Home

Historie vg2 portal

På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet Et folks kultur er sammensatt av uttrykk for historie, religion, livssyn, vaner, verdier og normer som de på forskjellige måter overleverer til neste generasjon. neandertalere, menneskeart med Europa som hovedområde. Navn etter et funnsted i Tyskland. Døde ut for ca. 35 000 år siden uten at vi sikkert vet hvorfor

Historie vg 2 og 3: Kapitler - Velkommen til Historie Vg2

 1. UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 1 Vg2 42 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 2 Vg2 43 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 3 Vg2 54 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 4 Vg2 45 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 5 Vg2 46 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 6 Vg2 81 KB Last ned; UNDERVISNINGSOPPLEGG Kapittel 7.
 2. På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg3. Påbygging. Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet
 3. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner
 4. Nyere historie. Under vil du finne en kort presentasjon av hovedpunktene i de ulike kapitlene i Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. Dette er ment som et utgangspunkt for deg som lærer. Hvis du lagrer presentasjonene på din egen datamskin,.
 5. Se også Portal eldre historie s. 106 og s. 122. Kompetansemål. Elevene skal kunne. gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen
 6. Portal - eldre historie er tilgjengeleg som lydbok. Trykk her for å spele av i nettlesaren. Du kan òg laste ned lydboka som mp3-filer. Kvart kapittel er samla i ei zip-fil, som må pakkast ut etter ho er lasta ned. Det gjer du ved å høgreklikke på mappa, velje pakke ut alle og følgje vegvisaren
 7. Kunnskapstester på tvers av kapitlene Faktakobling.

Historie vg 2 og 3: 1: Fra jegere og samlere til

Alle tiders historie Vg2-3 (2020) er en ny utgave av læreverket til fagfornyelsen (LK 2020).Her finner du gratis nettressurser for elever og undervisningsressurser for lærer (lisens). Nettstedet er under utvikling, nytt innhold publiseres fortløpende Rettigheter. Sist oppdatert: © Cappelen Damm A Fag: Historie Trinn: Vg2 og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og Vg3 Historie påbygging yrkesfaglig utdanningsprogram Læreplan: Kunnskapsløftet. Komponenter: Lærebok, arbeidsbok og fagnettsted. Om Portal Historie dreier seg ikke bare om fortiden, men kan også fortelle oss noe om nåtiden og framtiden. I Portal får elevene belyst historien fra ulike perspektiv: fra. Alle tiders historie til Vg2 og Vg3 fås i ett bind og i to bind. Innholdet i de to utgavene er identisk. Egen bok til påbyggingskurset I Alle tiders historie Påbygging har forfatterne skrevet inn korte fortellinger som binder historien sammen der læreplanen for påbygging gjør store hopp

Historie vg 2 og 3: Undervisningsoppleg

Perioden mellom 500 og 1500 kalles middelalderen og betyr tiden mellom antikken og nyere tid. Fram til 1000-tallet ble størstedelen av det vestlige Europa kristnet under ledelse av paven i Roma, som samarbeidet nært med frankiske herskere Historie Vg2-3, er ettbindsutgaven for begge årene og oppdatert i 2013. Læreverket finnes også i to bind - ett til hvert årstrinn og en egen utgave til påbyggingskurset. Grunnleggende historiekunnskaper er en forutsetning for at elevene skal bli interessert i og glad i historie - og for at de skal kunne arbeide med historiske problemstillinger og se sammenhenger i det samfunnet de lever i Dyrehodestolpe fra Osebergskipet. Kunstneren som skar den, kalles «akademikeren» på grunn av den faste, tradisjonelle stilen han benyttet. Foto: Universitetets Kulturhistoriske Museer, Oldsaksamlingen / Ove Holst Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen:. gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre.

Historievg 2-3 Påbygging - Velkommen til Historie Vg3

Historie Vg2 og Vg3 - NDL

Nyere historie Portal

 1. Historie Vg2 og Vg3. Historieforståelse og metoder . Samfunn og mennesker i tid. Samfunn og mennesker i tid. Samfunn og mennesker i tid er det andre hovedemnet i historiefaget i videregående opplæring. Hovedemnet dekker flere perspektiver på fortiden, men skal også trekke linjer mellom fortid, nåtid og framtid
 2. Alle tiders historie (2013) Alle tiders historie (2013) er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan. Dette nettstedet er en del av læreverket og er til alle utgavene/kursene. Les mer om læreverkene på våre nettsider cdu.no Elevnettsted Elever kan fritt benytte nettstedet
 3. Historie Vg2 og Vg3. Samfunn og mennesker i tid. Nasjonalstat og demokrati. Nasjonalstaten. Nasjonalstaten Norge. Fagartikkel. Nasjonalstaten Norge. Norge var inntil 1814 i union med Danmark. Begivenhetene på slutten av napoleonskrigene førte til at Norge var.
 4. Arbeidsboka inneholder oppgaver til alle kapitlene i grunnboka. I arbeidsboka finner lærere og elever tilleggsstoff og flere aktiviteter. Arbeidsoppgavene tar samlet sikte på å oppfylle ferdighetskravene i læreplanen: kritisk vurdering av kilder, bruk av digitale verktøy til presentasjon av historiske personer og hendinger, drøfting av historiske forklaringer, og hva som ligger bak.

Portal

 1. Historie Vg2 og Vg3. Samfunn og mennesker i tid. Nasjonalstat og demokrati. Demokratiutvikling i Norge, 1800-1945 Nasjonalisme og demokratisering Natur og historie ble viktige nasjonale markører i denne sammenhengen, for å skille vår kultur fra de andre nordiske landene
 2. VG2 VG3 Om meg Annet Første time: diverse ressurser for oversikt. Jetpunk: Historiske personer fra eldre historie (Bilder) Prezi: Introduksjon til historie Kahoot: Introduksjon til historie (plassere i riktig tid) Quizlet: Historiske.
 3. Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Trenger du en oversikt over alle ressursene i Perspektiver? I denne veiledningen vil vi forsøke å gi deg som lærer en oversikt over alle ressursene i Perspektiver, og hvordan de kan brukes.. Vi har også laget noen nyttige opplegg for å hjelpe elevene å oppsummere det de har arbeidet med
 4. Innlegg om Eldre historie skrevet av marilutcherathguren og andershnes. Perspektiver Læreverk for historie (Vg2/Vg3 og påbygg) Navigasjon. Gå til innhold. Perspektivers kildepakke; Bestill tilgang til Ressursbanken (gratis) Bli kjent med Perspektiver. Bli kjent med Perspektiver Ressursbank
 5. Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; Om denne siden; søndag 29. april 2012. Kapittel 22: Velferd og mangfold. 1. Grunnen til at man mente at det var nødvendig med rasjonering av varer etter krigen var at det fortsatt var varemangel
 6. e elever i historie Vg2 lagd trailere til 500-årsjubileet for reformasjonen. Traileren må antyde noen sentrale trekk ved bakgrunnen for og gjennomføringen av reformasjonen, og gi noen perspektiver på hendelsens betydning i et historisk perspektiv

 1. I denne veiledningen vil vi forsøke å gi deg som lærer en oversikt over alle ressursene i Perspektiver, og over hvordan de kan brukes. Selve ressursene ligger i Ressursbanken og i Smartboka, eller her på bloggen. Du bestiller tilgang til Smartboka her, og til Ressursbanken (gratis) her. Generelt: Alle bildene og kartene i boka finne
 2. Innlogging Skole. Feide-innlogging Endre passord Glemt passord Ny ele
 3. Start studying Historie VG2 Kapittel 3 Middelalderen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. stekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer om verdens- og Norgeshistorien frem til i dag. Bruk av historie i dagens samfunn og hvordan media påvirker oppfatninger av fortid og nåtid inngår i hovedområdet
 5. Undervisningsopplegg: Hvordan arbeide med kapitlet Hvordan jobbe med kapitlet, på alle kapittelstarter Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Sentrale personer i antikken Antikken, Arbeid med personer, side 44 Et undervisningsopplegg der elevene arbeider med noen av de mest sentrale personene i antikken
 6. Her har du et sammendrag av kapittel 13 i læreboken Portal - Eldre historie, omhandlende kapitalismen. Sammendraget tar for seg det kapitalistiske samfunnet og redegjør blant annet for begreper som kapitalisme og kapitalist, samt forklarer viktigheten av kapitalistene for utviklingen av det moderne samfunn
 7. Historie sammendrag av kapittel 2, for Vg2 elever det viktigste man må kunne: -Hellas og Athen på vei mot makten -organisering av Athensk demokrati -Sparta -Gresk kunst og kultur -Krig mot perserne og indre strid -Romerriktet: Patrisierne Plebeierne -Romerrikets fal

Kjøp 'Historie vg2, arbeidsbok, fra de eldste tider til 1700-tallet' av Kristin Fossum fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820226727 Historie vg2. STUDY. Flashcards. Learn. Write. Spell. Test. PLAY. Match. Gravity. Created by. Edvardgg. de første mennesker og den greske antikken. Terms in this set (28) særtrekk typiske for mennesker som biologisk art og resultat etter langvarig evolusjon: språk, abstrakt tenkning, selvbevissthet og evne til problemløsning Alle tiders historie Vg2-3 (K06) Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget Viktige begreper. Akropolis Byen på fjellet; Bysants Det østromerske riket; Folkeforsamling politisk institusjon der alle borgere kunne møte og stemme ; Hellenismen sammensmeltning av gresk, egyptisk og mesopotamisk kultur; Heloter undertrykt bondebefolkning i Sparta; Ostrakisme avstemning i Athen som kunne føre til at en borger ble forvist fra byen i 10 år.

Historieprøve | Eldre historie - Studienett

Alle tiders historie: Velkommen til Alle tiders historie

finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunne Kjøp Alle tiders historie Vg2-3 fra Cappelen Damm Undervisning Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget. Utformingen støtter forståelse og lesing Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Historieforståelse og metoder Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinge Verdens «urstoff» Et av de viktigste spørsmålene i menneskenes historie har vært tanken om at det må finnes et urstoff som alle jordens vesener og ting består av. Den første kjente naturfilosofen var Tales fra Milet (624-546 f.Kr.).Han mente at urstoffet måtte være vann, og argumenterte logisk med at siden vann kunne opptre i ulike former, som is, damp etc., måtte dette være. Undervisningsopplegg: Hvordan jobbe med kapitlet Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Vikingtid - Begrepslek Et undervisningsopplegg der elevene i grupper utfordrer hverandre på hva ulike begrep fra perioden betyr. En morsom måte å lære nye begrep på. Omfang: 1-2 skoletimer (men kan reduseres). Bilder Et undervisningsopplegg der elevene arbeider me Kompetansemål etter Vg2 - studieforberedende utdanningsprogram Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . lytte til, vurdere og gi veiledende tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner; bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjone Læreplan i historie - utvalgte kompetansemål etter Vg2/Vg3 Historieforståelse og metoder, Vg2 finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege.

Historie V

1 Historie Vg2 As recognized, adventure as with ease as experience virtually lesson, amusement, as skillfully as treaty can be gotten by just checking out a ebook tidslinjer 1 historie vg2 with it is not directly done, you could say you will Tidslinjer 1+2: verden og Norge : historie vg2/vg3 | Pugg.no Eldre historie. Portal - eldre historie er. HIS1002 Historie Utdanningsprogram Studieforberedende utdanningsprogram, Vg3. Fellesfag. 169 årstimer Privatistordning: Privatistene må opp til muntlig eksamen. Eksamen er 30 minutter med inntil 30 minutter forberedelsestid. Eksamen i HIS1002 Historie omfatter kompetansemålene i læreplanen til Vg2 og Vg3. Hjelpemidler til eksamen En quiz i pensum for VG2 eldre historie med tema antikkens Hellas og Romerriket. Learn with flashcards, games, and more — for free Kjøp Historie Vg2-3. Ettbindsutgave. fra Bokklubber Oppdatert utgave av Historie Vg2 og Vg3 i ett bind. Ettbindsutgaven bygger på Historie Vg2 fra 2007 og Historie Vg3 fra 2008. Forfatterne har lang erfaring fra klasserommet og legger vekt på at god struktur er nødvendig for å formidle en omfattende stoffmengde Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere

Portal - Fagbokforlaget

Kap 3, vg2/vg3. INNHOLD. Alle tiders historie Kapittel 1: DE TIDLIGSTE MENNESKER OG SAMFUNN • Ut av Afrika • Stadier i menneskets utvikling • Jegere og samlere • Sivilisasjone Antikken - 4 økters opplegg (tilpasset historie Vg2 med en økt pr. uke). For påbygg som har flere uketimer, kan det brukes noe mer tid på antikken (se forslag til egen årsplan). Ut over de 4 foreslåtte øktene kan tiden brukes til prøver, fordypningsoppgaver, framføringer, nettoppgaver etc Start studying Historie VG2 Kapittel 4 Vikingtid Og Middelalderen I Norge. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Historie: Repetisjonsspørsmål om vikingtiden kapittel 4. 1. Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet? På 700-tallet økte produksjonen av jern. Smelteovner og slagghauger viser at utvinningen av malm spredte seg, og at kvaliteten på jernet ble bedre. Flere bønder ble i stand til å skaffe seg gode våpen og redskaper av jern. Det ble lettere Fortsett å lese. Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen. Organisasjonsnummer: Telefon: 55 38 88 00 (07:00-16:30) E-post: post@fagbokforlaget.n

Englands historie omfatter i denne artikkelen perioden fra romernes erobring begynte i år 43 evt. og frem til realunionen Storbritannia ble etablert i 1707. For Englands historie før romerne, se Englands forhistorie. For historien etter 1707, se Storbritannias historie. Kjøp Alle tiders historie Vg2 fra Bokklubber Alle tiders historie er et helt nytt historieverk for fellesfaget historie på studieforberedende utdanningsprogram. Det nye verket bygger på et bredt erfaringsgrunnlag med ny læreplan og undervisningspraksis etter Kunnskapsløftet Velkommen til Norges historie på nett. Nettstedet er lagt opp etter kapitlene i boka. Hvert kapittel har forskjellige interaktive oppgaver, repetisjonsspørsmål med fasit og lenker til fordypningsstoff. Nettstedet inneholder: - lydsamlinger til hvert kapitte

Alle tiders historie Vg2-3 (K06) Cappelen Damm Undervisnin

Kjøp Historie Vg2 fra Bokklubber I Historie Vg2 behandles norsk historie sammen med europeisk historie der det er naturlig. Men det er to egne kapitler om Norge: Vikingtid og middelalder i Norge og Norge i vekst 1500-1800. De 10 kunnskapsmålene i læreplanen er fordelt på 7 kapitler, og de presenteres i kronologisk rekkefølge Historie. Perspektiver, Smartbok. Kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevenes ferdigheter Les mer. Kjøp » Prøv gratis. Perspektiver, Påbygging, Smartbok. Perspektiver Påbygging er bygd over samme malen som Perspektiver Vg2/Vg3, og er ti.

Perspektiver: historie vg2, vg3 . ISBN 9788205418127, 2013, Hege Roaldset, Per Anders Madsen, m.fl Du velger mellom programområder som bygger på det Vg2 du gikk på, og du spesialiserer deg nå ytterligere. De fleste programområder er på Vg3-nivå lærefag. Da får du opplæringen som lærling i en bedrift og læretiden er 2 år. Noen programområder gis på Vg3 som 1 års opplæring i skole Utgitt: 2014: Språk: Bokmål: Utgave: 1: Varenummer/ISBN: 9788205475885: Klassetrinn: VG2, VG3: Skolefag: Historie Vg2 studieforberedende utdanningsprogram,Historie. Historie VG3. Cappelen Damm. OVERBLIKK. Middelalderen ca. 500-1500 Middelalderen er tiden fra ca. 500 til 1500 På utdanningsprogrammet studiespesialisering er faget Historie gjennomgående på vg2 og vg3, på samme måte som 2.fremmedspråk (du har kanskje tysk eller fransk eller spansk) er gjennomgående på vg1 og vg2. Det betyr at den karakteren i historie som du får til sommeren i vg2 er en halvårsvurdering, på lik linje med den du fikk til jul

Historie vg 2 og 3: Sammendrag kapittel 3: Middelalderen

Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Tidslinjer 1 Historie Vg2 Recognizing the artifice ways to get this book tidslinjer 1 historie vg2 is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. get the tidslinjer 1 historie vg2 member that we give here and check out the link. You could purchase lead tidslinjer 1 historie vg2 or acquire it as soon as feasible Kjøp Historie Vg2 fra Norske serier I Historie Vg2 behandles norsk historie sammen med europeisk historie der det er naturlig. Men det er to egne kapitler om Norge: Vikingtid og middelalder i Norge og Norge i vekst 1500-1800. De 10 kunnskapsmålene i læreplanen er fordelt på 7 kapitler, og de presenteres i kronologisk rekkefølge Karakter: 5/4 og 4/5 (VG2 studieforberedende, norsk/historie) Bokmål Artikkel. Vikingtida i Noreg. Historieartikkel om vikingtida. Karakter: 5 (Påbygg, VG3) Nynorsk Artikkel. Skatten på havbunnen. Et dikt om Norges oljerikdom. Dette diktet fremførte vi på prøveeksamen. Laget av Eirin og.

Start studying Historie VG2 Kapittel 5 Kolonisering Og Kulturmøter. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Viktige begreper. allting lokale ting der alle frie bønder kunne møte, også kalt bygdeting; Hansaen forbund av tyske kjøpmenn som dominerte norsk utenrikshandel i senmiddelalderen; indre ekspansjon Rydding av gårder i utkantområder; Kalmarunionen union mellom Danmark, Norge og Sverige, fra 1397-1523.; lagting representasjonsting der utvalgte bønder vedtok lover og dømt

Velkommen til E-portal. Vi har forbedret og oppdatert vår innloggingsløsning. Løsningen er fortsatt en betaversjon, så vennligst gi beskjed til din kontakt på skolen eller brukerstøtte om du skulle oppleve problemer Tidslinjer 1 Historie Vg2 - abcd.rti.org Download File PDF Tidslinjer 1 Historie Vg2 Tidslinjer 1 Historie Vg2 If you ally dependence such a referred tidslinjer 1 historie vg2 books that will find the money for you worth, acquire the entirely best seller from us currently from several preferred authors. If you desir Halvårsplan 1 - Historie Vg2 - Høsten 2007 Author: oivind Last modified by: Killerud, Inger Hilde Created Date: 6/27/2016 8:57:00 AM Company: Ski videregående skole Other titles: Halvårsplan 1 - Historie Vg2 - Høsten 200

Historie Vg2 og Vg3 Cappelen Damm Undervisnin

I Historie Vg2 behandles norsk historie sammen med europeisk historie der det er naturlig. Men det er to egne kapitler om Norge: Vikingtid og middelalder i Norge og Norge i vekst 1500-1800. De 10 kunnskapsmålene i læreplanen er fordelt på 7 kapitler, og de presenteres i kronologisk rekkefølge. Til slutt i kapitlet følger oppgaver og et kort pedagogisk opplegg som gir. Bruk disse kahootene til å øve til muntlig eksamen eller bare for å repetere faget. Historie Vg2, 25 spørsmål; Historie Vg3, 25 spørsmål; Dersom du vil spille mot andre kan du/dere sende en e-post til knutinge@ndla.no, så vil han organisere noen spill-events.Vi vil oppdatere det vi har av spill-ønsker i dette Google-dokumentet.Se om det allerede er noen planlagte spill der du kan. Perspektiver er et nytt læreverk i historie som kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevenes ferdighete.. I Perspektiver Smartbok kan du lytte til teksten i boka, markere nøkkelord, lage egne notater, søke etter ord og begreper og vise boka stort på projektor.Perspektiver Smartbok har også :. Ekstra kilder fra Aftenposten Arki Vår pris 865,-(portofritt). Oppdatert utgave av Historie Vg2 og Vg3 i ett bind. Ettbindsutgaven bygger på Historie Vg2 fra 2007 og Historie Vg3 fra 2008. Forfatterne har lang erfaring.

Halvårsplan 1 - Historie Vg2 - Høsten 2007 Author: oivind Last modified by: Killerud, Inger Hilde Created Date: 6/27/2016 8:08:00 AM Company: Ski videregående skole Other titles: Halvårsplan 1 - Historie Vg2 - Høsten 200 I Historie Vg2 behandles norsk historie sammen med europeisk historie der det er naturlig. Men det er to egne kapitler om Norge: Vikingtid og middelalder i Norge og Norge i vekst 1500-1800. De 10 kunnskapsmålene i læreplanen er fordelt på 7 kapitler, og de presenteres i kronologisk rekkefølge. Les me Sparta er en by på Sør-Peloponnes i Hellas, den viktigste byen i landskapet Lakonia. Den ligger ved elven Evrotas i et av landets frodigste landskaper, om lag 40 kilometer fra havet i sør.Sparta var en av de viktigste poleis i antikkens Hellas. Det moderne Sparta ble grunnlagt i 1834, syd for ruinene etter den gamle.Den isolerte beliggenheten, omgitt av fjell på tre sider, gjorde at den. Vår pris 595,-(portofritt). Denne historieboka starter med de eldste tider og går fram til midten av 1700-tallet. Den har repetisjonsoppgaver, forslag til presentasjoner og andre.

Øvingsark | Antikkens Hellas og Romerriket - Studienett

Historie vg2-3 : ettbindsutgaven / Ivar Libæk [et al.]. - 2. oppl., [bokmål utg.] . - Oslo : Cappelen Damm, 2014. - 528 s. : kol. ill. ISBN 978-82-02-39699- Kjøp Historie Vg2 . Arbeidsbok fra Bokklubber I arbeidsboka finner lærere og elever tilleggsstoff og flere aktiviteter. Arbeidsoppgavene tar samlet sikte på å oppfylle ferdighetskravene i læreplanen: kritisk vurdering av kilder, bruk av digitale verktøy til presentasjon av historiske personer og hendinger, drøfting av historiske forklaringer, og hva som ligger bak inndelingen av. Sammendrag av kapittelet om den industrielle revolusjon i boka World History - Patterns of Civilization (nyere historie VK2 på engelsk). Bokmål. Den kalde krigen. Har skrevet dette for en prøve, det står masse informasjon om Den kalde krigen og hva som skjedde etterpå. Bokmål. Det flerspråklige Norge. Notater fra.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Kunnskap og ferdigheter i historiefaget Perspektiver er et nytt læremiddel i historie som kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevens ferdigheter. Læremidlet ønsker å engasjere og provosere, utfordre og aktualisere ved å stimulere elevene til arbeid med alle sidene av faget Vår pris 225,-. Arbeidsboka inneholder oppgaver til alle kapitlene i grunnboka. Kategorier: Læremidler: historie, LK-2006 Kunnskapsløftet, For videregående skole

Pris: 295,-. heftet, 2010. Sendes innen 2-4 virkedager. Kjøp boken Å lykkes med eldre historie; vg2 av Kristin Fossum (ISBN 9788202319199) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Verdens historie og samtidshistorie. Europa. Spanias historie. Spanias samtidshistorie. Innhold. Kort historisk oversikt; Les mer i Store norske leksikon; Skrevet av Tim Greve Ottar Julsrud Kort historisk oversikt Før vår tidsregning; 200 000: Eldste funn av mennesker: 25 000-10 000.

Kjøp Alle tiders historie Vg2-3 fra Bokklubber Alle tiders historie er Cappelen Damms nye historieverk fra 2013/2014. Utformingen av læreverket er komponert på en gjennomført måte for å støtte effektiv lesing og arbeid med faget. Utformingen støtter forståelse og lesing Kapitlene har overskrifter som er tydelige for elevene Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Kjøp Historie Vg2 . Arbeidsbok fra Norske serier I arbeidsboka finner lærere og elever tilleggsstoff og flere aktiviteter. Arbeidsoppgavene tar samlet sikte på å oppfylle ferdighetskravene i læreplanen: kritisk vurdering av kilder, bruk av digitale verktøy til presentasjon av historiske personer og hendinger, drøfting av historiske forklaringer, og hva som ligger bak inndelingen av.

Historie Vg2 studieførebuande utdanningsprogram; Historie Vg3 studieforberedende utdanningsprogram; VG2; VG3; Grunnbøker; År: 2013; Noter: Kunnskap og ferdigheter i historiefaget Perspektiver er et nytt læremiddel i historie som kombinerer god, historiefaglig formidling med et økt fokus på eleven og elevens ferdigheter

Kart Over VikingferdeneOlav Duun videregående skole : Søk
 • Männer testen grenzen.
 • Polizei hildesheim.
 • Scarlett byrne.
 • Båtutleie fredrikstad.
 • Unt säga upp prenumeration.
 • Jetzt 8.
 • Megging.
 • Aeg bpk55222om.
 • Alderskorrigeret d dimer.
 • Gulfeber kart.
 • Hesten til pippi.
 • Was ist los in kassel heute.
 • Allehanda familjeannonser.
 • Edersee hütte mieten.
 • Tore på sporet 2006.
 • Schachenmayr garn forhandlere.
 • Fløyen tur.
 • Verdens beste brownies.
 • Herborg finnset gift.
 • Yamswurzel creme.
 • Läckö barstol.
 • Flisekompaniet slependen.
 • Hvor mye veier pålegg.
 • Forskjell på gjenvinning og resirkulering.
 • Strafferammer oversikt.
 • Kronisk diare.
 • Apper chromecast.
 • Dic skår.
 • Rammstein wallpaper 4k.
 • Best steam games 2017 multiplayer.
 • Lengsel kryssord.
 • Marsvin atferd.
 • Moose elk.
 • Hva er lettere enn luft og kan ikke løftes.
 • Tibet mastiff wesen.
 • Horoskop morgen.
 • Malteser erste hilfe kurs.
 • Starmo pizza meny.
 • Блокнот краснодар хахалева.
 • Lengre hår på 30 dager.
 • Nrz dinslaken sport.