Home

Statens institutt for forbruksforskning kroppspress

Kroppspress - nok snakka - Debat

 1. Kroppspress - nok snakka Forsker ved Statens institutt for forbruksforskning , 2 innlegg . Debatt Publisert: 23. februar 2016 Sist oppdatert: 06:14, 3. jul 2019.
 2. Forbruksforskningsinstituttet SIFO. SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge
 3. Utredningen ble gjennomført av SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning). Men det rapporten ga oss, var ikke tiltak og løsninger. I rapporten skriver de: «Helt til slutt vil vi understreke at vår undersøkelse støtter BLD's bekymring om at det er et stort kroppspress ute i samfunnet, og som særlig mange jenter sliter med. Alle tiltak som kan bekjempe dette bør derfor utredes og.
 4. Forbruksforskningsinstituttet SIFO er en viktig kunnskapsprodusent på forbrukerområdet. Instituttet er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet
 5. I rapporten «Retusjert reklame og kroppspress» henviser Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) til forskningsresultater som viser sammenhenger mellom reklame, kroppspress og psykisk helse. Blant annet vises det til at når modeller framstilles som attraktive, påvirker det hvordan barn ser på egen kropp
 6. Tall fra SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) viser at 70 prosent av norske tenåringer rapporterer å være meget opptatt av å ha en slank og sunn kropp. Plakater med slanke modeller.
 7. Statens institutt for forbruksforskning. Forbruksforskningsinstituttet SIFO. SIFOs forskning skal bidra til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle og betydning i samfunnet og bidra til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge Forbruksforskningsinstituttet SIFO, tidligere Statens institutt for forbruksforskning (forkortet SIFO), er et norsk statlig forskningsinstitutt.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO - OsloMe

 1. Årsaker til at jenter og gutter opplever kroppspress. I dagens samfunn er mange opptatt av at ungdom utsettes for et stort utseendefokus som kan føre til kroppspress (Mikkelsen, 2010, Javo 2012). Årsakene til eventuelt kroppspress er komplekse og mangesidige (Børresen & Rosenvinge 2008), og reklame og media blir ofte utpekt å til å spille en viktig rolle
 2. Det er til og med politikere som snakker om kroppspress og hvordan dette skal forhindres. I 2014 kom SIFO (statens institut for forbruksforskning) ut med en rapport Retusjert reklame og kroppspress som konkluderte med at dagens skjønnhetsidealer bidrar til dårlig selvtillit og at kroppspresset burde bekjempes
 3. isteren til bekymringsmøte.Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) har fått i oppdrag å foreta en utredning om kroppspress og om påbud om.
 4. SV-representanten viste til undersøkelser fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) . - 85 prosent av norske jenter opplever kroppspress, og oppgir reklame som én årsak til det, sier.
 5. KROPPSPRESS: 85 prosent av unge jenter og 30 prosent av gutter opplever kroppspress, ifølge en 2014-rapport fra Statens institutt for forbruksforskning. Foto: Sara Johannessen, Scanpix (illustrasjonsfoto
 6. Kroppsidealer og kroppspress blant noen kvinner i Oslo. Mari Rysst og Gun Roos; Utgiver/serie Utgiver/serie Utgiver Statens institutt for forbruksforskning. Serie SIFO Prosjektnotat. ISSN 1503-3600. Om resultatet Om resultatet Rapport Publiseringsår: 2014 Hefte: 5 Antall sider: 28.
 7. LESERBREV Vi har en lov i Norge som sier at reklame ikke skal rettes mot barn under 18 år.Likevel er det overtydelig at det skjer hver dag. Mye av reklamen spiller på usunne kroppsidealer og syltynne kropper. Og ungdom lider under det: 85 prosent av unge jenter og 30 prosent av gutter opplever kroppspress, viser en undersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning

Frihet fra kroppspress - Globaliseringskonferanse

Ifølge studier om retusjert reklame og kroppspress fra Statens institutt for forbruksforskning, føler 85 prosent av jenter kroppspress, og 30 prosent av guttene. Altså er kroppspress et stort problem, som ofte fører til alvorlige psykiske lidelser. Hver tredje jente er lite fornøyd med seg selv Kamilla Knutsen Steinnes og Helene Fiane Teigen, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 09:10 - BARN OG UNGE ER FORTSATT UTSATT FOR MARKEDSFØRING - HVA GJØR VI? Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. 09:20 PANELDEBATT: ER BARN I DAG GODT NOK BESKYTTET MOT MARKEDSFØRING? Deltakere er blant annet Thorkildsens målrettede tiltak er foreløpig å be Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) om å lage en utredning «om kroppspress og ulike aktørers påvirkningskraft»

Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) - regjeringen

 1. Stadig flere unge jenter søker hjelp for psykiske problemer. - Jenter tar generelt ting mer alvorlig enn gutter. Det gjelder både skole, venner og familie, sier forsker Anders Bakken
 2. Ifølge studien Retusjert reklame og kroppspress fra Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) fra 2014, oppgir 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene at de opplever kroppspress. Statssekretær for Bent Høie, Lisbeth Normann (H) sier til Side2 at hun er enig i at barn og unges helse i stor grad bør prioriteres
 3. Heller ikke Likestillingsmeldingen (Meld. St. 7 (2015-2016)) går inn på tematikken, til tross for at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er forelagt rapporter fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) som tydelig viser sammenheng mellom reklame og opplevd kroppspress
 4. Ifølge Statens institutt for forbruksforskning oppga 85 prosent av unge jenter at de opplevde kroppspress i 2014. Nær 70 prosent av dem oppga reklame som den største årsaken. Dette er et ekstremt høyt tall som kunne ha vært lavere ved forebyggende tiltak som å merke retusjert reklame

Denne rapporten avslutter utvalgets arbeid med evalueringen av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Utvalget ble oppnevnt i mai 2005 av Divisjon for vitenskap i Norges forskningsråd på oppdrag av Barne- og familiedepartementet. Utvalgets første møte fant sted i juni 2005, men hoveddelen av arbeidet er gjort høsten 2005 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene i en undersøkelse gjennomført av Statens institutt for forbruksforskning (Sifo), rapporterte at det har opplevd kroppspress. Nærmere 70 prosent av jentene pekte på reklamen som den største årsaken til presset. LES OGSÅ: Gro skremt av kroppsfiksering. Vil ha krav om merkin rapporten «Retusjert reklame og kroppspress» henviser Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) til forskningsresultater som viser sammenhenger mellom reklame, kroppspress og psykisk helse. Blant annet vises det til at når modeller framstilles som attraktive, påvirker det hvordan barn ser på egen kropp

Forbruksforskningsinstituttet SIFO, tidligere Statens institutt for forbruksforskning (forkortet SIFO), er et norsk statlig forskningsinstitutt med fokus på forbruksforskning.. SIFO ble en del av Høgskolen i Oslo og Akershus (nå Oslomet - storbyuniversitetet) fra 1. januar 2016. Samtidig forandret instituttet navn til Forbruksforskningsinstituttet SIF Lagerstrøm BO, Moafi H, Killengreen Revold M. (2014). Kompetanseprofil i grunnskolen.Statistisk Sentralbyrå. Rysst M, Roos G (2014) Retusjert reklame og kroppspress (Oppdragsrapport nr 1) Oslo: Statens Institutt for Forbruksforskning. Biehl A, Hovengen R, Groholt EK et al. Adiposity among children in Norway by urbanity and maternal education: a nationally representative study

Statsråden vurderer å påby merking av retusjert reklame, og har bedt Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) om å utrede spørsmålet. - Jeg er sterkt bekymret fordi forekomsten av gutter og menn som er misfornøyd med egen kropp snart er på nivå med det vi finner fra hos jenter og kvinner, sier Thorkildsen til Aftenposten 2 SIFO 2014 Oppdragsrapport nr STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo Det må ikke kopieres fra denne rapporten i strid med åndsverksloven. Rapporter lagt ut på Internett, er lagt ut kun for lesing på skjerm og utskrift til eget bruk. Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette må avtales med SIFO I 2014 kom Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) med rapporten Retusjert reklame og kroppspress som konkluderte med at dagens skjønnhetsidealer gir dårligere selvtillit, og at kroppspresset burde bekjempes. Et av tiltakene de gikk inn for var merking av retusjert reklame,. - Vi trodde den digitale kompetansen bare ville være en styrke for de unge i markedet, men aktivitet på nett betyr også økt risiko for å bli forført av direkte nettreklame og bloggere, sier forsker ved Statens Institutt for Forbruksforskning, Lisbet Berg

Dokument 8:187 S (2017-2018) - stortinget

Kroppspress blant jenter. På alle disse områdene er det langt flere jenter enn gutter som opplever press. Anbefalinger for videre forskning. Selvrapporterte psykiske helseplager har økt over tid, og økningen har vært størst blant jenter, blant unge med norskfødte foreldre og blant unge med middels eller gode karakterer (Sletten og Bakken 2016) Både gutter og jenter blir utsatt for. Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) kom ut med en rapport om retusjert reklame og kroppspress blant 242 ungdommer fra ulike videregående skoler, hvor det kom frem at 85% av jentene og 30% av guttene opplevde kroppspress (Rysst & Roos, 2014, s.10). Resultater fr I 2014 kom Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) med rapporten Retusjert reklame og kroppspress som konkluderte med at dagens skjønnhetsidealer gir dårligere selvtillit, og at kroppspresset burde bekjempes. Ett av tiltakene de gikk inn for var merking av retusjert reklame, et krav Rød Ungdom har frontet lenge

Ungdom opplever stort press på sunnhet og trening - Nordlan

 1. Nesten hver femte nordmann over 80 år foretrekker alltid å betale kontant - uansett beløp. Det viser nye tall fra Statens institutt for forbruksforskning. Det er mange fordeler ved fremveksten av mobilbetaling og elektroniske løsninger, men hvilke konsekvenser får utviklingen for dem som ikke klarer å henge med teknologisk
 2. Som et resultat av Thorkildsens initiativ i 2013, kunne Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) i år publisere rapporten «Retusjert reklame og kroppspress», som har blitt fort i pennen av Mari Rysst og Gun Roos. Blant rapportens hovedkonklusjoner, er at dagens reklame for hudpleieprodukter og klær er me
 3. I en rapport av Statens Institutt for Forbruksforskning oppgav hele 85% av jentene i deres spørreundersøkelse at de kjente på kroppspress. Og jeg vil anta at dette presset starter tidlig. Allerede fra vi er unge og får bruke internett og se TV utvikler vi egne oppfatninger om hva som er vakkert

Statens institutt for forbruksforskning

 1. Retusjert reklame og kroppspress. Mari Rysst og Gun Roos; Utgiver/serie Utgiver/serie Utgiver Statens institutt for forbruksforskning. Serie SIFO Oppdragsrapport. Om resultatet Om resultatet Rapport Publiseringsår: 2014 Hefte: 1 Antall sider: 54 Beskrivelse Beskrivelse.
 2. Som et resultat av Thorkildsens initiativ i 2013, kunne Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) i år publisere rapporten «Retusjert reklame og kroppspress», som har blitt ført i pennen av Mari Rysst og Gun Roos
 3. Forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) Annechen Bahr Bugge har sett at idealene som preger hele samfunnet i stadig større grad har blitt en del av barn og unges forståelse
 4. Hun er forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). — Det er stadig flere som sier at de får dårlig samvittighet. Da handler ikke bare om egen kropp og sunnhet og helse, det handler like mye om kasting av mat, miljø og dyrevelferd
 5. Forsker Anita Borch ved Statens institutt for forbruksforskning sier til Nitimen at ballanse er viktig både når vi velger gaver vi ønsker oss, Frykter økt kroppspress blant barn
 6. Med utgangspunkt i tall fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har tidligere Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund (nå NSO) satt opp «studentkravet». Her har NSO satt opp oversikt over hvor mye studenter kan regne med å bruke på ulike utgifter, og samtidig opprettholde en akseptabel standard
 7. Men på skolen var det mye kroppspress, Hun er forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). — Det er stadig flere som sier at de får dårlig samvittighet

Kroppspress er en konsekvens av dårlige moderne ideer. Jeg skal være helt åpen og ærlig om mine egne synspunkter: Jeg er i den posisjonen at jeg motsetter meg både problemet utgjør ryggraden i en offentlig rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO):. #jeglikerdeg Ifølge studien Retusjert reklame og kroppspress fra Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) fra 2014, oppgir 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene at de opplever kroppspress. Norske Kvinners Sanitetsforening vil snu fokuset fra kropp og utseende til personlige egenskaper #UngIDag-utvalget ble oppnevnt 18. mai 2018. Utvalget fikk i oppdrag å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter i familien, barnehage, skole og skolefritidsordning, på forbrukerområdet, på skjerm og i fritiden. Utvalget skulle se særlig på å.. Hva er god kvalitet. Kvalitet er hvilken grad av gode egenskaper noe har. Når ordet benyttes om et produkt eller en tjeneste, er kvalitet helheten av egenskaper ved et produkt eller en tjeneste som vedrører dets evne til å tilfredsstille krav eller behov I Norge har det oppstått en feide mellom Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og FHI, fordi FHI mener vi skal vaske tøybind på 60 grader i maskin. SIFO er bekymret for miljøet og.

Vi trenger tiltak mot kroppspress. Til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. I 2014 kom rapporten «Retusjert reklame og kroppspress» av Sifo (Statens institutt for forbruksforskning). Rapporten var bestilt av Barne- og likestillingsdepartementet og tidligere barne- og likestillingsminister Inga Marte Torkildsen Rapporten «Kroppspress og retusjert reklame» fra SIFO (Statens institutt for forbruksforskning), bestilt av Barne- og likestillingsdepartementet, tar for seg hvordan utseende retusjeres og idealer blir framstilt i vårt samfunn og hva dette gjør med ungdoms selvfølelse Forskere ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) sier i sin rapport om fenomenet halloween fra 2013 at markeringen i norsk sammenheng strekker seg drøye tyve år tilbake i tid. I 2013 estimerte Virke at nordmenn brukte 250 millioner på halloween: kostymer, pynt og godterier

Reklame, media og kroppspress - Trening

I rapporten «Retusjert reklame og kroppspress» fra Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) svarer 65 prosent av et utvalg kvinner at de er imot retusjert reklame. -Det er absolutt en etterspørsel og et ønske blant forbrukerne om å se flere naturlige kropper, sier Sifo-forsker Mari Rysst I 2013 vurderte daværende Barne— og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen å påby merking av retusjert reklame, og ba Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) om å utrede spørsmålet I en forskningsrapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) kom det nylig fram at nordmenn er mer fornøyd med både prisen og kvaliteten på Ubers tjenester enn tradisjonell taxi Statens Institutt for Forbruksforskning - SIFO- anslår at en voksen person bør klare seg på drøyt 6 500 kroner i måneden for å leve på et rimelig forbruksnivå. Med et rimelig forbruksnivå menes et forbruk som kan godtas av folk flest

kroppspress!!!! - miajuul

Kosmetisk; kosmetisk (til kosmetikk), forskjønnende, skjønnhets-.(Kilde: Store norske leksikon.)Kosmetisk kirurgi til værs (nrk.no 3.11.2007) . Skjønnhetskremer fungerer ikke (Norsk Helseinformatikk AS 8.3.2013) - Hvorfor vil noen ha andelepper? (seher.no 8.2.2008) Leger knuser skjønnhetsmyter (forbruker.no 7.2.2007). Ingen kontrol med kemiforsøg på mennesker (berlingske.dk 11.4.2006 Meld. St. 19 (2014-2015 Det er jo et helvete å følge alle livsstilsrå

Last ned i PDF fusjon: - Vi stemte på det beste for NTNU, ikke bare studentene, sier studentrepresentant s. 6 hamas-seier: Dramatisk studentvalg i Palestina s.10 #SK15: Sunt eller sykt For et års tid siden leverte Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) rapporten «Retusjert reklame og kroppspress», bestilt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Gratis ringetoner til mobil.
 • Superman justice league mustache.
 • Traunreut veranstaltungen.
 • Speider stavanger.
 • Feldkirchen westerham restaurant.
 • Led lenser h14r charging problems.
 • Hva er strategisk evne.
 • Place du jour online shop.
 • Roastbiff steketid.
 • Dr kroner aachen.
 • Home and away usa rentals.
 • Waterford krystallglass.
 • Frederic chopin referat.
 • Micky maus t shirt mädchen.
 • Stavanger konserthus kuppelhallen.
 • 1 trimester forum.
 • Horoskop november stier 2017.
 • Calimax pelletsovn service.
 • Currency rate.
 • Brukte dvd oslo.
 • Regional vurderingseining for rehabilitering nesttun.
 • Frauenkonferenz bad gandersheim 2018.
 • Fahrrad mieten konstanz.
 • Norges uskrevne lover utdrag.
 • Hanfblatt bilder kostenlos.
 • Temperatur roma.
 • Sandstrøm constellation.
 • Peliculas de mario casas en netflix.
 • David foster gary foster.
 • Søke jobb på egen arbeidsplass.
 • Tödlicher unfall forst lausitz.
 • Ostring 80 kassel.
 • Maling tilbud.
 • Hna northeim dienstag sport.
 • Rote bar vienna tripadvisor.
 • Berufsfeuerwehr hamburg wachen.
 • National geographic programoversigt.
 • Deutsch japanische handelskammer hamburg.
 • Canon eos digital wiki.
 • Anne frank games.
 • Michael kors karl johan åpningstider.