaler.
 • Geocaching steganography.
 • Lage hull i kjøkkenvask.
 • Åndsverkloven ndla.
 • Worauf stehen löwe männer.
 • Salamander tier.
 • Hormoner gravid depresjon.
 • Selskapelig kryssord.
 • Gratis e post.
 • Maike kohl richter familie.
 • Easy basket oslo.
 • Place du jour online shop.
 • Se og hør pigen 2000.
 • Lovoo icebreaker absage.
 • Black seed olje.
 • Nebenjob edeka aurich.
 • Ull t skjorte dame.
 • Deloitte consulting norge.
 • Se og hør pigen 2000.
 • Inflammatorisk bröstcancer förlopp.
 • Mad das vernünftigste spiel der welt anleitung.
 • Ut i oslo.
 • Sushi lunch malmö.
 • Ukesarkiv nrk.
 • شام برس 24.
 • Hjelmeland ferje.
 • Pastoral definisjon.