Home

Håkon 6 magnusson svartedauden

Håkon VI Magnusson - Wikipedi

 1. Håkon VI Magnusson (norrønt: Hákon Magnússun) (født 1340, død 1380) var konge av Norge i perioden 1355-1380, av Sverige 1362-1364, og er regnet som den siste kongen av det gammelnorske kongedømmet.. Håkon var sønn av den norsk-svenske kongen Magnus VII og vokste opp i Norge. Han ble hyllet som norsk konge i 1343-44, mens Magnus' eldste sønn, Erik, skulle arve Sverige når.
 2. Historieforskningen har tradisjonelt ment at kongemakten ble svekket etter Svartedauden. Dette tilbakevises av nyere forskning. Kong Håkon 6. Magnusson (1355-1380) hadde økonomiske ressurser til å drive utstrakt og langvarig krig mot kong Albrekt av Sverige om den svenske tronen
 3. Håkon 6 Magnusson var konge i Norge i perioden 1355-1380 og konge i Sverige i perioden 1362-1364. Han var sannsynligvis født i Sverige, og var yngste sønn av kong Magnus Eriksson og dronning Blanca av Namur. Håkon ble oppdratt i Norge, og i 1343-1344 ble det bestemt at han skulle overta regjeringen i Norge som konge når han ble myndig
 4. Håkon VI Magnusson (født 1340 i Sverige, død 1380 i Oslo) var Norges konge fra 1343 til sin død i 1380. Han var også konge av Sverige 1362 til 1364.I åra fra hyllingen til han ble myndig i 1355 var han samkonge med faren Magnus VII Eiriksson, og mellom 1355 og farens død i 1374 styrte Magnus deler av landet. Mora var Blanca av Namur, som var belgisk grevedatter
 5. Håkon 6. Magnusson (1340 - 1380) var konge af Norge i perioden 1355-1380, af Sverige 1362-1364.. Håkon var søn af den norsk-svenske konge Magnus Eriksson Smek og voksede op i Norge. Han blev hyldet som norsk konge i 1343-44, mens Magnus' ældste søn, Erik, skulle arve Sverige når Magnus døde.Håkon tiltrådte som myndig konge i 1355, men Magnus beholdt dele af Norge under sit.
 6. Håkon 4. Håkonsson (1217-1263), hans sønn Magnus Lagabøter (1263-1280) og sønnesønn Håkon 5 (1299-1319), står alle fram i våre historiebøker som store og betydningsfulle ledere i middelalderens Norge. Håkon 5.s oldebarn Håkon 6. Magnusson (1355-1380) derimot nevnes ofte bare i en bisetning og da som dronning Margrets ektemann. At Håkon 6. var like mye svens
 7. Håkon 4. Håkonsson (1217-1263), hans sønn Magnus Lagabøter (1263-1280) og sønnesønn Håkon 5 (1299-1319), står alle fram i våre historiebøker som store og betydningsfulle ledere i middelalderens Norge.Håkon 5.s oldebarn Håkon 6. Magnusson (1355-1380) derimot nevnes ofte bare i en bisetning og da som dronning Margrets ektemann

Trondheim Håkon Magnussons Gate 6 - se gatebilder på Gule Siders kart Kart og flyfoto over Håkon Magnussons gate 6, 7041 Trondheim fra 188 Håkon V Magnusson (norrønt: Hákon háleggr Magnússun) (født 1270 i Tønsberg, død 8. mai 1319) var Norges konge mellom 1299 og 1319.Fra 1284 til 1299 var han hertug over Oslo, Oplandene, Færøyene, Ryfylke og Hjaltland med uinnskrenket rådevelde. Håkon er for øvrig kjent for byggingen av Akershus festning, Vardøhus festning og Båhus festning, og for at han gjorde Oslo til Norges.

Inntektene fra denne kan ha falt så mye som 80 prosent etter svartedauden. Håkon 6. Magnusson kontrollerte det meste av Norge med unntak av de østligste traktene og Vikenområdet som ble styrt av hans far kong Magnus. Da Håkon 6. døde i 1380 overlot han også den norske kronen til Olav som da bare var 11 år gammel Den første brukbare kilden til pest etter svartedauden er fra 1370. Da skrev prest Henrik Henrikssønn et brev til kong Håkon 6. Magnusson og rapporterte om dødeligheten i Oslo. Han beskrev at de ikke hadde annet å gjøre enn å bære døde folk i jorda, forteller historiker Ole Georg Moseng Fra kong Håkon VI Magnusson til prost Peter Eiriksson - gavebrev på eierløs gårdpart. Oslo, 18. august 1364. Håkon, med Guds nåde Norges og svears konge, sender alle menn som ser eller hører dette brev, Guds og sin hilsen Håkon 6 Magnusson (den yngre), 1340-1380. Konge i Norge 1343-1380, i Sverige 1362-1364. Trolig født i Sverige. Sønn av kong Magnus Eriksson og dronning Blanca av Namur Håkon 6. Magnusson av Karianne, Torunn og Kirsten Kyrkja i seinmiddelalderen - Sønnen av kongen Magnus 7 - Hyllet som norsk konge i 1343-1344 - Erik skulle arve Sverige når Magnus døde - Myndig konge i 1355 - Erik gjorde opprør mot Magnus i 1356 - Erik døde i 1359 - Håkon bl

Historie Vg2 og Vg3 - Tiden etter Svartedauden i Norge - NDL

År 1347- Svartedauden; År 1537- Reformasjonen; Metallsøking som hobby. NMF's hjemmeside; NMF's nyhetsside; Metallsøkeromtaler; Lov to Content. Håkon V Magnusson 1299-1319. Viser alle 7 resultater. Penning 1299-1307 Håkon V Magnusson (ɴᴍ1) Les mer; Penning 1299-1307 Håkon V Magnusson (ɴᴍ4) Les mer; Penning 1299 -1307 Håkon. Magnus 7 Eriksson var konge av Norge fra 1319 til 1374 (etter 1355 var riket delt mellom Magnus og sønnen Håkon 6.) og konge av Sverige i perioden 1319-1364. I Norge er han kalt Magnus 7., og i Sverige Magnus 2. («Smek»). Han var sønn av den svenske hertug Erik Magnusson og Håkon 5s datter Ingebjørg. Magnus var gift med Blanca av Namur. Magnus Lagabøte Håkon 5. Magnusson Dronning Margrete Olav Engelbrektsson Dyveke : Svartedauden fascinerer oss som har vært så heldige å slippe å oppleve den. Det fins mange sagn og forestillinger om hva som skjedde i den tida pesten herjet. Det forskes fortsatt på svartedauden, og vi får stadig nye opplysninger om det som skjedde Salomon Toraldsson var biskop i Oslo og riksråd i en periode på nesten 30 år under kongene Magnus 7 Eriksson og Håkon 6 Magnusson. Ingenting er kjent om Salomons oppvekst og familiebakgrunn, men han må være født omkring 1270, for allerede i 1290-årene finner vi ham som prest ved Mariaalteret i Stavanger domkirke, der det på denne tiden var konflikt mellom biskop Arne og domkapitlet Svartedauden; Reformasjonen; Viktige årstall. År 793- Angrepet på Lindisfarne; År 1030- Slaget ved Stiklestad; År 1066-Slaget ved Stamford Bridge; Penning 1285-1290 Hertug Håkon Magnusson (ɴᴍ2) Les mer; Penning 1285-1290 Hertug Håkon Magnusson (ɴᴍ2) Les mer; Penning 1285-1290 Hertug Håkon Magnusson (ɴᴍ2

Håkon 6. Magnusson - den yngre - Store norske leksiko

Haakon V Magnusson (10 April 1270 - 8 May 1319) (Old Norse: Hákon Magnússon; Modern Norwegian: Håkon Magnusson) was king of Norway from 1299 until 1319. Biography. Head from the Nidaros Cathedral, considered to possibly represent an older Haakon. Burial site of Håkon V in Oslo. A sculpture believed to be. Håkon Magnusson ble valgt til svensk konge i 1362, noe som førte til et brudd med faren. De ble forlikt nokså raskt, og gikk tilbake til ordninga der Håkon styrte det meste av Norge, mens Magnus styrte Sverige og de nevnte områder ved Oslofjorden. Det var dermed igjen et kongefellesskap, rett nok utøvd av to konger som var far og sønn konge, Håkon 6 Magnusson. Sønnen Olav 4. blir konge i 1380 (10 år gammel) i Norge og Danmark når Håkon 6. dør. Olav dør i 1387. Erik av Pommern blir konge, men det er unions-dronningen som styrer alle de tre landene i Kalmarunionen. Sverige drar seg etter hvert ut av unionen (1520), men Norge er ikke sterkt nok til å bl Håkon 6. Magnusson, 1340-80, norsk konge 1344-80, søn af kong Magnus Eriksson Smek af Sverige og grevinde Blanche af Namur, gift med dronning Margrete 1. Håkon blev hyldet som Norges konge ved et rigsmøde på Bohus Slot i sommeren 1344 og tiltrådte regeringen i 1355. Efter overenskomst med kong Magnus blev han arving til Sveriges rige og trolovet med Valdemar 4

Norsk adel & Svartedauden Men alt er ikke blitt like riktig. I rekonstruksjonen Håkon 6 Magnusson i rustning til hest vises ekvipasjen fra høyre side. Her skulle Riksløven vært snudd mot venstre, både på hestens skaberakk & på kongens høyre skulder Håkon VI Magnusson (1340-1380) var konge av Noreg i tidsrommet 1355-1380.. Håkon var son åt den svensk-norske kongen Magnus Eriksson som overlét makta i Noreg åt han i 1355, medan den eldste sonen skulle erva Sverige når han døydde. Eit problem var det difor at Noreg var arverike, medan Sverige var valkongedøme.Difor meinte mange at det burde vera omvendt, noko som førte til strid. Håkon 6. Magnusson giftede sig 9. april 1363 med Margrete Valdemarsdatter, datter af Valdemar Atterdag, i Vor Frue Kirke i København. Deres eneste barn, Olav, blev valgt til dansk konge i maj 1376 med Håkon og hans dronning Margrete som formyndere Hákon 6. Magnússon (1340 - 1380) var konungur Noregs 1355 - 1380 og konungur Svíþjóðar 1362 - 1364.Hann telst vera síðasti konungurinn af gömlu norsku konungsættinni. Hákon var yngri sonur Magnúsar smeks, konungs Noregs og Svíþjóðar, og konu hans, Blönku drottningar. Hann ólst að mestu leyti upp í Noregi og var hylltur sem konungur landsins 1343 - 1344. Árið 1355. Guttungen som birkebeinerne bar over fjellet fra Lillehammer til Østerdalen - en dag i januar året 1206 - ble en av våre mest kjente konger. Sønnen hans Magnus Lagabøte og sønnesønnen Håkon Magnusson er også helt sentrale navn i norgeshistorien. Håkon Håkonsson avsluttet den hundre år lang borgerkrigen i Norge

Salomon Toraldsson var biskop i Oslo og riksråd i en periode på nesten 30 år under kongene Magnus 7 Eriksson og Håkon 6 Magnusson. Salomon Toraldsson ble biskop av Oslo 1322. Det er vanskelig å danne seg et klart bilde av ham som kirkeleder

Den norske kongerekken regnes tradisjonelt tilbake til Harald Hårfagre som samlet mange av norske småkongedømmene til et større rike mot slutten av 800-tallet Svartedauden indikerer starten på en ny tidsperiode, seinmiddelalderen. Svartedauden kom til Norge via et skip som satte i kai i Bjørgvin, i 1349. 70 byer på et møte i Köln i 1367 sluttet en «konføderasjon» til kamp mot kong Valdemar 4 Atterdag av Danmark og Håkon 6 Magnusson av Norge. 1397. Kalmarunione Håkon VI. Magnusson (* um 1341; † 1380) war König von Norwegen, Mitkönig von Schweden 1362-64, Sohn von König Magnus Eriksson von Schweden und Norwegen und Blanche von Namur Leben König von Norwegen. 1343 ernannte Magnus Eriksson seinen zweijährigen Sohn zum König von. Middelalderen - mer om kildene i Riksarkivet. Begrepet middelalder ble skapt av italienske renessansehumanister på 1400-tallet. Betegnelsen var myntet på det de oppfattet som den mørke, barbariske perioden fra 500 til 1500 - mellom antikken og renessansen

Kalnes var krongods i mellomalderen, men under kong Magnus ble gården makeskiftet bort til Jon Havtorsøn i 1351, altså helt i slutten på svartedauden. Magnus Eriksson overtok den norske tronen etter sin bestefar Håkon V Magnusson Magnusson. - Med Danmark: Håkon 6. Magnusson fekk Noreg etter faren jamvel om han berre var nest eldst, og son hans, Olav, arva Noreg og blei vald til konge i Danmark. - Etter ein kort periode under Margrete blei Erik av Pommern vald til konge i alle dei tre rika: Kalmarunionen. - Noreg var den svake parten 6. 7. 1319 Håkon 5. Magnusson, den siste norske kongen, dør. Norge får nå felles konge med Sverige. 8 9. 1349 Svartedauden. Pesten kommer med rottene på et engelsk handelsskip som legger til. Uten presse og kongelige til stede tas to hodeskaller ut fra sitt hvilested. Snart transporteres levningene til et norsk kongepar, ikke i bil, men på en trikk gjennom Oslos gater. Kurerer er professor i anatomi Per Holck og historiker Bjørn Bandlien. Hodeskallene til Dronning Eufemia og kong Håkon V Magnusson er på vei til Universitetets lokaler ved Rikshospitalet Håkonsson (1217-63) Hallvardskatedralen i Oslo:Sigurd 1. Magnusson Jorsalfare (1103-30)Magnus 4. Sigurdsson den blinde (1130-35)Inge 1. Haraldsson Krokrygg (1136-61)Håkon Håkonsson Unge (1257) Mariakirken i Oslo:Håkon 5. Håkonsson (1299-1319)Håkon 6. Magnusson (1343-80) Andre kirker:Harald Hardråde (1046-66): Helgeseter kloster.

Håkon VI Magnusson - lokalhistoriewiki

Her finn du nokre lenkjer med meir informasjon om Kalmarunionen og monarkane i perioden På 1200-tallet gikk det norske riket inn i ei storhetstid. Den begynte med Håkon Håkonsson og varte fram til 1319, da den siste kongen av Sverre-ætten, Håkon 5. Magnusson, døde. Kontrasten til tida før og etter var stor. Tidligere hadde borgerkrigene splittet samfunnet og svekket riket Margrete styrte deretter Danmark på vegne av sin sønn, og etter at Håkon 6 Magnusson døde, regjerte hun også Norge på vegne av Olav 4. Margretes sønn døde i 1387,. Dette er et av få bevarte private brev fra middelalderen og i tillegg er det skrevet av en kvinne, dronning Margrete. Margrete var bare 17 år gammel og gravid med sin sønn Olav da hun skrev til sin mann Håkon 6. Magnusson som antakeligvis var i Båhuslen. Slik innleder hun brevet som er skrevet på Akershus slott den 18. oktober 1370 Kalnes var krongods i mellomalderen, men under kong Magnus ble gården makeskiftet bort til Jon Havtorsøn i 1351, altså helt i slutten på svartedauden. Magnus Eriksson ble konge av Norge og Sverige i 1319, bare tre år gammel. Han overtok den norske tronen etter sin bestefar Håkon V Magnusson. Kong Håkon fikk to døtre, Ingebjørg og Agnes

Håkon VII (norska Haakon VII), född som Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel 3 augusti 1872 på slottet Charlottenlund i Gentofte, Själland, Danmark, död den 21 september 1957 i Oslo, Norge; kung av Norge 1905-1957.. Prins Carl av Danmark, som han kallades innan han valdes till norsk kung, föddes som son till Fredrik VIII av Danmark och Lovisa av Sverige, och var yngre bror till. o Dronning Margrete skriver brev til mannen sin, kong Håkon 6. Magnusson i 1370 § Skriver snirklete og høflig § Skriver med noen norrøne ord, men også mange svenske og danske (som nøødh og jnnerligha) og et mellomtysk ord (bytala = betale) fra hanseatene (tyske handelsmenn Hákon 6. Magnússon (1340 - 1380) var konungur Noregs 1355 - 1380 og konungur Svíþjóðar 1362 - 1364. Hann telst vera síðasti konungurinn af gömlu norsku konungsættinni. Þeir feðgar nutu þó áfram töluverðs stuðnings í Svíþjóð og héldu kröfunni um yfirráð þar til. See what Hakon Magnusson (hakonmagg) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas Hákon hertogi. Foreldrar Hákonar voru konungshjónin Magnús Hákonarson lagabætir og Ingibjörg, dóttir Eiríks plógpenings Danakonungs. Faðir Hákonar gerði hann að hertoga árið 1273, um leið og hann gerði Eirík að meðkonungi sínum. Í Hirðskrá Magnúsar sem gerð var nokkru síðar kom fram að hertogi skyldi stýra hluta landsins sem konungur væri, en um leið sýna.

Vis Håkon Asbjørn Magnussens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Håkon Asbjørn har 4 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Håkon Asbjørns forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Senmiddelalderen i Norge 1349-1536 by BrittR Brynhildsvoll 1. Norge mister sin selvstendighet 1.1. 1319 Kong Håkon 5 dør. 1.1.1. Norges kongerekke. 1.2. Norge og Sverige får felles kong

Håkon 6. af Norge - Wikipedia, den frie encyklopæd

Håkon 6 Magnusson (1343 - 1380) Olav 4 Håkonsson (1380 - 1387) Margrete (1388 - 1412) Erik av Pommern (1389 - 1442) Christoffer av Bayern (1442 - 1448) Karl Knutsson Bonde (1449 - 1450 FEM- STJERNERSHOTELL: Her har vi en del av en sælestue i Dovre, som ifølge sagaene ble bygd av kong Øystein Magnusson for at reisende mellom Oslo og Trondheim kunne søke ly. Arkeologiske funn tyder på at det var aktivitet her fra tidlig 1100-tallet til 1400-tallet

Kong Håkon 6. Magnusson undervurdert og glemt? Ola Onsru

Eliteprospects.com hockey player profile of Hakon Magnusson, 2003-02-11 Iceland. Most recently in the J18 Region with Sollentuna HC J18. Complete player biography and stats Test deg selv Faktakobling. Bohus Fästning: Kong Håkon V Magnusson - Se 161 reiseanmeldelser, 194 objektive bilder og gode tilbud på Kungälv, Sverige på Tripadvisor Håkon VI Magnusson: Sønn av Magnus Eriksson. Tatt til norsk konge i 1343. Konge over Sverige etter sin far fra 1363, men fortrengt fra tronen samme år. 1380 - 1387: Olav Håkonsson: Sønn av Håkon 6. Magnusson og Margrete Valdemarsdatter. Dansk konge fra 1375. Olav innledet et dansk-norsk kongefellesskap som stort sett varte frem til 1814.

Kong Håkon 6. Magnusson Ola Onsru

 1. Vis profilene til personer som heter Hãƒâkon Matsson Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Hãƒâkon Matsson og andre du kanskje kjenner...
 2. I 1319 døde Håkon V Magnusson uten en mannlig arving. Hans datter Ingeborg var gift med den svenske tronarvingen, Erik. Deres sønn, Magnus, arvet således både Norge og Sverige. Dette er starten på en rekke personalunioner mellom Norge, Sverige og Danmark
 3. Håkon 6 (Magnusson) den yngre Magnus 7 Eriksson var konge både i Sverige og Norge, og delte makten med sine to sønner; Håkon i Norge og Erik i Sverige. Allerede som 3-åring ble Håkon utpekt.

Trondheim Håkon Magnussons Gate 6 - gatebilde

 1. Håkon VI Magnusson (1355-1380) av Magne Josefsen. Sist oppdatert 9/2-2008. Ble hyllet som konge i Sverige i 1362 etter brorens død men greide bare å holde noen landskaper frem til . 1364. I konflikt med Hansaen. Han er regnet som den siste kongen av det gammelnorske kongedømmet. Myntutgivelser: Alle utgitte mynter er brakteater
 2. Håkon 6 Magnusson / Halvard Bjørkvik Bjørkvik, Halvard (författare) Norska. Ingår i: Norges konger og dronninger. - cop. 2005. - 82-573-1653-9 978-82-573-1653-2 ; S. 112-115 : ill. Artikel/kapite
 3. Magnusson - Dansk-norske union - Norsk økonomi - Død - Norsk konge: 1355- 1380 - Svensk konge: 1362 - 1364 - Bror Erik, far Magnus - Gift med Margrete Prezi The Scienc
 4. Håkon 6. Magnusson 1355-1380. Dronning Margrete Valdemarsdotter 1388-1421 - lite segl, forside. Eirik av Pommern 1389-1442. Kongesegl i Riksarkivet. I dag er det vanlig å underskrive et dokument for å bevise dens ekthet. Men i middelalderen ble ikke dokumenter underskrevet

Kapittel 6. Kapittel 7. Kapittel 8. Kapittel 9. Oversettelser. Oppsummeringer. Historiske begrep. Ordlister. Begrepsbank. Men i 1349 kom pestsykdommen svartedauden til landet. Kong Håkon Håkonsson bygde den midt på 1200-tallet. In English. Håkon V Magnusson (1299-1319) av Magne Josefsen. Sist oppdatert 6/5-2008. Gjorde for første gang Oslo til hovedstad i 1299. Forsøkte å avskaffe jarle- og lendmannsverdigheten. og hevde Norske interesser overfor Hansaen uten særlig hell. Myntutgivelser Kong Erik Magnusson døde sønneløs i 1299, det samme gjorde broren, Håkon V Magnusson, i 1319. Dermed stod Norge uten en rettmessig konge langs den mannlige linjen av Sverreætten. Håkon V Magnusson hadde imidlertid en datter, Ingebjørg Håkonsdatter, og hun var gift med hertug Erik Magnusson, med Svartedauden

Håkon Magnussons gate 6, 7041 Trondheim på 1881 kar

Åtte menns ed til kong Håkon 5. Magnusson den 20. april 1319 . Denne eden ble avlagt tre uker før Håkon 5. døde 8. mai 1319. På dette tidspunkt var det klart at tronarvingen, den treårige Magnus Eriksson, nok også ville bli konge i Sverige Håkan Magnusson (no. Håkon VI Magnusson), född 1340, död 11 september 1380, var kung av Norge 1355-1380 och kung av Sverige 1362-1364, son till svenske kungen Magnus Eriksson och drottningen Blanka av Namur.Han samregerade med sin far över Sverige i två år, innan Albrekt av Mecklenburg kom till makten. [1]Biografi. Håkan Magnusson utsågs 1343 av de norska stormännen till kung av. Håkon 6. Magnusson giftede sig 9. april 1363 med Margrete Valdemarsdatter, datter af Valdemar Atterdag, i Vor Frue Kirke i København. Deres eneste barn, Olav, blev valgt til dansk konge i 1376 og arvede Norge i 1380 efter sin far. Olav Håkonssons regering indledte 434 år med dansk-norsk union Svartedauden er en sykdom som rammet nesten halvparten av Norge. Den kom fra lopper. 1363. Margrete, prinesse av Danmark, gifter seg med kong Håkon 6. av Norge Når Margrete var 10 år ble hun giftet bort til kong Håkon 6. av Norge. Noen år senere flyttet hun til slottet i akershus som dronning. 1370.

Håkon V Magnusson - Wikipedi

Timetoast's free timeline maker lets you create timelines online. Make educational timelines or create a timeline for your company website. How to make a timeline? Well, it's easy as toast Håkon Håkonsson konge Kongsadministrasjonen bygges ut Bøndene blir leilendinger Landsloven Håkon 5. Magnusson dør Svartedauden. Avfolkning Dansk-norsk union (1380) Kalmarunionen. Margrethe Norge blir dansk provins SEINMIDDELALDEREN HØYMIDDELALDEREN 1100 1200 1300 1400 1397 1130 1217 1319 1349 1066 1537 BORGERKRIGER NEDGANGSTID STORHETSTI «Pesta i trappa», tegning av Theodor Kittelsen 1894-95, utgitt i boka og billedserien «Svartedauen» 1900 Svartedauden eller den store mannedauden var en antatt byllepest som rammet Europa i perioden 1347-1351, og er en av de verste pandemiene i historien. 405 relasjoner '''Håkon Magnusson Toresfostre''' († 1094) vart utropt til konge av Trøndelag og Oppland i 1093. Samstundes vart Magnus III Berrføtt teken til konge i Vika. Vika eller Viken var området kring Oslo. Håkon var fosterson av Steigar Tore, ein mektig mann frå Oppland. Han var stydde opp om kravet om kongsmakt

Pest og union - Mennesket

I 1319 døde kong Håkon 5. Magnusson. Svartedauden gikk særlig hardt ut over prester og munker. Det var de som tok seg av de syke, og dermed ble de ofte smittet Norgesveldet betegner norrøne besittelser underlagt Norges kongsrike i høymiddelalderen. Da Norgesveldet var på sitt største, omfattet det øyene i Vesterhavet hvor folk fra Norge hadde slått seg ned, i tillegg til dagens Norge og store landskap i dagens Sverige. Norgesveldet var et tidvis løst sammenbundet rike bestående av moderlandet og de oversjøiske besittelsene Håkon VI Magnusson konge av Norge og Sverige 1340-1380 Håkon 1340-1380 konge av Norge og Sverige VI Magnusson Håkan Magnusson, kung av Norge och Sverige, 1340-138 Håkon (Hákon Háleggr,Håkon Langbein,Haakon V Magnusson,Haakon V of Norway Hákon Háleggr, Håkon Langbein, Håkon V Magnusson, Håkon 5 Magnusson, Håkon 5.) Magnusson Hålegg was born on month day 1270, at birth place, to Kong Magnus 6. Lagabøter Haakonsson and Prinsesse Ingeborg Lagabøter Haakonsson (born Eriksdatter Av Danmark)

Tjuetalls pester i Norge på 300 år - Apollo

Hákon 6. Magnússon er til á 34 öðrum tungumálum. Aftur á: Hákon 6. Magnússon. Tungumál. brezhoneg; català; dansk; Deutsch; eesti; English; españo Håkon V Magnusson var siste konge i Sverreættens mannslinje, og regjerte til sin død i 1319. Han startet byggingen av Akershus festning, og var første konge kronet i Oslo. Byen fikk fast kanselli og riksarkiv, men Håkon oppholdt seg like ofte i Bergen og Tunsberg Haakon V Magnusson (10 April 1270 - 8 May 1319) (Old Norse: Hákon Magnússon; Modern Norwegian: Håkon Magnusson) was king of Norway from 1299 until 1319. YouTube Encyclopedic. 1 / 2. Views: 24 376. 6 912 Haakon, Crown Prince of Norway, at International House, Berkele Håkon Magnusson (1340-1380) est roi de Norvège de 1343 à 1380 (Håkon VI) et co-roi de Suède de 1362 à 1364 (Håkon II).. Biographie. Né en 1340, Håkon est le second fils de Magnus Eriksson, roi de Suède et de Norvège, et de son épouse Blanche de Namur. À l'âge de trois ans, il est proclamé roi de Norvège, mais il ne gouverne effectivement le pays qu'à partir de 1355 Håkon 6 Magnusson Olav Håkonsson. Upassende innlegg? Svar. RatPack Innlegg: 9400. 31.08.04 12:56. Del. Tror de fleste ligger på ukjent sted. Etter tradisjonen ligger det flere kongegraver under koret i Nidarosdomen, og man har og funnet levninger etter 6-7 personer der. Men om det er konger, og hvilke er ren gjetting. Olav Haraldson lå.

Gavebrev på eierløs gårdpart - Norgeshistori

Håkon 5. Magnusson oversættelse i ordbogen dansk - tysk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog Listen over konger som har hersket over et samlet Norge regnes tradisjonelt fra Harald Hårfagre. I denne quizen får du testet deg i hva du kan fra den tiden frem til borgerkrigstiden innledes. Håkon VI Magnusson og hans far forsonet seg, og våren 1362 ble de enige om å regjere sammen i Sverige og Norge. Fant 765 setninger matching frasen Håkon.Funnet i 6 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil

Håkon 6 Magnusson (den yngre) - NRK Kultur og underholdnin

Magnus Erikssons mynthistorie . Magnus Eriksson, sønn av Håkon Magnussons datter Ingebjørg og den svenske hertugen Erik Magnusson, var den første som ble konge over både Norge og Sverige. Det ble han bare tre år gammel. Da Magnus ble myndig, gjorde innbyggerne i Skåne og Blekinge opprør mot sine tyske herrer Cecilie Thue oning NTNU et et tudier e Cecilie Thue Frierferd, bryllup og kroning Det norske kongehusets ekteskap i et europeisk lys, 1185-1312 Masteroppgave i historie - femårig lektorutdannin

Kryssordkongen fant 6 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet magnusson. Du søkte etter magnusson i kryssord-ordboka. Vi fant 6 løsningsforslag som matcher kryssordsvaret magnusson Start studying Norsk Middelalder, kap 2, Husker du?-spørsmål. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Øystein Magnusson og kong Sigurd Jorsalfares regjerte. De er flotte Storbritannia av svartedauden. Halve befolkningen dør. Nye pester følger i 1360- og 70-årene. Alt av midler går med til Håkons eskapader med Sverige og Danmark og ikke minst hans I 1380 dør Kong Håkon VI. Han etterlater seg et lutfattig. Haakon Magnusson Toresfostre (en noruego, Håkon Magnusson Toresfostre, fallecido en 1095).Fue un pretendiente al trono de Noruega, sólo reconocido como monarca en Trøndelag y Oppland de 1093 a 1094. [1] Fue opositor al rey Magnus III

 • Memphis city.
 • Swiss skin renewal.
 • Xbox one usb headset.
 • Snapchat best friends new update.
 • Firstrowsports.
 • Hernes transport.
 • Sinónimo de encontré.
 • Recrea forte erfaring.
 • Eiter im auge kleinkind.
 • Street one damesmode.
 • Bø skule skulerute.
 • Prisjakt dailies aquacomfort plus.
 • Kvinner i norge under 2 verdenskrig.
 • Alles für axolotl.
 • Canon network tool.
 • Fidel castro bruder.
 • A vitamin krem kviser.
 • Download sims 4 skin.
 • Borussia mönchengladbach zeitung.
 • Melodi.
 • Henoch schønleins purpura smitte.
 • Norsk bilhistorie bok.
 • Wie funktioniert ein hypokaustum.
 • Aeg bpk55222om.
 • Ted danson csi.
 • Abc lesebok 1950.
 • Matrisestruktur eksempel.
 • Månadens horoskop stenbocken.
 • Machiavelli quotes.
 • Världens bästa motorcykel.
 • Kawasaki 125cc.
 • Vw farbcode herausfinden.
 • Kakteen kaufen kassel.
 • Pukka te test.
 • Putzfrau wien willhaben.
 • Apple promoties mediamarkt.
 • Godis tøcksfors.
 • Leilighet i lillestrøm.
 • Epacket norway.
 • Blodtrykk under trening.
 • Hamm einwohnerzahl 2016.