Home

Arbeidsstipend 2021

Arbeidsstipend vert tildelt for eitt til fem år. Andre kriterier. Arbeidsstipendiatar kan ha inntil 50 % stilling i varig arbeidsforhold ved sida av arbeidsstipendet. Andre kortvarige engasjement som til saman utgjør meir enn ein 50 % stilling, må ikkje overskride 4 månader per år Skien kommunes arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere 2017 tildeles scenekunstner Ingvild Hogstad og billedkunstner Eduardo Balanza. Det deles ut 2 arbeidsstipender - hvert stipend er på NOK 30.000,- Det var i alt 19 søknader til Skien kommunes arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere i 2017 Et essay av dramatiker Fredrik Brattberg. Søknader til statens arbeidsstipend, samt mesteparten av øvrige støtteordninger, baseres i hovedsak på en prosjektbeskrivelse. Men noen typer kunst og noen type arbeidsmetoder passer bedre for prosjektbeskrivelse enn andre og derfor skjer det en favorisering - som fører kunsten mot en unaturlig konkurranse med humanvitenskapene

Utlysning av: Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend . fra. Bildende Kunstneres Hjelpefond 2017 . Kjære Vestfoldkunstnere! Kunstsentrene i Norge disponerer også i år kr.100.000 hver, fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, til stipender og prosjektstøtte i sin region Vedkommende søker så dagpenger fra 1. november 2017. Søkerens siste arbeidstidsreduksjon skjedde her ved utløpet av oppsigelsestiden 31. desember 2016. Hvilken beregningsregel (§ 11-2 første eller annet ledd) som får anvendelse, avhenger av om vedkommende har hatt fast eller varierende arbeidstid de siste seks månedene før 1. januar 2017

SUM kostnad 2017 arbeidsstipend, 10-årige og GI 275 266 Statsbudsjett 2016 Kunstnerstipend m.m. (kap.321, post 73)* 131 778 Statsbudsjett 2016 GI og langvarige stipend, overslagsbev. 426 hjemler (kap.321, post 74)** 127 228 SUM kostnad 2016 arbeidsstipend, 10-årige og GI 259 006 *) Beregnet kostnad for 503 arbeidsstipend á 229 609 k Statens kunstnerstipend er en stipendordning som ble etablert under Kulturrådet fra 2013 etter vedtak i Stortinget i 2012, dels som en videreføring av tidligere stipender og dels som en nyordning.. Det er gitt statlige kunstnerstipend og kunstnerlønn allerede fra 1830-årene. Ordningen med statlige stipend og garantiinntekt, slik vi kjenner den i dag, fikk sin egen forskrift i 1998, og. 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Om søknadsrunden. Arbeidsstipendene utgjør kr 276 805 per år i 2020. Se pressemelding om årets tildelinger her. Prosess: Søknadsfrist. I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått å fordele 100 millioner kroner til nye arbeidsstipend, som et tiltak mot koronapandemien. Det betyr at det blir delt ut 309 ekstra arbeidsstipender i 2021.... Koronasituasjonen - Informasjon til deg som mottar stipend fra Statens kunstnerstipend

Arbeids­stipend - kulturradet

 1. SØKNADSFRIST: 16. OKTOBER 2020 kl.13.00 Du kan søke elektronisk på våre stipend 1- 3, og du får bekreftelse på skjerm på innsendt søknad. Får du ingen bekreftelse på skjermen, er det viktig at du tar kontakt med sekretariatet på post@forfatterforeningen.no med en gang. Det vil fortsatt være mulig å søke stipend 1-3 på papirskjema. Stipend 4 og 5 kan kun søkes i brevs form.
 2. 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Søkerliste arbeidsstipend 2019 (XLS) Prosess: Søknadsfrist: 16.10.2018 kl. 13:0
 3. Bakgrunn. Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger vekt på å styrke kvalitet og produksjonen av litteratur i Nord-Norge. De nordnorske fylkeskommunene har oppretta et årlig arbeidsstipend på 100 000 kroner, som skal gi nordnorske forfattere økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur
 4. Rasmus Rohde (født 26. september 1975 i Trondheim) er en norsk musiker, låtskriver, komponist og dramatiker.Han er utdannet manusforfatter fra Den norske filmskolen. Han har vært tilknyttet Trøndelag Teater som barneskuespiller og komponist. Han skrev musikken til forestillingen Skjønnhetsdronninga som ble tildelt Heddaprisen 1998 for beste oppsetning

Skien kommune - Skien kommunes kunstnerstipend 2017

Stipend 2018-20 Statens arbeidsstipend 2017 Statens arbeidsstipend 2013 Scenetekstutvikling, Kulturrådet 2009 Scenetekstutvikling Synnøve Persen (født 22. februar 1950 i Bevkop, Porsanger) er en samisk billedkunstner og forfatter. Persen er nominert to ganger til Nordisk råds litteraturpris for det samiske språkområdet, og har hatt en lang rekke gruppe- og separatutstillinger Han har mottatt en rekke stipender, i utvalg: Komponistenes vederlagsfond Arbeidsstipend 2020, TONO-stipend 2019, NOPA arbeidsstipend 2019, MFOs Vederlagsfond 2018, Bestillingsverkstøtte Kulturrådet 2018, TONO-stipend 2017, NOPA Arbeidsstipend 2017, Komponistenes vederlagsfonds Arbeidsstipend 2017, Komponistenes vederlagsfonds Reisestipend 2016

Kulturrådets arbeidsstipend for kunstnere henger veldig høyt og har mange søkere. - Det er derfor både overraskende, gledelig og veldig inspirerende når det slår inn. Først og fremst gleder jeg meg til å sette meg ned ved arbeidsbordet for å lage ny musikk, sier Overøye Stipendordningen skal legge til rette for at enkeltkunstnere, gjennom å motta direkte tilskudd fra staten, skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv

Arbeidsstipend 2020. Skrevet av Trine Mellem den 18. mars 2020, 12:52:40. Fjorårets prisvinner Kjersti Kolbotn. I 2020 er det tredje gang det skal deles ut arbeidsstipend til en nordnorsk forfatter. Dette er et av tiltakene i Den nordnorske litteraturstrategien, som ble vedtatt i 2017 av de tre nordnorske fylkestingene Arbeidsstipend - Populærkomponister; Aldersgruppe: 0-67. Dette er stipendtypen vi anbefaler alle populærkomponister og sangtekstforfattere å søke på. Her hadde stipendkomiteen 15 stipender til utdeling i 2017 Kunstnerstipendet består av opphold i Skien med vederlagsfri bolig, samt egnet verksted/atelier og et stipend på NOK 155.000,-. Av disse tildeles NOK 120.000,- stipendiaten, mens NOK 30.000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien. Oppholdet i Skien skal vare i minimum 10 og maksimum 12 måneder. Stipendiaten forplikter seg til å.

I 2017-18 hadde han Statens toårige arbeidsstipend for sakprosaforfattere. Som journalist har Rem hatt større reisereportasjer fra inn- og utland i Aftenposten, A-magasinet, VG og Dagbladet. De fire siste årene har han vært fast ansatt som reisejournalist i ukeavisen Dag og Tid 2017 - 2021. Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 er en del av kulturavtalen og er utarbeidet av fylkesbibliotekene på bestilling fra Landsdelsrådet for kultur. Arbeidsstipend 2020: Nordnorsk litteratur Arbeidsstipendet skal deles ut til en forfatter som skriver skjønnlitteratur og er bosatt i Nord-Norge Statens 1-årige arbeidsstipend 2015 Diversestipend 2013 Stavanger Kommunes Kulturstipend Rogaland Fylkes Kulturstipend Stipend frå 3% fondet. Solo shows: Solo show August 2018 at Fotland Mølle Vandreutstilling Ryfylke Kunstlag 2015 Sandnes Kunstforening 1998 CA, USA, 2017 Årets arbeidsstipend gikk til Tromsø-forfatter. Ingvild Holvik, mottaker av årets arbeidsstipend for skjønnlitterære forfattere. Foto: Hanne H. Lille/TFFK Forfatteren Ingvild Holvik er tildelt 100 000,- i arbeidsstipend. Det er fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark som deler ut det årlige stipendet NBU stipend 2017: Arbeidsstipend: Marianne Kaurin: 2 år: Harald Nortun: 2 år: Taran Bjørnstad: 1 år: Lise Grimnes: 1 år: Linde Hagerup: 1 år: Bjørn Ingvaldse

Tromsbibliotekene Ressursside for folkebibliotekene i Troms. Menu. Skip to conten Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond for 2017 tildeles: Billedkunstner Lena Søeborg. En enstemmig jury sier et bestemt og nødvendig JA til at Lena Søeborg skal tildeles Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2017. Flere trenger å se gjennom Lenas briller Overrekkelse av Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend 2017 fra Bildende Kunstneres Hjelpefond på åpningen. Det bugner av unike julegaver i Vestfold Kunstsenter denne førjulstiden når medlemmene i VBK og NKSØ i Vestfold stiller ut sine arbeider! v Åpningen finner sted lørdag 18. november kl.13.00! v Utstillingsperiode 18.11. - 23.12.2017 Generelt rundskriv - Forskutterte lønnsgarantimidler/dagpenger ved konkurs. Endret 10.07.2015 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Regelverkskontoret: Generell revisjon. Sist endret 02.07.2019, jf. overskriftene: Del I - 2.8. Vilkåret om tilmelding til NAV Del I - 2.9. Andre forhold Del I - 3.1. Generelt Del I - 3.2. Melding om vedtak Del I - 3.3

Denne uken offentliggjorde Norsk kulturråd sine tildelinger av stipender for 2017. 14 kritikere er tildelt arbeidsstipend og diversestipend. Kritikerlaget gratulerer 29. mars 2017 (oppdatert 31. mars 2017) Studiet består av workshops og personlig veiledning i praktisk filmmusikk-komposisjon og forelesninger i teorifag. Studentene Peter Baden og Snorre Tidemand ved deltidsstudiet i filmmusikk-komposisjon på Lillehammer, er tildelt Statens arbeidsstipend for komponister Statens kunstnerstipend. Årets mottakere av Statens kunstnerstipend ble offentliggjort like før påske. 16 skuespillere har mottatt arbeidsstipend, 36 har mottatt diversestipend - og 11 har mottatt det nye stipendet for nyutdannede kunstnere

Om arbeidsstipend og prosjektbeskrivelse - Litteraturgarasje

fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2017 - Vestfold kunstsente

 1. stelønn som den norske staten ga til norske yrkesaktive forfattere, billedkunstnere, komponister, musikere, skuespillere og andre kunstnere som gjennom år har bidratt med en kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats. Det største av disse stipendene er årlig arbeidsstipend
 2. Årets arbeidsstipend deles ut lørdag 18. november kl. 13.00 på åpningen av Juleutstillingen 2017 i Vestfold Kunstsenter. Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp på kr. 100.000 til disposisjon for (ulike) stipend og prosjektstøtter vedtatt av.
 3. Fullfør videregående opplæring - nytt tilbud til deg som er permittert eller arbeidsledig. Du som er permittert eller arbeidsledige får nå sjansen til å fullføre videregående opplæring fram mot yrkes- eller studiekompetanse
 4. Helmich nevner Zeshan Shakar som en forfatter som gjerne kunne fått arbeidsstipend etter debuten i 2017. - Man kan jo gi et ettårig stipend i første omgang. Vi må jo forvente at de fleste som skriver en god bok, er i stand til å skrive enda en god bok, sier Pedersen

Rundskriv til ftrl kap 4: Dagpenger under arbeidsløshet

Fylkeskunstnerne for 2016 har vært scenekunstner Katja Brita Lindeberg og musiker Håkon Mjåseth Johansen.. Sør-Trøndelag fylkeskommune utlyste tidligere i høst to nye arbeidsstipend for 2017. Innen fristen mottok fylkeskommunen 21 kvalifiserte søkere innen film, litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst og tverrkunstneriske områder Søkerlisten til kunstnerstipend 2016 og arbeidsstipend for 2017 - 2018 er klar. Oppland fylkeskommune har to stipendordninger rettet inn mot profesjonelle kunstnere: Stipend til unge kunstnere i etableringsfasen 2016 og arbeidsstipend for etablerte kunstnere perioden 2017-18. Søkerlisten er nå klar. Bilde: Mari Midtli, Se STIPENDIER 2017. Kunstnerstipend med opphold i Skien. Skien kommune utlyser 1 kunstnerstipend med opphold i Skien for profesjonelle kunstnere. Stipendet er på kr 150.000,-. Mottaker disponerer enkel bolig, samt atelier i Spriten kunsthall, vederlagsfritt i 12 måneder i Skien. Arbeidsstipend for profesjonelle kunstner 2017», vedtatt av bystyret 25. juni 2007 i sak 170-07, og i «Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen 2008-2017» vedtatt i sak 258-13 fikk stipendene forsterket betydning, blant annet med satsing på flere arbeidsstipend Norske Billedkunstneres stipendkomité innstiller til stipender fra Statens kunstnerstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), samt prosjektstøtte BKV. Under finner du en oversikt over tildelinger fra BKV og BKH

Statens kunstnerstipend - Wikipedi

Sju kunstnarar i fylket får stipend | Kulturnett Møre og

Arbeids­stipend - 2020 - 2020 - kulturradet

Søkerlisten til kunstnerstipend 2016 og arbeidsstipend for 2017 - 2018 er klar. Oppland fylkeskommune har to stipendordninger rettet inn mot profesjonelle kunstnere: Stipend til unge kunstnere i etableringsfasen 2016 og arbeidsstipend for etablerte kunstnere perioden 2017-18. Søkerlisten er nå klar. Bilde: Mari Midtli, Sel Litterært bransjetreff og arbeidsstipend 2020 Vi har satt av en hel dag hvor vi samler det nordnorske litteraturmiljøet og håper programmet blirrelevant og spennende for alle. Det er også mulig å bare delta på deler av dagen Fra 2017 benyttes ett, felles skjema for søknader innenfor samme kunstnergruppe. Det er innført to nye stipendordninger som erstatter tidligere garantiintekt. Stipendene kan søkes av de mellom 57 og 67 år. Arkitekter kan søke disse stipendene: - Arbeidsstipend - Arbeidsstipend for yngre, etablerte kunstnere - Diversestipen Bastianprisen 2017 er tildelt Bjørn Herrman for oversettelse fra engelsk av George Orwells «Nittenåttifire», utgitt på Gyldendal. Prisen ble delt ut under feiringen av oversetternes skytshelgen St. Hieronymus 28. september. Foto: Blünderbuss Bjørn Herrman er den fjerde i prisens historie som har mottatt begge Bastianpriser, i gjevt selskap med Merete Alfsen, Isak Rogde og Halldis Moren. Det er andre gang arbeidsstipend for nordnorske forfattere er delt ut. Arbeidsstipendet på 100 000 kroner skal deles ut hvert år, og er et av tiltakene i Den nordnorske litteraturstrategien som Landsdelsrådet for kultur har tatt initiativet til. Det var 18 søkere til stipendet med mange gode skjønnlitterære prosjekter

Statens kunstnerstipend - kulturradet

 1. . Tør det satses penger, skal næringstenkende..
 2. Bastiankomiteen 2017 består av Guro Dimmen, Steinar Lone og Kaja Schjerven Mollerin (eksternt medlem av komiteen). Bastiankomiteen for barne- og ungdomslitteratur 2017 består av Kari Engen, Kjartan Vevle (eksternt medlem av komiteen) og Cecilie Winger
 3. I 2018 og 2019 mottok Marianne et ett-åring arbeidsstipend fra Norske Billedkunstneres vederlagsfond, og i 2016 mottok hun et to-åring arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere. I 2017 startet Marianne, i samarbeid med Dan Mariner, Atelier NOUA i Bodø
 4. Undertegnede søker konkret arbeidsstipend for å ferdiggjøre til teatermanus. 1) «ALDRI REDD FOR MØRKETS MAKT» Om tortur under 2. verdenskrig hos Gestapo i Bergen. 2) «SVARTEPER» Om mobbing og varslingsproblematikk i næringslivet

Årets arbeidsstipend gikk til Ingvild Holvik. Forfatteren Ingvild Holvik er tildelt 100 000,- i arbeidsstipend. Det er fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark som deler ut det årlige stipendet. Per Ivar Somby . Kriteriene for å få arbeidsstipendet er at forfatteren skriver skjønnlitteratur, samt at de bor og arbeider i Nord-Norge Stipendtildelinger 2017 Arbeidsstipend (2 år) Kim Atle Hansen Christopher Nielsen Arbeidsstipend (1 år) Hilde Heier Karianne Lund Per Schreiner Svein Tindberg Eskil Vogt Sverre Waage Lars Øyno Honnørstipend (á kr 75 000) Andreas Markusson Kristin Søhoel. DRAMATIKERFORBUNDET Kunstnerstipend med opphold i Skien 2017 Kunstnerstipendet består av opphold i Skien med vederlagsfri bolig, samt egnet verksted/atelier og et stipend på NOK 150.000,-. Av disse tildeles NOK 120.000,- stipendiaten, mens NOK 30.000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien Arbeidsstipend for nordnorsk litteratur på 100 000 kroner ble etablert av Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge som et tiltak i Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021. De tre nordnorske fylkesbibliotekene har ansvaret for å følge opp Nordnorsk litteraturstrategi

Stipend Den norske Forfatterforening (DnF

arbeidsstipend Tidligere studenter får stipend fra Norsk Kulturråd! I går publiserte Norsk Kulturråd vedtakslistene for tildelinger til arbeids- og diversestipend 2020. Hele syv av studentene fra vårt første kull, 2016 - 2019, har blitt tildelt diversestipend for nyutdannede dansekunstere fra Norsk Kulturråd Disse sørlendingene fikk statens kunstnerstipend. 890 kunstnere er tildelt statens kunstnerstipend. 16 av dem er fra Sørlandet

En samlet bokbransje lanserte onsdag 29. november «Retningslinjer ved seksuell trakassering i bokbransjen». Retningslinjene slår fast: Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i bokbransjen, som i alle andre deler av arbeidslivet. Alle som utsettes for eller blir oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra etter disse retningslinjene Telemarksutstillingen 2017 Einar Juve Liv Tangvald Larsen John Grebstad Leiv Ose Rikke Sanni Nikolaisen (Intendant) Katalogforside 1. Brit Svenni, Gjenbruk (Olje) Foto Ole Morten Eyra Design og trykk Reklamehuset Wera Vinnere av Arbeidsstipend Skiens Kunstforening 2006-2015 2006 Simen Mustvedt: Siljanvegen 110, 3719 Skie Nominasjonene til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2016 er nå klare, deriblant nominasjonene til Oversetterprisen. Denne gangen er til sammen 25 forfattere, illustratører, oversettere og tegneserieskapere nominert innenfor syv priskategorier: Litteraturprisen, Bildebokprisen, Fagbokprisen, Illustrasjonsprisen, Debutantprisen, Oversetterprisen og. Norske Billedkunstneres forgjenger Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon (NBFO) etablerte Billedkunstnernes Vederlagsfond i 1984. Billedkunstnernes andel av visningsvederlaget (rundt 84 prosent) går i sin helhet til fondet - som også disponerer kollektive vederlagsmidler fra kopieringsvederlag og kabelvederlag. Vederlagsmidlene går direkte til kunstnere i form av stipend og. Arbeidsstipend. Andreassen har nå også fått Statens 5-årige Arbeidsstipend. Med en kunstutstilling i Bergen, innkjøp til Griegsamlingen og et stort stipend har Andreassen altså hatt noen begivenhetsrike måneder bak seg. - Det er fantastisk å få en slik respons på arbeidet sitt, sier Kasfjord-kunstneren

Ettårig arbeidsstipend 2017 Billedkunstnernes Vederlagsfond. Utstillingsstøtte 2016 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere 2016 Norsk Kulturråd. Utstillingsstøtte for 2018 2016 Billedkunstnernes Vederlagfond for utstillinger 2017 2016 Norsk - Finsk Kulturfond Disse medlemmer er glad for at Kristelig Folkeparti og Venstre endelig har fått gjennomslag for en bevilgning til og opprettelse av kunstnerassistentordningen i budsjettavtalen med regjeringspartiene for 2017, men merker seg at bevilgningen ligger under det ordningen antas å koste og på halvparten av det Arbeiderpartiet la inn i sitt alternative budsjett for 2017

Sommerkurs i storbandspill 2018 - Østnorsk jazzsenter

2017 VBK´s arbeidsstipend 2017 fra Billedkunstnernes Hjelpefond 2017 NK fond, 2 års arbeidsstipend , 2014 3årig arbeidsstipend 2013 Statens diversestipend for kunstnere 2002 Vestfold Fylkeskommunale kulturarbeidsstipend 1999,94,93,92, 2014, Vederlagsfondet NBK 1980 Statens reise og studiestipend NK. Relatert virksomhet: Kunstnerisk konsulent. Harpreet mottok arbeidsstipend for yngre kunstnere 2012-2015 og Komponistenes vederlagsfonds arbeidsstipend 2017. Hun er for tiden kunststipendiat på Norges Musikkhøgskole. I Harpreet Bansal Band har hun samlet et knippe av sine absolutte favorittmusikere, en fargerik og dynamisk blanding av sterke musikalske personligheter som tilfører ragaen nye dimensjoner med elementer fra bl.a. jazz.

Arbeids­stipend - 2019 - 2019 - kulturradet

 1. Arbeidsstipend tildeles kunstnere slik at de kan videreutvikle sitt virke og ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedgeskjeft. Stipendet kan også søkes om av personer som ønsker å omskolere seg selv til annen kunstnerisk virksomhet. For søknadsåret 2017 utgjorde stipendet 246.272 kroner brutto..
 2. Søknader til statens arbeidsstipend, samt mesteparten av øvrige støtteordninger, baseres i hovedsak på en prosjektbeskrivelse. Men noen typer kunst og noen type arbeidsmetoder passer bedre for prosjektbeskrivelse enn andre og derfor skjer det en favorisering - som fører kunsten mot en unaturlig konkurranse med humanvitenskapene. En konkurranse kunsten er dømt til å tape, mener Fredrik.
 3. Oppland fylkeskommune ved Kulturavdelingen lyser ut arbeidsstipend på kr 200 000 for etablerte kunstnere. For å kunne gi kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter eller eksperimentere med nye uttrykk har Oppland fylkeskommune etablert ordningen med arbeidsstipend til etablerte kunstnere. Søknadsfrist er 1. juni, frist for ettersending av vedlegg og dokumentasjon er 15. juni
 4. arbeidsstipend. Den nye planens ambisjon er en avsetning på til sammen kr. 7 000 000,- i 2017, inkludert kr. 3 000 000,- til arbeidsstipender og kr. 1 000 000,- til utstyrsfond. Midler til utstyr utgjør i dag en vesentlig del av stipendene til etablering, og siden 2008 har det vær
 5. 2017 Nesodden Kunstforening, Galleri Vanntårnet. 2017 2015 Arbeidsstipend (Vederlagsfondet) 2014 Arbeidsstipend (Vederlagsfondet) 2009 Arbeidsstipend (Vederlagsfondet) 2004 Selvaaggruppens Videreutviklingsstipend.
 6. dre stipend i tillegg til garantiinntekt. Statens kunstnerstipend ad
 7. Fire kunstnarar frå fylket har fått stipend frå Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2017. Stipenda er fordelt på tre arbeidsstipend og eit stipend til unge kunstnarar i etableringsfasen

Arbeidsstipend for nordnorsk litteratur - Troms og

Spirith of North, Gruppe utstilling, Tokyo Metropolitan Art Museum 2017. Kunst i uterom for Sandmoen Barnehage Os Kommune 2017. Staup 2017, skulpturbienale juni-september. Vannveier, Nesodden Kunstforening 2016. Solsang, separat utstilling LevArt, Levanger 2015. Co Curator Rake Visningsrom, curating Sthefan Shröder 2015. Staup 2015, Levange Innhold Hovedsiden Om høgskolen Nyheter Årsarkiv - eldre nyheter Nyheter 2017 Tildelt Statens arbeidsstipend for komponister Illustrasjon noter og filmrul Biografi. Camilla Prytz ble født i Oslo i 1971. Hun har sin utdannelse fra Kosta Boda Glasskole, og jobbet i glasshytta i Stavern 1993-1996. Fra 1997 har Camilla drevet sitt eget glass studio i Oslo, og siden 2011 på Odderøya i Kristiansand FØRDE, 31.08.2017 GruppeMIM +WW v/Inghild Sleire Presteholten 11 6810 FØRDE Kunstnarstipend 2017 - Klage på avslag Viser til dykkar klage i brev av 17. juli 2017 der de klagar over fylkesdirektøren sitt vedtak om avslag på tildeling vedtak om fordeling av arbeidsstipend Utstillingsperiode 18.11. - 23.12.2017. På åpningen blir det også overrekkelse av. Vestfold Kunstsenters Arbeidsstipend på kr. 80.000 fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. Besøk Kunstsenteret, Vestfolds beste sted for unike gaver i julemåneden! For spesielle gaver og unik kunst, Vestfold Kunstsenter er stedet

ARBEIDSSTIPEND: pålydende NOK 20 000. • 2 måneders opphold i landsbyen Villa Faraldi, Italia, i perioden april - juli 2018. Morten Slettemeås arbeider hovedsakelig med maleri. Hans malerier veksler mellom det figurative og det abstrakte med referanser både fra kunsthistorien og vår massemediale popkulturelle verden Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere. Skien kommune utlyser årlig 2 arbeidsstipend á kr. 30.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien

Ordningen med kunstnerstipend i Stange kommune ble etablert på 1980-tallet, og stipendet har vært delt ut hvert eneste år siden. I starten var stipendet på kroner 10.000. I 2013 stipendet økt til kroner 40.000. Kunstnerstipendet for 2021 er på kr. 40 000. Stipendet kan søkes av alle yrkesaktiv Bergen kommunes arbeidsstipend ble første gang utdelt i 2008. Avsetningen i bybudsjettet er på kr. 400 000,- og skal fordeles på 2 arbeidsstipend av ett års varighet. I Kunstbyen Bergen 2008-2017 er stipendene en viktig del av to av planens overordnet 2017 Billedkunstnernes Vederlagsfond, ett-årig arbeidsstipend 2017 Utstillingsstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond 2017 Arbeids og reisestipend, Ingrid Lindbäck Laangards stiftelse 2016 Talentstipendet, Sparebank-1 Stiftelsen 2016 Prosjektstøtte, Norsk Kulturråd.

Rasmus Rohde - Wikipedi

Arbeidsstipend utgjør i 2020 276.000 kroner i året. 340 forfattere er blitt tildelt arbeidsstipend de siste 21 årene. Rett bak Marstein finner vi Frode Grytten, som har fått 19 år med arbeidsstipend, mens Håvard Syvertsen, Tomas Espedal og Steinar Opstad alle har fått 18 år Cv Hedvig Sønstabø Thorkildsen Født:1982 Adr. Sophus Pihlsgate 11, 5034 Bergen E-post:hedvig.thorkildsen@gmail.com Web:hedvigthorkildsen.no Medlem: NBK BKFH UKS NORSKE GRAFIKERE Verv: 2019-2021: Nestleder BKFH 2017-2018: St.. Statens arbeidsstipend 2009 Spellemannspris 2007 og 2010 (Rasmus & Verdens Beste Band) Fylkeskunster i Sør-Trøndelag Fylke 2011 Selskabet for Trondhjems Bys Vels pris 2012 Trondheim kommunes kulturpris 2014 Statens arbeidsstipend 2016 Teskjekjerringprisen 2017 Spellemannprisen 2017 (Rasmus & Verdens Beste Band Nordland fylkeskommunes reisestipend. Nordland fylkeskommune tildeler hvert år ett eller flere reisestipend til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som bor og arbeider i Nordland 2017 Ettårig arbeidsstipend, Billedkunstnernes Hjelpefond 2016 Statens utstillingsstipend for nyetablerte kunstnere 2016 Ettårig arbeidsstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond 2015 Ettårig arbeidsstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond 2014 Prosjektstøtte, Billedkunstnernes Vederlagsfon

Tilskudd SYSSEL tone avenstrou

Prosjektstøtte Vederlagsfondet 2016 - 2017 Prosjektstøtte Norsk Kulturråd 2015, 2016, 2018 Bildende Kunstneres Hjelpefond, 1.årig arbeidsstipend 2009 Ingrid Lindbäck Langaards Fond 2009-03-01 Prosjektstøtte Bergen Kommune 2008, 2016 Vederlagsfondet 2008-02-00-98 Statens 3-årige arbeidsstipend 2003 til 2005 Statens reise el. studiestipend. Offisiell informasjon og nyheter fra kommunikasjonsavdelingen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tildeling våren 2017 Tekstforfatterfondet Styret i Tekstforfatterfondet har innvilget støtte til 65 søkere for tilsammen kroner 1 371 000,- Fondet mottok 184 søknader for tilsammen nesten 9 millioner kroner. Styret ønsker å gjøre oppmerksom på muligheten til å søke både arbeidsstipend og fordypningsstipend. Mange søkere ville hatt bedre mulighet til å få støtte [ Solfrid opptrådte i flere år med jødisk og arabisk musikk sammen med Mariam Segal. Hun er utdannet klassisk pianist ved Østlandets Musikkonservatorium, og har Storfag i musikk fra Universitetet i Oslo. Hun ble tildelt Oslo Bys Kunstnerpris i 2015 og fikk Statens arbeidsstipend i 2017 for å fordype seg i jødisk og arabisk folkemusikk Stipend: 2017-2019 Arbeidsstipend Norske Kunsthåndverkere 2014-2016 Arbeidsstipend unge nyutdannede kunstnere, Norske kunsthåndverkere 2013 Etableringsstipend Norske kunsthåndverkere Priser 2015 Beste stand, Bergen 2015 Utvalgt som ut..

Rapportering - når, hva, hvordan? - StatensSolveig fra Inderøy høster stor internasjonal

Synnøve Persen - Wikipedi

2018 Statens arbeidsstipend 3 år Prosjektstøtte Bergen Kommune. 2017 Statens utstillingsstipend Prosjektstøtte Billedkunstnerens Vederlagsfond. 2016 Statens diversestipend. 2012 Statens arbeidsstipend 3 år. 2011 Hordaland Fylkes kunstnerstipend Statens diversestipend. 2010 Statens diversestipen Aleksander Stav har bl.a. mottatt diversestipend, arbeidsstipend og Statens kunstnerstipend - og i år ønsker vi i OFK å tildele han stipend for unge kunstnere, på kr. 50 000,- Vi er spente på å følge dette kunstnerskapet videre. Stipend unge kunstnere i etableringsfasen 2017: Maja Bekken. Begrunnelse: Maja Bekken er 27 år og kommer. Årsrapport for 2017 med revisjonsrapporte Bergen kommunes arbeidsstipend ble første gang utdelt i 2008. Avsetningen i bybudsjettet for 2016 er på kr. 600 000,- og skal fordeles på 3 arbeidsstipend av ett års varighet. I Rullering av kunstplanen Kunstbyen Bergen 2008-2017 er stipendene en viktig del a

Bendik baksaas Nationaltheatre

Arbeidsstipend Søk arbeidsstipend Honnørstipend Søk honnørstipend Send rapport Dramatikerforbundet har 10 løpende arbeidsstipend (1 - 3 år). Stipendet skal gi dramatiker anledning til å arbeide med skriveprosjekt eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke Som 45-åring bestemte Katharina Barbosa Blad seg for å gå fra jobben som kostymedesigner for å studere på Oslo Fotokunstskole. Nå har hun en aktiv karriere som kunstner, og hun er mottaker av et høythengende arbeidsstipend fra Norsk Kulturråd. - OFKS ga meg kunnskapen jeg trengte, men også friheten til å eksperimentere, sier Katarina

Ellen Grieg - Oslo Open
 • Vietnamkrigen enkelt forklart.
 • Liebhart detmold weihnachtsmarkt.
 • Michael kors karl johan åpningstider.
 • Hautarzt riederich.
 • The sweet rosenhof gmbh 29 april.
 • Bra size us to eu.
 • Gruble net lesetester.
 • Frosne scampi pris.
 • Große poren laser kosten.
 • Stellenangebote landkreis saale holzland kreis.
 • Maserati ghibli test.
 • Antik & auksjon danmark.
 • Zugspitzarena lermoos.
 • Australian shepherd mix welpen berlin.
 • Große katzenrassen.
 • Sommersemester 2018 bayern.
 • Desserter mascarponekrem.
 • Vikingarna kramgoa låtar.
 • Unicef logo.
 • Bikepark brandnertal drop.
 • Muggar med egen text.
 • Roseanne barr aktuell.
 • Heron assassin's creed.
 • Kallenavn på kjæresten.
 • Sjokoladetrøfler med havsalt oppskrift.
 • Dikt om leselykken på do.
 • Kundalini yoga kriya.
 • Schlangen gran canaria 2017.
 • Tivoli bremen.
 • Chanti øredobber.
 • Venn you tube.
 • Kong charles 1.
 • Online sprechstunde rezept.
 • Brukertall i sosiale medier.
 • Hvor kommer cashewnøtter fra.
 • Dab modul toyota avensis.
 • Verker i brystet etter amming.
 • Brønnøy sykehjem.
 • Angst vor plötzlichem kindstod forum.
 • Kindertanzen freiburg.
 • Firkantet parentes i word.